2/26/2014

Nytt fra Helsedirektoratet

Riktig og redusert bruk av tvang i psykisk helsevern (11.2.2014)
​Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.

Etter- og videreutdanning i psykisk helse (6.2.2014)
​Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.

DPS-lederkonferansen 2014 – foreløpig informasjon (29.1.2014)

Auka kompetanse innan kommunalt psykisk helse- og rusarbeid (24.1.2014)
​Talet på årsverk innan kommunalt psykisk helse- og rusarbeid heldt seg stabilt og kompetansen blant dei tilsette har blitt høgare, viser to ny rapportar.

Videreutdanning i tverrfaglig psykisk helsearbeid og tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge (22.1.2014)
​Søknad sendes Fylkesmannen innen 1. april 2014.
Gjennom tilskuddsordningen kan kommuner/ bydeler søke tilskudd til dekking av lønnskostnader for ansatte med fullført høgskoleutdanning som gjennomfører videreutdanning i tverrfaglig psykisk helsearbeid og psykososialt arbeid med barn og unge.

Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene - Rekrutteringstilskudd (20.1.2014)
​Formålet er økt rekruttering av psykologkompetanse i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Psykologene skal bidra til å styrke det samlede og tverrfaglige kommunale tilbudet innen psykisk helse- og rusfeltet. Det omfatter helsefremmende og forebyggende arbeid, samt behandling og oppfølging av psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer.

Kvalitet i rusbehandling (19.12.2013)
​Forhold rundt utskriving, mer hjelp om psykiske og somatiske plager og samarbeid med pårørende er det brukerne mener kan bli bedre i hjelpetilbudet til mennesker med ruslidelser.​

Flere behandles lokalt innen psykisk helsevern (20.11.2013)
De distriktspsykiatriske sentrene (DPS) behandler stadig flere pasienter, og har høyt utdannet personale, men de senere årene har ressursoverføringen til DPSene stoppet opp.

Samarbeid om pasientene er viktig (28.10.2013)
En ny Sintef-rapport viser at samarbeid mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten er nødvendig for å sikre god oppfølging av pasienter med psykiske lidelser eller rusproblem.​
Del:

0 comments:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Om du undertegner med navn eller pseudonym uten å være innlogget, kommenter som Navn/nettadresse og skriv inn navnet (nettadresse er ikke nødvendig).

Motta nye innlegg på e-post

Abonner på kommentarer

Bli medlem!
Medlemskap i Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid koster kr 590,- pr år.

Honnør/student betaler kr 440, -.

Abonnement på Tidsskrift for psykisk helsearbeid er inkludert i prisen. Du får da fire hefter i året - fulle av aktuelle tekster om psykisk helsearbeid.

Kontakt oss

Navn

E-post *

Melding *

NFPHs Årsmøte 2018

I etterkant av årets skuddårsseminar, inviterer Norsk forening for psykisk helsearbeid til årsmøte. Møtet holdes altså tirsdag 27. februar k...

NFPH-Brosjyre

NFPH-Brosjyre
NFPH-Brosjyre

Facebook

OVERSETT

Drevet av Blogger.

ERFARINGSKOMPETANSE

Etiketter