3/20/2012

- Retten til personlig ombud bør lovfestes

- Rätten till personligt ombud bör skrivas in i lagen, skriver en psykiater i svenske Läkartidningen.

- I samband med psykiatrireformens införande 1995 beslutade regeringen att starta en försöksverksamhet med personliga ombud under tre år (1995–1998).

- Socialstyrelsens utvärdering visade att utnyttjandet av psykiatrisk sjukhusvård och psykiatrisk dagvård minskade kraftigt under projekttiden, stabiliteten i boendet ökade och betydligt fler insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) beviljades.

Les psykiater Filipe Costas innlegg om personlig ombud.

Litt mer om personlig ombud i bloggen.
Del:

Hefte om ansattes og brukeres syn på tvang

"Litteraturstudien Som natt og dag? – Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang  er skrevet av Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum. Nå lanserer Rådet i samarbeid med Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse en kortversjon. Den er basert på rapporten i heftet ”Tvang i psykisk helsevern – ansatte og misfornøyde brukeres ulike oppfatninger”.  Publikasjonene blir lansert på et frokostseminar  på Litteraturhuset i Oslo onsdag 21. mars."
Les saken hos Erfaringskompetanse.

Heftet Tvang i psykisk helsevern – ansatte og misfornøyde brukeres ulike oppfatninger


Oppdatering
Siv Helen Rydheim hos Finnmarksnettverket
Forskning.no om saken
Del:

3/19/2012

NFPH har fått nytt styre!

Fra venstre: Mariam, Sigrid, Trude og Joakim.


Tore DagStyret ble valgt på årsmøtet 2. mars 2012 (se her for protokoll fra årsmøtet), og består av følgende medlemmer:

Sigrid Ramdal – leder
er inne i sitt siste år av psykologistudiet, har selv brukererfaringer med psykisk helse-tjenester, og har mange synspunkter og refleksjoner på bakgrunn av dette. Hun er opptatt av at vi må bli flinkere til å se etter mening i psykiske problemer og symptomer, heller enn å se på dette som biologisk fundert sykdom.

Trude Klevan – nestleder
er utdannet barnevernpedagog, med videreutdanning i systemisk familieteori og en master i Klinisk helse med fordypning i psykisk helse. Arbeider nå i Follo Akutteam. Hun mener det er viktig å se og ivareta uike sider av folks liv, og å huske at folk er så mye mer enn sine symptomer. De lever i en kontekst, og det er viktig at helsearbeidere ser og anerkjenner den kontekstuelle siden av psykisk lidelse.

Mariam Kabia Agyemang – sekretær
er sykepleier og videreutdannet i psykisk helsearbeid. Hun er opptatt av bevisstgjøring, og å endre folks holdninger, frykt og usikkerhet. Hun ønsker at vi skal bli bedre til å ivareta hverandre, og gå inn for å få øye på ressurser og skjulte talenter.

Joakim Serpinsky – kasserer
har utdanning som ergoterapeut, som yogalærer og har videreutdanning ved SEPREP - Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser. Arbeider som personlig ombud, og ønsker å bedre tilværelsen for mennesker som sliter med psykiske problemer.

Tore Dag Bøe – representant for Tidsskrift for psykisk helsearbeid
er sosionom med master i psykisk helsearbeid. Arbeider nå som dr.grads-stipendiat ved Universitetet i Agder. Han var også tidsskriftets representant i forrige styreperiode, og fungerer som et bindeledd mellom foreningen og tidsskriftet.


Vi ser fram til en styreperiode med spennende oppgaver, og håper vi gjennom vårt engasjement i NFPH kan være med og bidra til en fortsatt utvikling mot godt psykisk helsearbeid på alle nivåer i samfunnet, i tråd med vår fagpolitiske plattform.

Vi har også et ønske om å legge til rette for mer aktivitet og flere tilbud for medlemmene våre. Om du er engasjert i psykisk helse-feltet, og interessert i å bruke NFPH som kanal for å nå fram med dine meninger, så følg med på bloggen framover! Snart kommer også vårt første nyhetsbrev i innboksen din. Og hvis du ennå ikke har meldt deg inn i foreningen, kan dette ordnes ved å gå inn på fanen Bli medlem. Vi vil gjerne ha deg med!

Hilsen styret
Del:

Fra årsmøtet 2012: Årsmøteprotokoll

Årsmøteprotokoll 2012
Del:

3/15/2012

Temanummer om recovery

International Review of Psychiatry har et temanummer om recovery i flere land.
Del:

3/13/2012

Refleksjoner om kunnskapssyn

Det er i dag et misforhold mellom helse- og sosialpolitiske visjoner om utviklingen av et nytt psykisk helsevern, og det som er hegemonisk kunnskapssyn innen ledende profesjoner i feltet. Ny praksis krever ny kunnskap. Utviklingen av en kunnskapsplattform for psykisk helsearbeid som i større grad legitimerer erfaringskunnskap, bør derfor ha som ambisjon å utfordre denne dominansen. Det er et langsiktig arbeid.

Les Ny kunnskap – ny praksis. Et nytt psykisk helsevern av Tor-Johan Ekeland
Del:

3/06/2012

Retningslinje uten brukermedvirkning

Brukermedvirkning er omtalt, men kun som prinsipp på overordnet plan i Helsedirektoratets utkast til Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser. NAPHA mener det er kritisk at dette er utelatt fra det viktige kapitlet om behandling.

Les NAPHAS artikkel Psykoseretningslinje for spesialistene?

Les også: Deltar pasientene i utviklingen av kliniske retningslinjer i Norge?
Del:

3/05/2012

Hovedoppgaver om brukermedvirkning på individnivå

Å få den andre til å fly. Om brukermedvirkning på individnivå i psykisk helsevern for voksne og hvordan det kan læres. Masteroppgave i utdanningsledelse av Anne Kvalheim
(Oppgaven er klausulert, men det kan gis innsyn etter skriftlig tillatelse fra forfatter.)

Medbestemmelse i psykoterapeutisk arbeid. Hovedoppgave på profesjonsstudiet i psykologi av Siri Selvik Kruse
Del:

Abonner på kommentarer

Bli medlem!
Medlemskap i Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid koster kr 590,- pr år.

Honnør/student betaler kr 440, -.

Abonnement på Tidsskrift for psykisk helsearbeid er inkludert i prisen. Du får da fire hefter i året - fulle av aktuelle tekster om psykisk helsearbeid.

Kontakt oss

Navn

E-post *

Melding *

NFPHs Årsmøte 2018

I etterkant av årets skuddårsseminar, inviterer Norsk forening for psykisk helsearbeid til årsmøte. Møtet holdes altså tirsdag 27. februar k...

NFPH-Brosjyre

NFPH-Brosjyre
NFPH-Brosjyre

Facebook

OVERSETT

Drevet av Blogger.

ERFARINGSKOMPETANSE