10/29/2011

Aksjon for legemiddelfri behandling

20. oktober møttes organisasjonslederne Anne-Grethe Terjesen fra LPP, Mette Ellingsdalen fra WSO, Jan-Magne Sørensen fra Hvite Ørn og generalsekretær Bjørn Lydersen fra Mental Helse, for å igangsette felles aksjon for legemiddelfrie behandlingsforløp i psykiske helsetjenester.

Med legemiddelfrie tilbud menes døgnbaserte akuttilbud for folk i krise, hvor man ikke blir utsatt for tvangsmedisinering.

Les saken hos Hvite Ørn.
Del:

10/28/2011

Tonje Lossius Husum disputerer

Cand. psychol. Tonje Lossius Husum ved Institutt for klinisk medisin vil 4. november forsvare sin doktoravhandling Use of Coercion and Staff Attitudes in Acute Psychiatric Wards in Norway.

Tid og sted:
4. nov. 2011 09:15, Seminarrom 3 B1.1017, Rikshospitalet, Sognsvannveien 20, Oslo

Sammendrag
Del:

10/27/2011

Hva er konstruktivisme?

Konstruktivismen er en videnskabsteoretisk retning, som siden 1980erne har været meget populær blandt humanistiske forskere.

Ifølge den populære teori kan vi ikke sige, at noget er sandt eller falsk. Eller at en måde at leve på er bedre end en anden.

Les om konstruktivisme på Videnskab.dk.
Del:

Om psykisk helse og kunnskapssyn på Litteraturhuset

Hvem er eksperten på eget liv? Tar forskningen hensyn til erfaringene fra brukerne i utviklingen av psykiske helsetjenester?

Paneldebatt om hvilke kunnskapssyn vi trenger i framtida.

Når livet går i kroppen. Om psykisk helse og kunnskapssyn på Litteraturhuset i Oslo 21. november kl. 1900, i Amalie Skram. Gratis

Arrangør: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse for psykisk helse
Del:

Universitetsforlagets e-postadresse

OBS! E-postadressen i medlemsbrevet var dessverre feil.

De av våre medlemmer som allerede abonnerer på Tidsskrift for psykisk helsearbeid (TPH), må kontakte Universitetsforlaget og si opp sitt abonnement, fordi abonnement på tidsskriftet er inkludert i medlemskontingenten. Kontakt: E-post til abonnement@universitetsforlaget.no eller telefon 24 14 75 00.

For å sikre at alle medlemmer får tilsendt første nummer av TPH i 2012 til rett tid, ber vi om at medlemskontingenten til NFPH for 2012 betales innen 1. desember.
Del:

10/26/2011

Kommunikasjon og brukermedvirkning

Attuned understanding and psychotic suffering: A qualitative study of health-care professionals' experiences in communicating and interacting with patients. International Journal of Mental Health Nursing. Av Geir Fagerjord Lorem og Marit Helene Hem

In conditions associated with a lack of insight, the person's opinions, perspectives, and emotional expressions are often considered to be problematic in relation to the clinical picture. At other times, these factors are interpreted to be expressions of feelings and conflicting needs. This study reveals the existence of a more nuanced picture, in which a group of health-care professionals makes the effort to go beyond a symptomatic interpretation of a person's affect by attempting to establish an understanding relationship that considers his/her experiences and perceptions of his/her own situation. This is a fragile process that tests the limits of what we can understand.

-----------------------

Patient participation in mental healthcare: When is it difficult? A qualitative study of users and providers in a mental health hospital in Norway. International Journal of Social Psychiatry. Av Marit Solbjør, Marit By Rise, Heidi Westerlund og Aslak Steinsbekk

Having patient participation at all phases of illness demands sensitivity from staff to avoid using patient participation as a means towards their own treatment goals. Although mental health services have been reformed during recent decades, it is necessary to have further discussions on rationality and normality – in mental health practice, among policy makers and throughout the education of health professionals.
Del:

10/23/2011

Når du betaler medlemskontingent

Når du betaler medlemskontingent i NFPH, vær snill og gi oss postadresse og e-postadresse. Siden det ofte er flere som har samme navn, kan det ellers bli vanskelig for oss å finne rette vedkommende.

Vi trenger postadressen når vi skal sende medlemmene Tidsskrift for psykisk helsearbeid. E-postadressen bruker vi til å sende ut nyhetsbrev og beskjeder til medlemmene.
Del:

10/21/2011

10 råd til helsepersonell

Barn har kommet med råd om hvordan de som jobber på sykehus bør forholde seg til barn. Det er laget et hefte etter Barneombudets arbeid sammen med en ekspertgruppe med barn som har vært mye på sykehus. Gruppen besto av fem barn i alderen 10 til 12 år. Les 10 råd til leger, sykepleiere og andre.
Del:

10/18/2011

Artikkel om recovery

Recovery is not just about enjoying periods of reduced distress – it involves changing the very things that cause distress. And while some proximal causes may be able to be tackled, the “causes of the causes” of distress (e.g. economic inequality, the discrimination embedded throughout society) are impossible for individuals to change alone, requiring as they do large-scale social movements.

The impact of stigma on recovery, in terms of internalised negative attitudes towards mental health problems, is well documented. What is highlighted here is that people experience multiple forms of assault against their identity through various negative representations of social identity. Psychological therapies, such as cognitive therapy emphasise the relationship between an individual's thoughts and beliefs and their emotional well-being. However, it is questionable to what extent individuals can change their beliefs while being repeatedly exposed to negative representations.


Recovery, place and community mental health services

En lenke til:
Handbook of User Involvement in Nursing and Healthcare Research
Del:

Masteroppgave om samarbeid

En kvalitativ studie av dialog og samarbeid. Av Anne Grete Olsen

Hensikten med studien er å evaluere hvordan ledere i pedagogisk psykologisk tjeneste og barneverntjenesten i samarbeidsforumet opplever samarbeid og kommunikasjon med BUP.
Del:

10/13/2011

Brukermedvirkning under skjerming

Brukermedvirkning under skjerming i akuttpsykiatri : en kvalitativ studie av muligheter for medvirkning under tvangsbehandling. Masteroppgave i psykisk helsearbeid av Wenke Iren Gamme

Hensikten med denne studien er å øke kunnskapen rundt pasientens muligheter for brukermedvirkning under skjerming. Åtte intervju av sykepleiere utgjør datamaterialet, og Grounded theory er brukt som analytisk tilnærming. Den kvalitative tilnærmingen til feltet viser at det fremkommer både hindringer, tilpasninger og muligheter for brukermedvirkning under skjerming. Begrepet anerkjennelse viser seg å være viktig for inkludering av brukermedvirkning.
Del:

10/12/2011

Nyhetsbrev fra NFPH

Del:

10/04/2011

«Døgnåpen» akuttjeneste stenger klokken 16.00

Tilgjengelig, lavterskel, fleksibel. Slik skulle de ambulante akutteamene sikre rask og god hjelp for personer i akutte psykiske kriser innen 2008.

Hva med kriser etter stengetid?

Men istedenfor å være et døgnåpent supplement til det ordinære akuttilbudet ved sykehusene, har mange av landets ambulante akutteam åpningstider kun mellom 8 og 16.

Les saken hos Nettavisen.
Del:

Abonner på kommentarer

Bli medlem!
Medlemskap i Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid koster kr 590,- pr år.

Honnør/student betaler kr 440, -.

Abonnement på Tidsskrift for psykisk helsearbeid er inkludert i prisen. Du får da fire hefter i året - fulle av aktuelle tekster om psykisk helsearbeid.

Kontakt oss

Navn

E-post *

Melding *

NFPHs Årsmøte 2018

I etterkant av årets skuddårsseminar, inviterer Norsk forening for psykisk helsearbeid til årsmøte. Møtet holdes altså tirsdag 27. februar k...

NFPH-Brosjyre

NFPH-Brosjyre
NFPH-Brosjyre

Facebook

OVERSETT

Drevet av Blogger.

ERFARINGSKOMPETANSE

Bloggarkiv