1/25/2014

Vil du delta i et forskningsprosjekt om tilhørighet?

For mange mennesker som sliter psykisk er arbeid avgjørende. Vi vet imidlertid lite om hva som fremmer tilhørighet i en arbeidssammenheng, og hvordan tilhørighet i jobbsammenheng kan fremmes. Et prosjekt finansiert av Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering ønsker å finne svaret på dette.


-En målgruppe i dette arbeidet er mennesker som sliter med psykiske helseproblemer, sier Olav Tangvald-Pedersen som er prosjektansvarlig.


Prosjektet er en doktorgradsstudie ved Høgskolen i Telemark, og del av et forskningsprogram opptatt av å kartlegge og få kunnskap om hva mennesker opplever som god psykisk helse.


Les mer på nettsidene til Erfaringskompetanse.Del:

1/20/2014

Årsmøte 2014

Alle medlemmer i NFPH inviteres til foreningens årsmøte. Møtet vil bli avholdt på Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Drammen. 

Møtet holdes samme dag som høgskolen arrangerer seminaret Recovery-orienterte praksiser - Fra retorikk til realitet? Dette er med andre ord en flott anledning til å slå to fluer i en smekk for de som har anledning til det! For de som ikke har anledning til å delta på seminaret, er det selvsagt fullt mulig å bare komme på årsmøtet. Det vil bli en enkel servering.

Dato: 28.02.14 kl 16:15 – ca 19:00 (eller så snart vi er ferdige)
Sted: Høgskolen i Buskerud, Grønland 58, Drammen

Saker som vil bli behandlet i årsmøtet er:
1. Årsberetning fra styreperioden 2012-2014
2. Valgkomitéens innstilling til nytt styre i NFPH
3. Regnskap for 2012-2013
4. Budsjett for 2014
5. Eventuelt

Dersom det er saker som ønskes tatt opp under punktet ”eventuelt”, bes disse mailes styret innen 31.01.14. Ønsker noen å sitte i styret eller har forslag til kandidater til styret, kan dette også sendes på mail: nfph@outlook.com

Hjertelig velkommen!

Hilsen styret
Del:

1/08/2014

Hvilke standpunkter har NFPH?


Vi får av og til spørsmål om hva foreningen jobber for, og hva vi mener. Psykisk helsearbeid er et stort felt, og det er dermed mye vi som forening må ta stilling til.

Våre overordnede standpunkter er beskrevet i vår fagpolitiske plattform. Dette er et omfattende dokument, som ikke bare omhandler foreningen men også utviklingen innen psykisk helse-feltet og dermed bakgrunnen for foreningens tilblivelse. Det munner ut i fem punkter som det er vedtatt at NFPH særlig vil arbeide for:

  • Et mangfold av forståelser i relasjon til psykisk uhelse kombinert med at den medisinske sykdomsmodellen må detroniseres.
  • Alle tilbud om psykisk helsehjelp skal være basert på frivillighet.
  • Det må ansettes personer med egenerfaring i alle psykisk helsetjenester.
  • Fagpersoner med psykisk helsearbeidkompetanse og psykisk helsearbeids arbeidsformer må gis sentral plass i alle psykiske helsetjenester.
  • Det må etableres ett tjenestenivå i psykisk helse som er lokalt forankret.


I den fagpolitiske plattformen er det utdypet hva vi legger i disse punktene. Det er imidlertid i de konkrete sakene at standpunktene våre kommer til uttrykk, og mye av styrets jobb handler nettopp om å bruke den fagpolitiske plattformen som grunnlag når vi tar stilling til aktuelle saker. For en oversikt over våre uttalelser, høringssvar og avisinnlegg, gå til fanen "NFPH mener". Her har vi uttalt oss om tvangslovgivningen innen psykisk helsevern, medisinfrie tilbud, styringsideologier i helsepolitikken med mer.

Vi tar fortsatt gjerne imot innspill fra medlemmer og lesere av bloggen, enten det gjelder våre tidligere uttalelser eller saker dere synes vi burde mene noe om. Bruk kommentarfeltet eller mail oss på nfph@outlook.com. Og dersom du ønsker å bidra med å skrive uttalelser om saker du er opptatt av, er du velkommen til å samarbeide med oss om det. Ta kontakt!


Del:

Abonner på kommentarer

Bli medlem!
Medlemskap i Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid koster kr 590,- pr år.

Honnør/student betaler kr 440, -.

Abonnement på Tidsskrift for psykisk helsearbeid er inkludert i prisen. Du får da fire hefter i året - fulle av aktuelle tekster om psykisk helsearbeid.

Kontakt oss

Navn

E-post *

Melding *

NFPHs Årsmøte 2018

I etterkant av årets skuddårsseminar, inviterer Norsk forening for psykisk helsearbeid til årsmøte. Møtet holdes altså tirsdag 27. februar k...

NFPH-Brosjyre

NFPH-Brosjyre
NFPH-Brosjyre

Facebook

OVERSETT

Drevet av Blogger.

ERFARINGSKOMPETANSE

Etiketter