Styret

Det nåværende styret ble valgt på årsmøtet 29. februar 2016. Styret består nå av følgende medlemmer:

Mariam Kabia Agyemang (leder)
er sykepleier og videreutdannet i psykisk helsearbeid. Hun er opptatt av bevisstgjøring, og å endre folks holdninger, frykt og usikkerhet. Hun ønsker at vi skal bli bedre til å ivareta hverandre, og gå inn for å få øye på ressurser og skjulte talenter.

Sigrid Ramdal (nestleder)
jobber som psykolog i bydel Gamle Oslo. Hun har selv erfaringer med psykisk helse-tjenester fra pasientrollen, og har mange synspunkter og refleksjoner på bakgrunn av dette. Hun er opptatt av at vi må bli flinkere til å se etter mening i psykiske problemer og symptomer, også de mest alvorlige tilstandene, heller enn å se på dette som biologisk fundert sykdom.

Vibeke Pettersen (sekretær)
Er sosionom med videreutdanninger i Boligsosialt  arbeid, fokus på rus og psykiatri, Motiverende samtale (Endringsfokusert rådgivning) og psykisk helsearbeid. Arbeider i Kirkens bymisjon. Bedringsforksning og bedringsprosesser berører mye av hennes engasjement innen psykisk helsevern. Hun er opptatt av at brukeres erfaring synliggjøres og likestilles med klinisk erfaring. Hun mener det tilfører nødvendig kunnskap og vil åpne dørene for reell brukermedvirkning. 

Tor Helge Tjelta
Er leder av landets første Utviklingssenter for psykis helse- og rusarbeid, i bydel Gamle Oslo. Han har lang erfaring fra feltet, og har blant annet vært med på å bygge opp ACT- og FACT-team i flere kommuner.Tilsammen utgjør vi et styre med ulik utdannings- og erfaringsbakgrunn, noe vi ser som en verdi som representanter for NFPH. Vi håper vi gjennom vårt engasjement kan være med og bidra til en fortsatt utvikling mot godt psykisk helsearbeid på alle nivåer i samfunnet, i tråd med vår fagpolitiske plattform.

Vi har også et ønske om å legge til rette for mer aktivitet blant medlemmene våre. Om du er engasjert i psykisk helse-feltet, og interessert i å bruke NFPH som kanal for å nå fram med dine meninger, så følg med på bloggen framover! Som medlem får du også jevnlig nyhetsbrev på e-post. Og hvis du ennå ikke har meldt deg inn i foreningen, kan dette ordnes ved å gå inn på fanen Bli medlem. Vi vil gjerne ha deg med!

Abonner på kommentarer

Bli medlem!
Medlemskap i Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid koster kr 590,- pr år.

Honnør/student betaler kr 440, -.

Abonnement på Tidsskrift for psykisk helsearbeid er inkludert i prisen. Du får da fire hefter i året - fulle av aktuelle tekster om psykisk helsearbeid.

Kontakt oss

Navn

E-post *

Melding *

NFPHs Årsmøte 2018

I etterkant av årets skuddårsseminar, inviterer Norsk forening for psykisk helsearbeid til årsmøte. Møtet holdes altså tirsdag 27. februar k...

NFPH-Brosjyre

NFPH-Brosjyre
NFPH-Brosjyre

Facebook

OVERSETT

Drevet av Blogger.

ERFARINGSKOMPETANSE

Etiketter