2/12/2013

Lenker om recovery, rus, stemmehøring m.m.

How we understand recovery
Recovery and resilience are notions deeply embedded with imperatives of contemporary neoliberalism
Doktorgrad om bedringsprosesser ved bipolare lidelser

Safely cared for or empowered in mental health care? Yes, please - Rise, Westerlund, Bjørgen & Steinsbekk

“I don't know how to find my way in the world”: Contributions of User-Led Research to Transforming Mental Health Practice - Larry Davidson m.fl.

Richard Bentall skriver om tvang - The Guardian

Klassesamtaler som eksistensielt drama – der psykisk helse oppstår mellom oss. Av Tore Dag Bøe og Dagfinn Ulland

Mens en i Norge har erstattet "dobbeltdiagnose" med "rusproblemer og psykiske lidelser - ROP" ønsker britene heller begrepet "sam-eksisterende problemer"
Ny doktorgrad: Tvangsinnleggelser av pasienter med ruslidelser

Gode og sikre boligforhold er viktig grunnlag for en god psykisk helse - NOVA-rapport

Auditory Hallucinations and Reduced Language Lateralization in Schizophrenia: A Meta-analysis of Dichotic Listening Studiees - fra UiB
Madness Radio: Hearing Voices Movement Jacqui Dillon
Ressursgruppe for stemmehørere i Oslo (ledes av høgskolelektor Siri Blesvik)

Rethinking Madness: Towards a Paradigm Shift In Our Understanding and Treatment of Psychosis - Paris Williams

Researchers Take a Closer Look at the Most Common and Powerful Triggers of Depression

Etik och moralisk stress diskuteras sällan inom psykatrin

Erfarenheter av stigmatisering och diskriminering bland personer med psykisk sjukdom (avhandling)

Brukarinflytande på organisationsnivå kan minska den enskilda brukarens inflytande över sin egen situation

Brukerorganisasjonenes fellesaksjon for medisinfrie tilbud

Trauma-informed care in inpatient mental health settings: A review of the literature
Trauma, Dissociation, Attachment & Neuroscience: A new paradigm for understanding severe mental distress

Konferanse: Dobbeltdiagnose - Rus og psykiske lidelser
Inn på tunet - landskonferanse i Alta
Narrativ praksis - Intensivkurs i mars

Vet du om noen som har engasjert seg for å ivareta brukernes interesser i helsevesenet i Nord-Norge?
Del:

0 comments:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Om du undertegner med navn eller pseudonym uten å være innlogget, kommenter som Navn/nettadresse og skriv inn navnet (nettadresse er ikke nødvendig).

Motta nye innlegg på e-post

Abonner på kommentarer

Bli medlem!
Medlemskap i Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid koster kr 590,- pr år.

Honnør/student betaler kr 440, -.

Abonnement på Tidsskrift for psykisk helsearbeid er inkludert i prisen. Du får da fire hefter i året - fulle av aktuelle tekster om psykisk helsearbeid.

Kontakt oss

Navn

E-post *

Melding *

NFPHs Årsmøte 2018

I etterkant av årets skuddårsseminar, inviterer Norsk forening for psykisk helsearbeid til årsmøte. Møtet holdes altså tirsdag 27. februar k...

NFPH-Brosjyre

NFPH-Brosjyre
NFPH-Brosjyre

Facebook

OVERSETT

Drevet av Blogger.

ERFARINGSKOMPETANSE

Etiketter