11/03/2016

Høringssvar om innstramming i arbeidsavklaringspenger

Arbeids- og sosialdepartementet har lansert et forslag om flere lovendringer når det gjelder den økonomiske ytelsen arbeidsavklaringspenger (AAP). I hovedsak representerer forslagene en innstramming i forhold til dagens lovgivning og praksis, hvor man ønsker å heve terskelen for å få motta AAP, og lettere kunne stoppe ytelsen.
Forslaget har i høst vært ute på høring, og NFPH har levert høringssvar. Her kritiserer vi blant annet det vi ser som en noe moralistisk holdning til personer som på grunn av rus- eller psykisk helseproblemer ikke klarer å følge opp aktivitetsplikt og lignende. Vi frykter at lovendringene vil bidra til ytterligere utstøtelse og stigmatisering av mennesker som allerede strever med tilværelsen.

Høringssvaret vårt, og svar fra andre organisasjoner og instanser, kan leses her.
Del:

Abonner på kommentarer

Bli medlem!
Medlemskap i Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid koster kr 590,- pr år.

Honnør/student betaler kr 440, -.

Abonnement på Tidsskrift for psykisk helsearbeid er inkludert i prisen. Du får da fire hefter i året - fulle av aktuelle tekster om psykisk helsearbeid.

Innspill til pakkeforløp for psykoselidelser

NFPH ved nestleder Sigrid Ramdal har tidligere hatt kritiske innlegg blant annet på Dagens medisin om de kommende pakkeforløp i behandl...

Kontakt oss

Navn

E-post *

Melding *

NFPH-Brosjyre

NFPH-Brosjyre
NFPH-Brosjyre

Facebook

OVERSETT

Drevet av Blogger.

ERFARINGSKOMPETANSE

Etiketter