5/26/2010

TPHs redaksjon støtter kravet om å fjerne behandlingsvilkåret

I det ferske nummeret om makt (TPH 2 - 2010) støtter Tidsskrift for psykisk helsearbeids redaksjon kravet om å fjerne behandlingsvilkåret i psykisk helsevern-loven.

Såvidt vi vet, skal det fredag 27. mai oppnevnes et offentlig utvalg som skal se på dette og liknende spørsmål (beklager noe upresist språk og upresis omgang med fakta, men undertegnede er verken journalist (foreløpig) eller jurist (aldri)).

Det betyr at vi antakelig kan imøtese seminaret og årsmøtet 3. juni og neste årsmøteperiode med enda større interesse. NFPH kan få en flying start på sin virksomhet når / hvis foreningen ønsker å engasjere seg i ordskiftet om lovgivningen på psykisk helse-feltet.

Av det øvrige innholdet i TPH 2 - 2010 har jeg så langt bare rukket å lese spalten Vox populi, som denne gang er skrevet av Inger Beate Larsen og som viser at det har vært kritiske brukerstemmer i offentligheten i snart hundre år. Tankevekkende.

Men det er mye spennende å lese i TPH, som alltid.

Odd Volden
Del:

5/17/2010

Hva skjer med FN-konvensjon?Det vekker reaksjoner at ratifiseringen av FN-konvensjonen mot diskriminering av mennesker med funksjonshemminger er utsatt på ubestemt tid, melder Klassekampen. I januar lovte likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken at Regjeringen ville legge fram en proposisjon om å ratifisere konvensjonen før påske.
Hege Orefellen, leder for Psykiatri- og rettsvernutvalget i den norske avdelingen av Den internasjonale juristkommisjonen (ICJ), mener det er viktig å ratifisere konvensjonen så raskt som mulig.
ICJ Norge mener særlovgivingen om psykisk helsevern må oppheves.
– Vi er svært forundret over meldingen vi har fått om at Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) mener det ikke trengs endringer i tvangsreglene i helselovgivingen på grunn av konvensjonen, sier Orefellen.
Sigrun Tømmerås
Del:

Litt av hvert – internt og eksternt


Hei
 • Blant medlemmene våre har vi mange som arbeider ved høgskoler og universiteter. Det hadde vært veldig fint om dere holdt en avskjedstale for studentene som innbefatter verveskjemaet (eller bloggadressen) og noen gode ord om viktigheten av å melde seg inn i Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid. Det kan bli ensomt uten medstudentene til høsten!

 • Bloggen takker for hyggelige kommentarer, men det blir ikke lagt ut kommentarer på bloggen foreløpig. Det nye styret får ta stilling til denne virksomheten når de kommer i gang.


 • Fra vårt medlem Hanne Moss: “Da prøver vi igjen, og er glad for at vi har funnet en ny dato allerede 25. mai for temamøtet med professor Meryn Morris fra Centre for Community Mental Health, Birmingham:
 Temamøte om familie- og nettverksperspektiv i ACT- team
v/Professor Mervyn Morris, Birmingham University, Centre for Community Mental Health
og representant for Moss ACT-team  (aktivt oppsøkende team)
 Tirsdag, 25. mai kl 1700 – 1900
Sted: LPP/PIO-ressurssenter, Hammersborg torg 3
 Foredraget holdes på engelsk.
Påmelding tlf. 22 49 19 22 eller post@lpposlo.no
Prof. Mervyn Morris har vært rådgiver for WHO, Helsedirektoratet og  det belgiske helsedepartementet når det gjelder hjemmebasert behandling av tverrfaglige team innen psykisk helse. Han er rådgiver for ACT-teamet i Moss.
Prof. Morris er direktør ved Centre for Community Mental Health Birmingham, et senter som har vært en spydspiss i arbeidet med lokalbaserte ambulante tjenester internasjonalt.  Han er også opptatt av brukermedvirkning og brukerstyring, har vært leder av et brukerstyrt krisesenter i England. Han er engasjert i hvordan man kan leve med stemmehøring, og er styreformann i Soteria House Network i UK. Han har vært med og skrevet boka “Living with voices ? 50 stories of recovery”  som kan bestilles  påhttp://www.health.uce.ac.uk/ccmh/ccmh_publications.htm
 Kom og møt ham I PIO-senteret og bli inspirert!”
 • Fint om dere sender info om gode konferanser og seminarer videre til deres kontakter

 • Erfaringskompetanse.no har fått forskningsutvalg:
Det er vår i lufta (håper det ikke snør noen steder i dag), og vi får håpe det er noen som får oppleve forelskelsens sødme – enten den er ny eller gammel og  nyoppblusset:
Hilsen Odd
Del:

Hvem representerer hva og hvem på psykisk helsefeltet?


24. april fikk jeg en e-post fra vårt medlem Sigrun Tømmerås. “Her var det ikke mye brukerperspektiv”, skriver hun, og det har hun unektelig rett i (se seminarprogram nederst i bloggposten).
29. april fikk jeg denne e-posten fra vårt medlem Hanne Moss, vedrørende det samme kurset:
“Hallo,
jeg vet ikke om det er gjort noe med dette tidligere, men jeg sender dette bare som et forslag. Kanskje kunne det vært noe for den nye foreninga å følge opp…
I Klassekampen 28.4.kommer det fram at Institutt for journalistikk sender ut informasjon om ekstrakurs på våren, til journalistene. Det ene heter “psykiatrien ut av tvangstrøyen”. Dette kurset blir markedsført som et gratiskurs, deltakerne skal bare betale reiseutgifter. Det det ikke står noe om er hvem som står bak dette.
Kursleder Erika Jahr ved Institutt for journalistikk (IJ) opplyser at det er Norsk psykiatrisk forening (NPF) som vil dekke utgiftene til kurset.
Eva Stabell, styremedlem i Norsk Journalistlag, reagerer på at kurset blir presentert som “gratis” uten at det blir opplyst hvem som betaler.
Frode Rekve, instituttleder ved IJ mener også det er uheldig at  det ikke har blitt opplyst hvem som betaler for kurset om psykiatrien.
Her synes jeg vi har en viktig jobb å gjøre, tenk hvis vi kunne fått kommet på banen samtidig og gitt vårt kurs om hva som bør gjøres – og ikke gjøres – innen psykisk helsearbeid.Vi har jo så mange kloke folk på vår side, vi må da kunne klare å lage et kurs for journalistene vi også!
La oss snart invitere dem til kurs i virksomme relasjoner, åpen dialog, kunst og musikkterapi osv  -og også noe om psykiatriens myter, diagnosenens stigmatiserende og sykeliggjørende konsekvenser, medisinenes skyggesider, tvangsbrukens umenneskelige ansikt.
Å kurse journalistene synes jeg ihvertfall er en lur idé, og  viktig at det ikke bare blir NPF, med Legemiddelindustrien i ryggen som gjør dette!”
Jeg skriver denne bloggposten fordi dette understøtter at vår forening er viktig. Uten Norsk forening for psykisk helsearbeid vil et viktig perspektiv rett og slett være borte fra det offentlige rom, og det har vært borte alt for lenge.
Samtidig må vi være tålmodige og la foreningen få sette seg før vi forventer for mye av den utad. Det er viktig å ha ryddighet når det kommer til hvem som representerer organisasjonen utad og ryddighet i forhold til representere på en årsmøtevedtatt plattform.
Men dette det er opp til årsmøtet å si noe / mye om, og dette er et eksempel på en sak det går an å melde inn til interimstyrets leder, for å få den fremmet på årsmøtet (se under kategorien Årsmøtet 2010. Det er selvfølgelig også mulig at interimstyret velger å fremme denne saken uansett, selv om den ikke blir meldt inn til lederen formelt.
Hilsen
Odd Volden
Dialogseminar mellom psykiatere og journalister
Mandag 31.mai
0800Frokost for deg som kom søndag kveld
0930Åpning og presentasjon: Erika Jahr, fagmedarbeider, Institutt for journalistikk Ida Garløv, leder Barne – og Ungdomsspykiatriske forening
1000Hva er psykiatri? Presentasjon av fagfeltet. Leder i Norsk Psykiatrisk Forening, Jan Olav Johannessen Barnepsykiater og overlege Jannike Snoek Plenumsdiskusjon
1200Lunsj
1300I pressens vold. Overlege Pål Zeiner Psykiater Terje Øiesvold Gruppearbeid
1500Kaffe
1530Hvordan tenker journalister? Anne Hafstad, kommentator Aftenposten
1800Middag
Tirsdag 1.juni
0800Frokost – husk å rydde ut av rommene før kl 0900
0900Kunnskapskilder for journalister som skriver om helse og psykiatri. Hvor mye av forskningen holder mål? Hvor mye av forskningen er relevant? Enkeltstudier og artikler fra tidsskrifter – kan de brukes til noe? Kunnskapsbaserte oppslagsverk. Om kvalitetsvurderte studier. Om oppsummert forskning. Lege og medisinsk redaktør Øystein Eiring
1000Psykiatri og samfunn, lovverk og tvang. Grethe Horn Mathismoen, medlem av kontrollkommisjonen, Dikemark
1130Spørsmål og kommentarer. Oppsummering og avslutning
1200Lunsj
1337
 
Tog til Oslo, buss til lufthavn. Hvem trenger taxi? Resepsjonen hjelper deg.
Del:

Odds mailliste besøker NFPHs blogg


NFPH nærmer seg sitt første ordinære årsmøte. Undertegnede, som er sekretær i interimsstyret for NFPH, har også en privat mailliste, som driftes med ujevne mellomrom. For å spare litt tid, for å øke NFPHs blogg-kompetanse og for at det skal skje litt på bloggen mens vi venter på årsmøte og handlingsprogram, har NFPHs sekretær tenkt å møte seg selv i døra i denne bloggposten. NHPHs blogg tar altså om litt mot besøk fra Odds mailliste.
Men før vi slipper til mailliste-Odd, kan sekretær-Odd opplyse om at NFPH pr. i dag har 59 medlemmer –  39 kvinner og 20 menn. 3 har postnummer over 7000, 5 har postnummer over 5000. Det er ellers mye sentralt østland ute og går, men alle er like mye verd, der er vi enige med Liv Signe Navarsete.
Da blir det nyheter ( i hvert fall for noen av dere):
—Stopp nedskjæringer i psykisk helse-tilbudet!
 Bli med på Mental Helses underskriftskampanje:
—Narrativ praksis er en fin ting! En spennende invitasjon til oss som bor på Sørlandet:
—Tvangsforskning.no, bl.a. med et par seminarer, det første allerede 30. april:
—Den 7. nordiske nettverkskonferanse:
—Minner igjen om et annet seminar, vet ikke om etteranmeldelse er mulig:
—Fra Marit Borg, film om Judi Chamberlin og den internasjonale brukerbevegelsen:
—Norske (psykisk) helsefilmer:
—Sigrun Tømmerås tipser om viktig innlegg:
(Jeg har nylig skrevet et innlegg som handler om noe av det samme. Det kommer på trykk i Psykisk helse 3-2010)
—Minner om Sigruns blogg: http://stomm-blog.blogspot.com/
—Helse- og sosialombudets årsberetninger er viktige, sier Ivar Johansen:
—Nytt nr av PsykNytt:
—Noen ganger har fylla definitivt skylda:
—Du følger vel med på www.erfaringskompetanse.no og www.mentalhelse.no ? Husk at du kan melde deg på ordningen med nyhetsbrev fra disse, også fra Mental Helse Ungdom.
—En sjanger vi ikke møter så ofte – psykologerindringer:
Minner også om denne, når vi først snakker om psykologer som ser seg tilbake:
—Nyhetsbrev fra Barns Beste:
—Er mannen i krise? For dem som har god tid og fortsatt har tillit til kjønnsforskere:
Da var det musikken: I dag er han vel mest kjent som sidemann for andre, bl.a. Eric Clapton og Roger Waters, men Andy Fairweather Low hadde i yngre dager noen spesielle og fine låter selv også:
Til slutt unner vi oss et gjenhør med AFL sammen med Clapton – vakrere og kulere får vi det knapt:
Hilsen
Odd Volden
Del:

Vil du bli medlem i Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid?


OPPDATERING: Elektronisk innmeldingsskjema


Hvem er vi? Norsk forening for psykisk helsearbeid (NFPH) er åpen for alle med interesse for psykisk helsearbeid. Vi har bl.a. som mål for virksomheten:
 • Fremme interesse for fagområdet psykisk helsearbeid

  • Fremme samarbeid og kontakt mellom ulike fag- og brukermiljøer
  • Være en høringsinstans for statlig myndighet, herunder helsedirektoratet, helseforetak, KS, kommuner, frivillige interesseorganisasjoner mm
  • Fremme forslag til myndigheter angående organisering og innhold i psykisk helsearbeid
  • Organisere seminarer og konferanser som stimulerer til debatt
  • Stimulere og fremme forskning og annen fagutvikling innen psykisk helsearbeid
Foreningen ble stiftet i oktober 2009 og ledes foreløpig av et interimsstyre. Årsmøte i juni 2010 vil velge fast styre.
Hva innebærer medlemskap? Medlemmer får tilbud om kurs og seminarer. Fra og med 2011 vil abonnement på Tidsskrift for psykisk helsearbeid være inkludert i medlemskapet. Du får da fire hefter i året – full av aktuelle tekster om psykisk helsearbeid.
Bli med på seminar og årsmøte! 3. juni, kl 12-18 arrangeres seminar og årsmøte i Drammen. Nærmere opplysninger kommer senere og vil bli sendt medlemmer.  Seminar og årsmøte er gratis og kun for medlemmer.
Hvordan bli medlem? Medlemskap i 2010 vil koste 300,- (Kr 200,- for student/honnør). Du kan bli medlem ved å fylle ut svarslippen nedenfor. Medlemskapet er personlig, og kan bare sies opp skriftlig. Medlemskap for 2011 vil koste 550,- og inkludere abonnement på Tidsskrift for psykisk helsearbeid.
Kontonummer i Postbanken:  0539.72.11136 – Norsk forening for psykisk helsearbeid. Merk innbetaling med navnet ditt slik at vi ser hvem som har betalt.
Ja, jeg vil bli medlem!
NAVN:
ADRESSE:
POSTNR.:
STED:
E-POST:
MEDLEMSKAP (KRYSS AV): ORDINÆRT KR 300 ,-     …     /   HONNØR / STUDENT: KR 200,-   …
ABONNEMENT: JEG ABONNERER (JA) / ABONNERER IKKE (NEI) PÅ TIDSSKRIFT FOR PSYKISK HELSEARBEID:
Send svarslipp, elektronisk eller pr post til Bengt Karlsson:
E-post: benkarl@online.no
Adresse:   Kastanjeveien 30
0487 OSLO
For spørsmål, kontakt leder Bengt Karlsson tlf: 90649078
Del:

Abonner på kommentarer

Bli medlem!
Medlemskap i Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid koster kr 590,- pr år.

Honnør/student betaler kr 440, -.

Abonnement på Tidsskrift for psykisk helsearbeid er inkludert i prisen. Du får da fire hefter i året - fulle av aktuelle tekster om psykisk helsearbeid.

Kontakt oss

Navn

E-post *

Melding *

NFPHs Årsmøte 2018

I etterkant av årets skuddårsseminar, inviterer Norsk forening for psykisk helsearbeid til årsmøte. Møtet holdes altså tirsdag 27. februar k...

NFPH-Brosjyre

NFPH-Brosjyre
NFPH-Brosjyre

Facebook

OVERSETT

Drevet av Blogger.

ERFARINGSKOMPETANSE