12/10/2010

Menneskets iboende verdighet

Anbefalt lesning 10. desember: Menneskets iboende verdighet av filosof Tore Frost.
Del:

12/03/2010

Erfaringskompetanse intervjuer prisvinner Hege Orefellen

- Det å sette fokus på negative konsekvenser av tvang er ikke det samme som å ikke anerkjenne at andre kan ha positive eller blandede erfaringer. Det som imidlertid er problematisk er at positive erfaringer ofte brukes i tvangsdebatten i et slags forsøk på å veie opp for, eller nulle ut, negative erfaringer. At det også finnes mennesker som har gode erfaringer, kan aldri veie opp for, eller legitimere, overgrep, undertrykkelse og menneskerettighetsbrudd, sier Orefellen til Erfaringskompetanse.no. Hun  mener at en "balanselinje" ofte blir brukt til å kvele hele debatten, og til å stanse rettmessig kritikk mot umenneskelig praksis.

Les intervjuet hos Erfaringskompetanse.
Del:

11/19/2010

Inger Beate Larsens doktoravhandling

Inger Beate Larsen (2008): “Det sitter i veggene”. Materialitet og mennesker i distriktspsykiatriske sentra

Avhandlingen gir kunnskap om den betydning institusjonens materialitet og indre liv har for informantene og hvordan de påvirker det bygde sted. Ved å gjøre feltarbeid i fem distriktspsykiatriske sentra (DPS), som opprinnelig var bygget som tuberkulosehjem, har pasienters og ansattes erfaringer med å være til stede i institusjonenes fysiske og sosiale rom blitt utforsket, tolket og reflektert over.


Bakgrunn 

Psykisk helsevern har beveget seg bort fra institusjonene og ut i lokalsamfunnet. Døgnbehandling i DPS’ene er begrenset til korttidsopphold. Norsk helsepolitikk fremmer mestringsperspektivet og brukerperspektivet som vesentlige elementer i de endringer som finner sted og på samme tid understrekes behovet for spesialiserte tjenester. På den ene side ønskes en kulturell snuoperasjon som innebærer et skifte i hvordan forstå, beskrive og behandle mennesker med psykiske lidelser, på den andre siden understrekes ønsket om en ytterligere spesialisering og tettere tilknytning til det eksisterende medisinske fagområdet. Dette innebærer en tvetydighet som både tar avstand fra en tenkning hvor fagfolk vet best hva pasientene trenger, men som samtidig opprettholder ekspertens rolle. 


Vi tar gjerne imot tips om relevante avhandlinger som fins tilgjengelig på internett. 
Del:

11/18/2010

Hege Orefellen fikk Ytringsfrihetsprisen 2010

I dag ble Prisen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern 2010 delt ut på et ytringsfrihetsseminar i Kristiansand. Juryen sier om årets prisvinner:


Begrunnelse for utdeling av Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk
helsevern 2010.

Bakgrunn
Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern deles ut til en person, institusjon eller organisasjon som har utmerket seg gjennom sitt arbeid med å aktualisere retten til den frie ytring samt betingelsene for dette i psykisk helsevern som system og den praksis som finner sted der. Prisvinneren bør også pekt på forslag til endringer som kan ivareta en grunnleggende respekt for mennesket, dets integritet og rett til ytring, medbestemmelse og deltakelse i behandlingssamarbeidet. Prisen deles ut årlig og består av en prissum på kr.10.000,-. Prisen deles ut i forbindelse med et årlig seminar som har den hensikt å skape oppmerksomhet rundt den enkelte prismottaker og prisens formål.

Om årets prisvinner
Noe av det mest særegne ved psykisk helsevern som juridisk og institusjonelt fenomen historisk og nåtidig, er den omfattende muligheten til å bruke tvang. Dette utgjør i seg selv et stort problem, men bidrar antakelig også mer enn noe annet til å forsinke utviklingen av psykisk helsefeltet i retning av normalisering og humanisering. Det gjensidige avhengighetsforholdet mellom tvang og institusjoner er og blir en faktor som hindrer brukerperspektivet i få den utbredelsen det er tverrpolitisk enighet om at det skal ha.

Årets prisvinner har vært både tydelig og strategisk i sin kamp mot menneskerettsstridig bruk av tvang i psykisk helsvern. De fleste ble kjent med hennes historie da hun deltok i NRKs tvprogram ”Brennpunkt” 20. oktober 2008. Men prisvinneren har bidratt på en rekke arenaer: gjennom internasjonal aktivitet knyttet til implementeringen av den nye diskrimineringskonvensjonen, kontakt med FNs spesialrapportør for tortur, deltakelse i Helsedirektoratets gruppe for evaluering av behandlingskriteriet i psykisk helsevernloven, koordineringsjobben i juristenes internasjonale kommisjon (ICJ), utrettelig arbeid for enkeltmennesker som har fått sine menneskerettigheter truet i psykiatrien, og sist, men ikke minst, gjennom arbeidet som medlem i Helse- og omsorgsdepartementets lovutvalg, som gjennom går hele lovgivingen på psykisk helsefeltet. 

Årets prisvinner har vært opptatt av at krenkelsene bare vil fortsette og fortsette dersom vi ikke får lovendringer. Ingen andre har brakt så mye kunnskap om internasjonale prosesser knyttet til menneskerettighetene for mennesker underlagt tvungent psykisk helsvern til Norge. Både Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet har oppdaget hennes  unike kompetanse og lytter med respekt til hva hun formidler.

Veien synes likevel lang før man på politisk nivå tar konsekvensene av denne kunnskapen, og slikt skjer ikke uten at idealistiske enkeltpersoner stiller med mengder av engasjement, tid og kunnskap. Årets prisvinner arbeider uten store fakter, men det som skjer i Norge av bevisstgjøring rundt menneskerettigheter for pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern og prosesser rundt vurderingen av lovgivingen, hadde knapt skjedd uten henne.

Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern 2010 går til

Hege Orefellen
Del:

11/10/2010

Gratis nettkurs om individuell plan

Helse Midt-Norge RHF har i samarbeid med Nasjonalt senter for telemedisin og samhandling (NST) utviklet et åpent nettbasert opplæringsprogram i bruk av Individuell plan (IP). Kurset er gratis og åpent for alle.

Her er kurset.
Del:

11/08/2010

Teater Atter - de undertryktes teater

Teateraktivist, forteller og kulturarbeider Runa Kristin Rodahl Øvland fikk beskjed om at hun aldri ville klare høyere utdanning og ble feildiagnostisert i flere år. I dag har hun fullført høyere utdanning og er pådriver for forumteateret ”Teater Atter - de undertryktes teater”.

- Jeg ble veldig syk siste året på videregående, forteller Runa. - Måtte slutte på skolen, og ble innlagt på psykiatrisk. Jeg var nesten sammenhengende innlagt i 3 år. Etter at jeg fikk diagnosen paranoid schizofreni, ble jeg overført til et hjem for unge schizofrene. Der fikk jeg beskjed fra sykehuset om at jeg aldri kom til å klare høyere utdanning. At jeg skulle bruke tiden min til å lære å leve på trygd og ikke ha noen mål. Så, etter noen rettssaker i forbindelse med feilbehandlinger, gikk sykehuset rutinemessig igjennom papirene mine på nytt. Så kom de frem til at jeg likevel ikke var paranoid schizofren. Da hadde jeg jo trodd at jeg var det, og hadde avfunnet meg med det. Det var et stort sjokk å få høre at de hadde tatt feil. Da prøvde jeg å ta livet av meg og havnet på lukket avdeling igjen.

Men så ble bestefaren min alvorlig syk; han fikk hjernesvulst, og jeg reiste opp til Nord-Norge for å være sammen med ham. I løpet av de månedene ble jeg egentlig frisk. Rett i etterkant av at han døde, fullførte jeg videregående. Tok utdanning. I perioder etter at jeg frisknet til ville jeg bruke erfaringene mine til å hjelpe andre, holdt foredrag på videregående blant annet. Jeg har brukt mange år på å komme meg. Først nå har jeg fått såpass stor avstand til den perioden at jeg kan bruke erfaringene mine til noe. Så jeg startet forumteateret ”Teater Atter - de undertryktes teater”.

Les resten av intervjuet med Runa Øvland i Sinn & Samfunn nr 4/2010, side 24-25.
Del:

11/03/2010

Årsmøteprotokoll 2010

Del:

10/13/2010

Ytringsfrihetsseminar 18.11.

YTRINGSFRIHETSPRISEN INNEN

PSYKISK HELSEVERN

inviterer til seminaret

Si det som det er ….

Eller bør vi helst la vær?

Sted: Universitetet i Agder, Kristiansand
Rom: Bygg 46, rom 118 (aula)
Tid: 12.15 - 16.30
Prisutdeling og seminar 18. november i Kristiansand Stiftelsen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern arrangerer i år seminar i samarbeid med ungdommer fra Kick-off gruppa på Agder og videreutdanningen i psykososialt arbeid med barn og unge ved Universitetet i Agder.
Programmet er av og med ungdommer som ut fra egne erfaringer vil være med å påvirke psykisk helse arbeid for barn og unge. Vi inviterer derfor fagpersoner innen skoler, barnevern, helse- og sosialtjenester og psykisk helsevern til å høre om deres erfaringer og anbefalinger for utvikling av tjenestene. Den årlige ytringsfrihetsprisen vil også bli utdelt under seminaret.
Program for dagen:
Det er ungdommer fra Kick-off som holder seminaret. I fremføring av sitt budskap vil de benytte virkemidler som musikkvideo, dokumentar fra Kick-off leirene, digitale fortellinger, kunst- og kultur uttrykk i tillegg til dialog og direkte utfordringer til fagfeltet. Det legges inn pauser med enkel servering.
Kick off er utviklet i samarbeid med Sørlandet sykehus/Avdeling for barn og unges psykiske helse, Familiesentrene i Kristiansand kommune, Røde Kors, Barns Beste og Redd Barnas ungdomsklubb. Kick-off arrangerer en årlig leir for ungdom som selv opplever å ha det vanskelig psykisk eller som har en i familien eller en nær venn som strever psykisk. Her er det rom for avkobling, moro, diskusjoner, deling av opplevelser, kreativitet og alvor. Kick-off har også andre treffpunkter for ungdommene og nytt er etablering av mindre grupper med ungdomskontakter.
Stiftelsen ble etablert i 2001 og prisen ble første gang utdelt i 2002. Informasjon om stiftelsen, prisen og tidligere prisvinnere finner du http://www.genius-loci.no/ytringsfrihetspris.html
Begrunnede forslag på kandidat til Prisen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern 2010 sendes til Inger Beate Larsen, inger.b.larsen@uia.no, innen 1. november. Vi bidrar i år til å heve stemmen til barn og unge, og håper på flere unge kandidater.

Påmelding
Påmelding gjøres til ragnhild.jacobsen@sshf.no. Seminaravgift er kr 900,- for fagpersoner og kr 450,- for studenter. Beløpet settes inn på kto.nr. 6311.6630968 og merkes med YFP 2010 og navn. Ungdommer og foresatte samt medlemmer av brukerorganisasjoner kommer gratis.
Stiftelsens styre utgjøres av
 • Førsteamanuensis PhD Inger Beate Larsen, Universitetet i Agder, styreleder
 • Psykolog og forfatter Arnhild Lauveng, Kongsvinger
 • Cand.polit i psykologi Iris Anette Olsen, Sørlandet Sykehus, Kristiansand
 • Odd Volden, brukeraktivist, skribent og tidligere landsstyremedlem i Mental Helse
 • Førstelektor Anders J.W. Andersen, Universitetet i Agder
 • Konsulent Torbjørn Steinhaug, Skien
 • Professor Bengt Karlsson, Høgskolen i Buskerud 
Del:

10/04/2010

Feedback fra klienten

Hannan et al. (2005) designede et studie, hvor de sammenlignede terapeuters evne til at forudsige, hvilke klienter der fik det værre i behandlingen med et computerprograms forudsigelser (baseret på Lamberts algoritmer). Ud af 550 klienter var terapeuterne kun i stand til at forudsige 1 af de 40 klienter, som fik det værre i behandlingen. Til sammenligning kunne computerprogrammet identificere 36 ud af de 40 klienter, som fik det værre. Med andre ord fandt de, at vi som terapeuter er ret dårlige til at opdage, når vores klienter ikke profiterer af den behandling, vi tilbyder dem. Sådanne resultater understreger nødvendigheden af en mere formaliseret løbende feedback til terapeuter omkring deres klienter (Zimmerman 2008).

Del:

Vedtatte årsmøtepapirer

Vedtekter for NORSK FORENING FOR PSYKISK HELSEARBEID 2010 - 2012
§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er: Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid (NFPH) og ble stiftet 2. oktober 2009.
§ 2 Formål
Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid har følgende mål for virksomheten:
 • Fremme interesse for fagområdet psykisk helsearbeid
 • Fremme samarbeid og kontakt mellom ulike fag- og brukermiljøer
 • Være en høringsinstans for statlig myndighet, herunder helsedirektoratet, helseforetak, KS, kommuner og frivillige interesseorganisasjoner
 • Fremme forslag til myndigheter angående organisering og innhold i psykisk helsearbeid
 • Organisere seminarer og konferanser som stimulerer til debatt
 • Stimulere / fremme forskning og annen fagutvikling innen psykisk helsearbeid
 • Være en støttegruppe for Tidsskrift for psykisk helsearbeid og stille med en representant i fagrådet til tidsskriftet

§ 3 Juridisk person
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. Foreningen kan ikke stifte gjeld.

§ 4 Medlemmer
Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid er åpen for alle med interesse for psykisk helsearbeid.
Medlemskapet er personlig, og kan bare sies opp skriftlig. Det fornyes årlig ved å betale medlemskontingent. Medlemslisten oppdateres i forkant av hvert årsmøte. Medlemmer får tilbud om kurs og seminarer og inkludert i medlemsskapet er (fra 2011) abonnement på Tidsskrift for psykisk helsearbeid.
Del:

9/08/2010

Essay av Odd Volden

Odd Volden, brukeraktivist, skribent og tidligere landsstyremedlem i Mental Helse, har skrevet essayet ”Mellom fag og erfaring – noen tanker langs veien mot det systematiske brukerperspektivet på psykisk helse”. 


Gå til Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, så finner du lenke til essayet.
Del:

8/22/2010

Åpningsseminar i Drammen

invitasjon_ifpr

OBS. Påmeldingsfrist er 27. august
Del:

8/03/2010

Første personlige ombud i Norge

Bydel Sagene i Oslo får landets første personlige ombud for personer med psykiske lidelser.

I fjor hadde lederen for Pårørende i Oslos ressurssenter for psykisk helse et innlegg om personlig ombud i Aften:

Landsforeningen We shall overcome mener personlig ombud kan være til stor hjelp for mennesker med store psykiske utfordringer. Som borgere har vi visse rettigheter. Ved en psykisk lidelse er makt og kontroll over eget liv en viktig forutsetning for å ha en slik mulighet i praksis. Et personlig ombud kan være et middel for å oppnå nettopp det.


Dette er en svensk ordning. Maths Jesperson har i flere år vært på Amaliedagene i Oslo og snakket om personlig ombud.

It’s hard to translate our Swedish word ‘personligt ombud’ into English. The best translation is probably ‘personal agent’, but I translate it often as ‘personal ombudsman’, because then I can use the same abbreviation in English as in Swedish, namely PO.

A PO is a professional, highly skilled person, who works to 100 % on the commission of his client only. The PO is in no alliance with psychiatry or the social services or any other authority, and not with the client’s relatives or any other person in his surroundings.

The PO doesn’t act according to what he thinks is “for his client’s own good”. He only carries out what his client tells him to do. All decisions are made by the client himself and the PO just helps him to express and implement them. 
Kilde

Attityder och förhållningssätt 
- den enskilde personen bestämmer själv – ombudet ska stödja den enskilde med resurser för att nå egna mål
- personkontinuitet – samma ombud över tid
- långsiktighet – en "grundbult" för att nå resultat i arbetet tillsammans med den enskilde personen
- nära relation – lära känna den enskilde personen och etablera en förtroendefull relation innan mål kan formuleras och förändring påbörjas
- arbeta i den enskilde personens naturliga miljöer genom exempelvis hembesök
- arbeta flexibelt i nuet – den enskilde personens unika behov och just nu aktuella funktionsnivå och hälsotillstånd är utgångspunkt för allt arbete. 
Kilde


Oppdatering: NRK skriver om saken
Del:

6/23/2010

Rolf Sundets doktoravhandling

Del:

Marit Borgs doktoravhandling

I dag fikk bloggen en gjest som hadde søkt etter Marit Borgs doktoravhandling. Dessverre var den ikke å finner her, men nå legges lenke ut, slik at andre slipper bomtur.

Borgs avhandling heter 
The Nature of Recovery as Lived in Everyday Life: Perspectives of individuals recovering from severe mental health problems, og er å finne her.

Rådet for psykisk helse skriver om avhandlingen
Del:

6/14/2010

Prisutdeling og seminar 18. november i Kristiansand

Stiftelsen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern arrangerer i år seminar i samarbeid med videreutdanningen i psykososialt arbeid med barn og unge ved Universitetet i Agder. Den årlige ytringsfrihetsprisen vil også bli utdelt under dette seminaret.

Info om stiftelsen her

Dato for seminar og prisutdeling: 18. november
Sted: Universitetet i Agder, Kristiansand
Rom: Bygg 46, rom 118 (aula)
Tid: 12.15 - 18.00

Program kommer senere, men hold av dagen.

Forslag på kandidater til prisen sendes til stiftelsens leder Inger Beate Larsen, inger.b.larsen@uia.no, innen 1. november.

Hilsen Odd
Del:

Doktoravhandling om skjerming

På skjermingsrommet ble jeg en sykepleier som snakket strengt og bryskt til pasientene; ”Gå inn på rommet, ikke gjør dette!” Jeg ble en annen enn den jeg var i somatiske sykehusavdelinger hvor omsorgsfull tilnærming til pasientene stod mer i fokus.

Jeg opplevde også episoder på skjermet avsnitt hvor personalatferden var av en slik karakter at den ville vært oppsigelsesgrunn på en somatisk avdeling. Pasientenes lave sosiale status på psykiatriske akuttposter i forhold til i somatiske sykehusavdelinger var åpenbar, blant annet når det gjaldt aksept for uhøflig personaloppførsel.

Del:

6/13/2010

Sykepleier+antropolog=doktoravhandling

Sykepleier Aina Skorpen og sosialantropolog Christine Øye disputerte i fjor høst med avhandlingen  Dagliglivet i en psykiatrisk institusjon: En analyse av miljøterapeutiske praksiser. Studien er basert på et ni måneders etnografisk feltarbeid på et norsk psykiatrisk sykehus på to ulike allmennpsykiatriske avdelinger i 2004, der både personalet og innlagte pasienter er informanter.

Les intervju med de to. De hevder blant annet at begrepet brukermedvirkning kan avskaffes i norsk psykiatri.

Avhandlingen er tilgjengelig hos BORA

Del:

6/06/2010

Mer fra årsmøtet
Bilder, ovenfra og ned: Bengt Karlsson, leder av interimstyret 2009-2010
Anders J.W. Andersen, dirigent på årsmøtet og redaktør av Tidsskrift for psykisk helsearbeid

Runa R. Øvdal (til venstre) og Anne Rachlew, nyvalgte styremedlemmer
Ellen Andvig, leder av valgkomiteen i interimstyret 2009 - 2010
Olaug Krogsæter, kasserer i interimstyret 2009-2010Det nye styret har slik sammensetning: Leder: Olav Tangvald - Pedersen. Styremedlemmer: Anne Rachlew, Inger Hagen, Runa R. Øvland, Ida Svantorp, Tore Dag Bøe (repr. for Tidsskrift for psykisk helsearbeid) og Odd Volden.

Vi kommer tilbake med presentasjoner av styremedlemmene og foreningens grunnlagsdokumenter etter hvert.

Tre fra interimstyret ble takket av: Olaug Krogsæter, Ellen Andvig og Bengt Karlsson.
Del:

6/03/2010

Spennende seminar og godt årsmøte


NFPH kan se tilbake på et spennende seminar og et godt årsmøte - vi var ferdige presis kl 18 i dag. Tilstede rundt 20 medlemmer, noen kom og noen gikk. Vi har nå leder, styre, revisorer, valgkomité, handlingsplan og budsjett - vi er på beina og holder stø kurs!


Vi kommer tilbake med mer etterhvert, foreløpig må dere nøye dere med et bilde av den nye lederen, Olav Tangvald - Pedersen, i forkant av deler av årsmøteforsamlingen.


Del:

En vakker dag i Drammen
Det er en vakker dag i Drammen. Seminaret og årsmøtet er bare et par timer unna. Jeg sitter i kantina i Høgskolen i Buskerud og ser utover elva, eller "ælva", som det vel heter her. Jeg er ingen fotograf; jeg har knapt noe som kan kalles et kamera, men jeg knipset et par bilder før jeg gikk inn. Et litt futuristisk bilde av bygget og brua over elva - det får symbolisere håpet, det nyskapende og det storslåtte. På vei inn møter jeg en streikevakt. Hun får symbolisere viktigheten av at vi organiserer oss, både for å ikke miste det vi har oppnådd og for å kjempe for det vi ennå ikke har fått. Det får være det høystemte og symbolske - nå skal jeg dukke ned i sakspapirene og begynne å forberede dagens møte - det første ordinære årsmøtet i NFPHs historie.

Hilsen Odd
Del:

5/26/2010

TPHs redaksjon støtter kravet om å fjerne behandlingsvilkåret

I det ferske nummeret om makt (TPH 2 - 2010) støtter Tidsskrift for psykisk helsearbeids redaksjon kravet om å fjerne behandlingsvilkåret i psykisk helsevern-loven.

Såvidt vi vet, skal det fredag 27. mai oppnevnes et offentlig utvalg som skal se på dette og liknende spørsmål (beklager noe upresist språk og upresis omgang med fakta, men undertegnede er verken journalist (foreløpig) eller jurist (aldri)).

Det betyr at vi antakelig kan imøtese seminaret og årsmøtet 3. juni og neste årsmøteperiode med enda større interesse. NFPH kan få en flying start på sin virksomhet når / hvis foreningen ønsker å engasjere seg i ordskiftet om lovgivningen på psykisk helse-feltet.

Av det øvrige innholdet i TPH 2 - 2010 har jeg så langt bare rukket å lese spalten Vox populi, som denne gang er skrevet av Inger Beate Larsen og som viser at det har vært kritiske brukerstemmer i offentligheten i snart hundre år. Tankevekkende.

Men det er mye spennende å lese i TPH, som alltid.

Odd Volden
Del:

5/17/2010

Hva skjer med FN-konvensjon?Det vekker reaksjoner at ratifiseringen av FN-konvensjonen mot diskriminering av mennesker med funksjonshemminger er utsatt på ubestemt tid, melder Klassekampen. I januar lovte likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken at Regjeringen ville legge fram en proposisjon om å ratifisere konvensjonen før påske.
Hege Orefellen, leder for Psykiatri- og rettsvernutvalget i den norske avdelingen av Den internasjonale juristkommisjonen (ICJ), mener det er viktig å ratifisere konvensjonen så raskt som mulig.
ICJ Norge mener særlovgivingen om psykisk helsevern må oppheves.
– Vi er svært forundret over meldingen vi har fått om at Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) mener det ikke trengs endringer i tvangsreglene i helselovgivingen på grunn av konvensjonen, sier Orefellen.
Sigrun Tømmerås
Del:

Litt av hvert – internt og eksternt


Hei
 • Blant medlemmene våre har vi mange som arbeider ved høgskoler og universiteter. Det hadde vært veldig fint om dere holdt en avskjedstale for studentene som innbefatter verveskjemaet (eller bloggadressen) og noen gode ord om viktigheten av å melde seg inn i Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid. Det kan bli ensomt uten medstudentene til høsten!

 • Bloggen takker for hyggelige kommentarer, men det blir ikke lagt ut kommentarer på bloggen foreløpig. Det nye styret får ta stilling til denne virksomheten når de kommer i gang.


 • Fra vårt medlem Hanne Moss: “Da prøver vi igjen, og er glad for at vi har funnet en ny dato allerede 25. mai for temamøtet med professor Meryn Morris fra Centre for Community Mental Health, Birmingham:
 Temamøte om familie- og nettverksperspektiv i ACT- team
v/Professor Mervyn Morris, Birmingham University, Centre for Community Mental Health
og representant for Moss ACT-team  (aktivt oppsøkende team)
 Tirsdag, 25. mai kl 1700 – 1900
Sted: LPP/PIO-ressurssenter, Hammersborg torg 3
 Foredraget holdes på engelsk.
Påmelding tlf. 22 49 19 22 eller post@lpposlo.no
Prof. Mervyn Morris har vært rådgiver for WHO, Helsedirektoratet og  det belgiske helsedepartementet når det gjelder hjemmebasert behandling av tverrfaglige team innen psykisk helse. Han er rådgiver for ACT-teamet i Moss.
Prof. Morris er direktør ved Centre for Community Mental Health Birmingham, et senter som har vært en spydspiss i arbeidet med lokalbaserte ambulante tjenester internasjonalt.  Han er også opptatt av brukermedvirkning og brukerstyring, har vært leder av et brukerstyrt krisesenter i England. Han er engasjert i hvordan man kan leve med stemmehøring, og er styreformann i Soteria House Network i UK. Han har vært med og skrevet boka “Living with voices ? 50 stories of recovery”  som kan bestilles  påhttp://www.health.uce.ac.uk/ccmh/ccmh_publications.htm
 Kom og møt ham I PIO-senteret og bli inspirert!”
 • Fint om dere sender info om gode konferanser og seminarer videre til deres kontakter

 • Erfaringskompetanse.no har fått forskningsutvalg:
Det er vår i lufta (håper det ikke snør noen steder i dag), og vi får håpe det er noen som får oppleve forelskelsens sødme – enten den er ny eller gammel og  nyoppblusset:
Hilsen Odd
Del:

Hvem representerer hva og hvem på psykisk helsefeltet?


24. april fikk jeg en e-post fra vårt medlem Sigrun Tømmerås. “Her var det ikke mye brukerperspektiv”, skriver hun, og det har hun unektelig rett i (se seminarprogram nederst i bloggposten).
29. april fikk jeg denne e-posten fra vårt medlem Hanne Moss, vedrørende det samme kurset:
“Hallo,
jeg vet ikke om det er gjort noe med dette tidligere, men jeg sender dette bare som et forslag. Kanskje kunne det vært noe for den nye foreninga å følge opp…
I Klassekampen 28.4.kommer det fram at Institutt for journalistikk sender ut informasjon om ekstrakurs på våren, til journalistene. Det ene heter “psykiatrien ut av tvangstrøyen”. Dette kurset blir markedsført som et gratiskurs, deltakerne skal bare betale reiseutgifter. Det det ikke står noe om er hvem som står bak dette.
Kursleder Erika Jahr ved Institutt for journalistikk (IJ) opplyser at det er Norsk psykiatrisk forening (NPF) som vil dekke utgiftene til kurset.
Eva Stabell, styremedlem i Norsk Journalistlag, reagerer på at kurset blir presentert som “gratis” uten at det blir opplyst hvem som betaler.
Frode Rekve, instituttleder ved IJ mener også det er uheldig at  det ikke har blitt opplyst hvem som betaler for kurset om psykiatrien.
Her synes jeg vi har en viktig jobb å gjøre, tenk hvis vi kunne fått kommet på banen samtidig og gitt vårt kurs om hva som bør gjøres – og ikke gjøres – innen psykisk helsearbeid.Vi har jo så mange kloke folk på vår side, vi må da kunne klare å lage et kurs for journalistene vi også!
La oss snart invitere dem til kurs i virksomme relasjoner, åpen dialog, kunst og musikkterapi osv  -og også noe om psykiatriens myter, diagnosenens stigmatiserende og sykeliggjørende konsekvenser, medisinenes skyggesider, tvangsbrukens umenneskelige ansikt.
Å kurse journalistene synes jeg ihvertfall er en lur idé, og  viktig at det ikke bare blir NPF, med Legemiddelindustrien i ryggen som gjør dette!”
Jeg skriver denne bloggposten fordi dette understøtter at vår forening er viktig. Uten Norsk forening for psykisk helsearbeid vil et viktig perspektiv rett og slett være borte fra det offentlige rom, og det har vært borte alt for lenge.
Samtidig må vi være tålmodige og la foreningen få sette seg før vi forventer for mye av den utad. Det er viktig å ha ryddighet når det kommer til hvem som representerer organisasjonen utad og ryddighet i forhold til representere på en årsmøtevedtatt plattform.
Men dette det er opp til årsmøtet å si noe / mye om, og dette er et eksempel på en sak det går an å melde inn til interimstyrets leder, for å få den fremmet på årsmøtet (se under kategorien Årsmøtet 2010. Det er selvfølgelig også mulig at interimstyret velger å fremme denne saken uansett, selv om den ikke blir meldt inn til lederen formelt.
Hilsen
Odd Volden
Dialogseminar mellom psykiatere og journalister
Mandag 31.mai
0800Frokost for deg som kom søndag kveld
0930Åpning og presentasjon: Erika Jahr, fagmedarbeider, Institutt for journalistikk Ida Garløv, leder Barne – og Ungdomsspykiatriske forening
1000Hva er psykiatri? Presentasjon av fagfeltet. Leder i Norsk Psykiatrisk Forening, Jan Olav Johannessen Barnepsykiater og overlege Jannike Snoek Plenumsdiskusjon
1200Lunsj
1300I pressens vold. Overlege Pål Zeiner Psykiater Terje Øiesvold Gruppearbeid
1500Kaffe
1530Hvordan tenker journalister? Anne Hafstad, kommentator Aftenposten
1800Middag
Tirsdag 1.juni
0800Frokost – husk å rydde ut av rommene før kl 0900
0900Kunnskapskilder for journalister som skriver om helse og psykiatri. Hvor mye av forskningen holder mål? Hvor mye av forskningen er relevant? Enkeltstudier og artikler fra tidsskrifter – kan de brukes til noe? Kunnskapsbaserte oppslagsverk. Om kvalitetsvurderte studier. Om oppsummert forskning. Lege og medisinsk redaktør Øystein Eiring
1000Psykiatri og samfunn, lovverk og tvang. Grethe Horn Mathismoen, medlem av kontrollkommisjonen, Dikemark
1130Spørsmål og kommentarer. Oppsummering og avslutning
1200Lunsj
1337
 
Tog til Oslo, buss til lufthavn. Hvem trenger taxi? Resepsjonen hjelper deg.
Del:

Abonner på kommentarer

Bli medlem!
Medlemskap i Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid koster kr 590,- pr år.

Honnør/student betaler kr 440, -.

Abonnement på Tidsskrift for psykisk helsearbeid er inkludert i prisen. Du får da fire hefter i året - fulle av aktuelle tekster om psykisk helsearbeid.

Kontakt oss

Navn

E-post *

Melding *

NFPHs Årsmøte 2018

I etterkant av årets skuddårsseminar, inviterer Norsk forening for psykisk helsearbeid til årsmøte. Møtet holdes altså tirsdag 27. februar k...

NFPH-Brosjyre

NFPH-Brosjyre
NFPH-Brosjyre

Facebook

OVERSETT

Drevet av Blogger.

ERFARINGSKOMPETANSE

Bloggarkiv