12/19/2012

Bok om nettverksmøter

En ny bok synliggjør hvordan nettverksmøter, med åpne samtaler mellom brukere, deres nettverk og fagfolk, kan brukes i behandling av psykiske lidelser og psykososiale vansker. 
Bokanmeldelse: Åpne samtaler i nettverksmøter (psykiskhelsearbeid.no)

Psykisk syke får dårligere behandling mot fysisk sykdom enn andre (British Journal of Psychiatry) 

Master i selvmordsforebyggende arbeid

(via PsykNytt - Siste nytt for psykisk helse-feltet)
Del:

12/18/2012

Tverrprofesjonell hjelp til hjemløse


Tverrprofesjonell samhandling er vurdert som et viktig virkemiddel for å sikre gode tilpassede og effektive tjenester i helse- og sosialsektoren. Denne rapporten handler om hvordan samarbeid mellom ulike yrkesprofesjoner kan bidra til et bedre liv for bostedsløse mennesker, og om hvilken betydning kompetanse om boligsosiale forhold kan ha i det tverrprofesjonelle samarbeidet.

Meeting the Needs of Homeless People: Interprofessional Work in Norway and Scotland
Rapport av Isobel Anderson, Evelyn Dyb og Siri Ytrehus
Del:

12/14/2012

Ytringsfrihetsprisen 2012 tildelt Berit Bryn-Jensen

Juryens begrunnelse:

Bakgrunn
Historien viser at mennesker har blitt og fortsatt blir utsatt for krenkende og uverdig behandling innen psykisk helsevern, hvor også retten til den frie ytring og grunnleggende menneskerettigheter settes til side. ”Prisen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern” har til hensikt å rette oppmerksomheten mot, og bidra til å sikre vilkårene for, den frie ytring på et bredt grunnlag. Prisvinneren bør ha pekt på forslag til endringer som kan ivareta en grunnleggende respekt for mennesket, dets integritet og rett til ytring, medbestemmelse og deltakelse i behandlingssamarbeidet. Prisen deles ut til en person, institusjon eller organisasjon som har utmerket seg i den forbindelse. Prisen, på kr. 10 000, ble første gang utdelt i 2002, og deles ut for ellevte gang i år.

Årets prisvinner
Årets prisvinner har vist et stort engasjement i forhold som angår de mest utsatte blant oss. Prisvinneren har satt søkelys på situasjoner som har bidratt, og bidrar, til å krenke mennesker som trenger hjelp. Gjennom aktiv deltakelse i den offentlige debatten har lojaliteten til enkeltmennesker vært gjennomgripende.

Prisvinneren er en person som med sin klokskap og innsikt viser at endring i feltet ikke kan hvile på holdningsarbeid og god vilje, men må knyttes til lovverk og strukturelle betingelser slik at maktforhold kan endres. Vedkommende ser verden konsekvent «nedenfra» og forstyrrer rådende tenkemåter innen psykisk helsevern.

Årets prisvinner er en foregangskvinne som har vært med å stifte Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk Helse. Hennes politiske klarsyn, mot, faglige styrke og engasjement springer ut fra hennes egen smertefulle erfaring som pårørende. Prisvinneren evner å stå oppreist mot et maktapparat av fagfolk og politikere og holder fast ved sine verdier selv når det stormer som verst.

Årets pris tildeles: Berit Bryn-Jensen 
Del:

12/08/2012

Suksesshistorier om samhandling

Ni suksesshistorier om samhandling presenteres i et nytt hefte om psykisk helsearbeid, som NAPHA lanserte sammen med Helsedirektoratet 4. desember.

Les mer hos NAPHA.
Del:

12/07/2012

Anders Johan Wickstrøm Andersen disputerer

Anders Johan Wickstrøm Andersen disputerer 12. desember over avhandlingen I all fortrolighet. En undersøkelse av meldinger om psykisk helse på internett i Norge og Sverige.

Les mer hos Universitetet i Agder.
Del:

Abonner på kommentarer

Bli medlem!
Medlemskap i Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid koster kr 590,- pr år.

Honnør/student betaler kr 440, -.

Abonnement på Tidsskrift for psykisk helsearbeid er inkludert i prisen. Du får da fire hefter i året - fulle av aktuelle tekster om psykisk helsearbeid.

Kontakt oss

Navn

E-post *

Melding *

NFPHs Årsmøte 2018

I etterkant av årets skuddårsseminar, inviterer Norsk forening for psykisk helsearbeid til årsmøte. Møtet holdes altså tirsdag 27. februar k...

NFPH-Brosjyre

NFPH-Brosjyre
NFPH-Brosjyre

Facebook

OVERSETT

Drevet av Blogger.

ERFARINGSKOMPETANSE