12/31/2013

Høringssvar om lokalt psykisk helsearbeid

I høst leverte NFPH sitt høringssvar til Helsedirektoratets "Sammen om mestring - Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne". Vi er glad for veilederen, og særlig positiv til vektleggingen av brukerperspektivet, av mestring og ressurser, men vi hadde likevel noen kommentarer og innsigelser. Her følger noen smakebiter fra høringssvaret vårt:


Om erfaringskonsulenter:
Her kan det gjerne legges sterkere føringer for at erfaringskonsulenter med bruker og/eller pårørendeerfaring bør ansettes både på kommunalt og spesialisthelsetjenestenivå. Idag er det altfor mye opp til den enkelte tjeneste å selv vurdere om de skal opprette slike stillinger, med det resultat at få prioriterer å bruke ressurser på dette. (...)


Variasjon i tilbudene:
Det heter også i veilederen at det bør finnes et "bredt og variert tjenestetilbud tilpasset brukerens behov". Vi opplever imidlertid ikke at tilbudene som skisseres, og som eksisterer idag, lever helt opp til dette. (...) Ekstra bekymringsverdig mener vi det er når myndigheter og fagpersoners oppfatning av hva som er god behandling skal overprøve den enkelte brukers personlige oppfatning, slik at denne må motta én bestemt behandling, enten fordi det ikke finnes alternativer, eller fordi brukeren blir underlagt tvang. (...)


Bolig:
Det er bra at veilederen fremhever betydningen av en stabil og tilfredstillende bosituasjon. Imidlertid bør det fremheves som spesielt viktig at familier med barn får nødvendig hjelp og støtte til å skaffe en bolig som bidrar til å sikre barna trygge og stabile oppvekstforhold. (...)


Personlig ombud:
Vi merker oss at tjenesten «Personlig ombud» ikke er nevnt i veilederen. Dette undrer oss, da nettopp et slikt bindeledd mellom tjenestene og den som trenger tjenester kan være det som er avgjørende for å hjelpe mennesker til et verdigere liv. Det finnes mange tilbud som veilederen viser til men for mange mennesker som har psykososiale funksjonsnedsettelser og eventuelt rusproblemer er det ikke alltid lett å få på plass det man har krav på. (...)

 
Høringssvaret i sin helhet finner du her, og veilederen kan leses her

Del:

12/18/2013

Kommende konferanser om psykisk helse

Nasjonal helsekonferanse om Samhandlingsreformen, Oslo 9. januar 2014

Mot til å se - evne til å handle, Stavanger 22.01 - 23.01 2014

Kriser, traumer og sorg. Et kurs om psykologisk førstehjelp, Oslo 28. – 29. januar 2014 eller
26. – 27. februar 2014

Nominer årets forskningsartikkel innen rus og psykisk helse!
3.–5. februar 2014 inviteres det til nasjonal konferanse om psykisk helse og rusmiddelforskning i Trondheim.

Den 5. kongressen om RUS OG PSYKISK HELSE arrangeres i Oslo 10. - 12. februar 2014.

Førstehjelp ved selvmordsfare, Bergen 26. - 27. februar 2014,
Tromsø 28. og 29. januar, 25. og 26. februar, 25. og 26. mars 2014Selvskading - fortid, nåtid og fremtid, Gardermoen 6. - 7. mars 2014

Motiverende Intervju - utvidet innføringskurs, Bergen 13. og 14. mars og 23. mai

En rundtur i det familieterapeutiske landskapet, Oslo 18. og 19. mars 2014

Lovforståelse av nye helse- og omsorgslover ved professor Aslak Syse, Oslo 24.03.14

Med barnet i sentrum: Foreldreskap, rus og psykisk helse, Grimstad 24. - 25.03 2014

Pappa'n min er syk i tankene sine ved Anne Kristine Bergem og Svein Øverland, Oslo 31.03.14

Arbeid, psykisk helse og sosial deltakelse - hvordan finne en meningsfull jobb? WAPR Norge-konferansen 2014, Bergen 23. mai 2014

Barn som pårørende/anhöriga, Oslo, 26. - 28. mai 2014

Refocus on Recovery 2014 - the third biennial conference. Leaders in the field of recovery will present state-of-the-art research. London 2. - 3. juni 2014

Beyond the Therapeutic State - Collaborative Practices for Individual and Social Change med blant andre Robert Whitaker og Carina Håkansson, Drammen 26., 27. og 28. juni 2014


En riktig god jul og et godt nyttår ønskes bloggens lesere. Følg gjerne NFPH på Facebook eller på Twitter
Del:

12/16/2013

Ytringsfrihetsprisen 2013 tildelt Siv Helen Rydheim

Juryens begrunnelse:

Bakgrunn
Historien viser at mennesker har blitt og fortsatt blir utsatt for krenkende og uverdig behandling innen psykisk helsevern, hvor også retten til den frie ytring og grunnleggende menneskerettigheter settes til side. ”Prisen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern” har til hensikt å rette oppmerksomheten mot, og bidra til å sikre vilkårene for, den frie ytring på et bredt grunnlag. Prisvinneren bør ha pekt på forslag til endringer som kan ivareta en grunnleggende respekt for mennesket, dets integritet og rett til ytring, medbestemmelse og deltakelse i behandlingssamarbeidet. Prisen deles ut til en person, institusjon eller organisasjon som har utmerket seg i den forbindelse. Prisen, på kr. 10 000, ble første gang utdelt i 2002, og deles ut for tolvte gang i år.

Årets prisvinner 
Årets prisvinnerer en rollemodell som var tidlig ute med å dele sine erfaringer med tvang, krenkelser og erfarte opplevelser kategorisert som psykiske lidelser. Prisvinneren har benyttet seg av de fleste media for å spre erfaringskunnskap, og vært en tydelig og viktig stemme innen psykisk helse og psykisk helsevern. Over flere årtier har prisvinneren vært med å utvide forståelsen av disse begrepene gjennom erfarings- og kunnskapsformidling. Vedkommende står åpent frem og er ikke redd for å uttrykke klare holdninger og meninger, og sprer kunnskapen om hva som kan hjelpe i en livskrise. Prisvinneren har også i stor grad fortalt om de sårbare, skambelagte og stigmatiserte opplevelsene tvang og overgrep har medført, og arbeider modig, engasjert og helhjertet for å bedre forholdene som er i dag.

Årets prisvinner stiller opp der vedkommende kan uten at det er pengene eller reisevei som avgjør. Prisvinneren har i mange år arbeidet for å fremme erfaringsperspektivet og å stå på får en bedre forståelse av psykisk helse og påvirke utviklingen av psykisk helsearbeid. Hun er alltid tilgjengelig for svar på de mange spørsmål som reises i psykisk helsefeltet. Hun har en stødig kurs mot et bedre samfunn, gjennom hardt arbeid og mye kunnskap og lang arbeidskarriere som erfaringsformidler om ellers så tabubelagte og uutalte temaer. Hun har bidratt med utallige prosjekter over de siste årene. Et av hennes siste prosjekter var boken Drøm i våken tilstand (2013) i samarbeid med Gunn Helen Kristiansen. Årets prisvinner var den som dro det hele i gang på grunnlag av at hun så et sterkt behov for at egne og andres erfaringer med psykoselignende opplevelser kom frem i lyset.

 Årets pris tildeles: Siv Helen Rydheim 
Del:

12/03/2013

Opptak fra tirsdagens CRPD-konferanse

Først i denne videoen snakker representanter fra Likestillings- og diskrimineringsombudet.
Psykisk helse starter 27:10. På slutten snakker Hege Orefellen fra WSO (fra 37:30).
Klikk på Meny for å se alle foredragene.

Del:

Ytringsfrihetsprisseminaret 2013

YTRINGSFRIHETSPRISEN INNEN PSYKISK HELSEVERN

”Galskap og litteratur”

Seminar og prisutdeling
Fredag 13. desember 2013
Kl. 18.00-21.00

Kulturhuset, Oslo
Youngstorget 3
0181 Oslo


PROGRAM

18.00 Velkommen. Bengt Karlsson

18.10 Innledninger ved:
Victoria Ibaboa Edwards: »Litteratur som livbøye». 
Inger Beate Larsen: «Når de gale skriver om å være gal - En analyse av skandinaviske selvbiografien skrevet i en periode på 90 år».
Hilde Bondevik: «Om galskap i norsk skjønnlitteratur med utgangspunkt i Amalie Skrams sinnsykehusromaner». 
Siv Helen Rydheim: «Drøm i våken tilstand».

19.45 Panelsamtale. Ordstyrer: Anders J.W. Andersen

Musikk ved Sofie Schiefloe

20.30 Prisutdeling

21.00 Avslutning

Seminaret er gratis og støttes av Fritt Ord, Universitetet i Agder og Høgskolen i Buskerud.

INNLEDERE

Siv Helen Rydheim er forfatter. Tvangs- og psykoseerfarer (1992-96). Sentralstyremedlem We Shall Overcome. Ansatt i Nasjonalt senter for Erfaringskompetanse som prosjektmedarbeider og administrator for facebookgruppen Erfaringsnettverket.

Inger Beate Larsen er førsteamanuensis i psykisk helsearbeid ved Universitetet i Agder. Hun er spesielt opptatt av sammenhengen mellom helse og arkitektur, og tvang i psykisk helsevern.

Victoria Ibabao Edwards er redaksjonsmedlem i Tidsskrift for psykisk helsearbeid og jobber med arbeid og psykisk helse i NAV.  Hun er spesielt opptatt av psykisk helse for barn og unge.

Hilde Bondevik er førsteamanuensis ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Hun er spesielt opptatt av humanioraperspektiver i medisin og helsefaglig forskning. Har arbeidet med tema innenfor medisinsk historie og skjønnlitteratur.

Del:

11/14/2013

10/19/2013

Vellykket temakveld på Villa Walle

Villa Walle er en flott, gammel sveitservilla beliggende i Sandvika.
Torsdag denne uken arrangerte NFPH temakveld i samarbeid med det brukerstyrte huset Villa Walle i Sandvika. Vi hadde invitert filosof Sidsel Høye Haugan til å komme og snakke om "det gode møte", og vi var spente på hvor mange som ville komme. Det skulle vise seg å bli en særdeles vellykket kveld, hvor finstua i Villa Walle var fylt opp av et lydhørt og engasjert publikum.

Sidsel er ikke en filosof som serverer ferdige sannheter; hun tar med seg publikum i en dialog hvor det åpnes for sidesprang og nye retninger, men hvor samtalen på bemerkelsesverdig vis likevel vender tilbake til en slags rød tråd. Temaer som ble berørt var frihet versus grenser og hvorvidt psykisk helsevern virker innskrenkende eller også kan gi struktur som kan være frigjørende. Fordommer og toleranse ble også diskutert, og temaene hadde alle møtet mellom mennesker som omdreiningspunkt. Den ærverdige finstua, hvor det var høyt under taket, lenestoler og tente lys, var som skapt for filosofisalong.

Som pauseunderholdning stilte Villa Walles eget band, Villa Wakle band. Med trøkk og groove var de et forfriskende innslag.

Som del av arrangementet fikk vi i styret også fortalt litt om NFPH og Tidsskrift for psykisk helsearbeid, og jammen fikk vi vervet noen medlemmer også!

Både vi og Villa Walle var svært fornøyd med arrangementet. Samarbeidet var både praktisk og meningsfullt, og kanskje arrangerer vi noe lignende igjen når anledningen byr seg.
Del:

10/13/2013

9/17/2013

NFPH inviterer til temakveld

”Jeg og du - et filosofisk blikk på det gode møte”

NFPH i samarbeid med Villa Walle har gleden av å ønske medlemmer, brukere av Villa Walle og andre interesserte velkommen til en spennende temakveld.

Foredragsholder denne kvelden er filosof Sissel Høye Haugan. Hun jobber som filosofisk veileder og foredragsholder, og vil ta for seg det genuine møtet mellom to personer, sett i et filosofisk perspektiv.

Etter foredraget har vi satt av tid til spørsmål, undringer og utveksling av synspunkter. Vi ønsker å belyse temaet "det gode møte" fra ulike perspektiver, og bruke eksempler fra møter i behandlingsapparatet så vel som i hverdagslivet. Hva er et godt møte, og hvordan kan det påvirke livet vårt?

Vi serverer kaffe, te, kjeks og frukt. Temakvelden er gratis.

Tid: Torsdag 17. oktober fra kl 18:00 – 20:00
Sted: Villa Walle, Anton Walles vei 37, Sandvika (like ved Sandvika stasjon)

Påmelding snarest til nfphforening@outlook.com

Hjertelig velkommen!
Del:

9/06/2013

Ny veileder om lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid på høring

I en ny veileder som nå er ute på høring legger Helsedirektoratet vekt på å se rus og psykisk helse i sammenheng. Kommunen og spesialisthelsetjenesten skal jobbe sammen om å styrke lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid. Les mer
Del:

8/30/2013

Robert Whitakers foredrag på LitteraturhusetKilde: YouTube
Del:

8/20/2013

Robert Whitaker på Litteraturhuset 26.08.

En mirakelpille for psyken - Temamøte mandag 26. august kl 18 på Litteraturhuset, Amalie Skram sal

Arrangementet foregår i hovedsak på engelsk.

Robert Whitaker, amerikansk journalist og forfatter av blant annet Mad in America og Anatomy of an Epidemic, vil presentere forskning på langtidsvirkninger av nevroleptika. Deretter vil det være reflekterende panelsamtale mellom Ole Steen, avdelingsoverlege ved OUS, Jan Ivar Røssberg, overlege og professor PhD, Mette Ellingsdalen, erfarer og leder i Landsforeningen We Shall Overcome - WSO og Robert Whitaker. Det vil åpnes for spørsmål fra salen.


Anatomy of an Epidemic har Robert Whitaker gjort et dypdykk fra og med de første studiene da nevroleptika ble introdusert og frem til i dag. Han fant to historier, en som har blitt presentert av legemiddelindustri og store deler av det psykiatriske fagfeltet, og en annen som forskningsresultatene de facto viser.

Det er verdt å merke seg at Whitaker, som arbeidet med ganske tradisjonell medisinsk journalistikk, startet arbeidet på dette feltet med det utgangspunkt at medikamenter er både nødvendige og et gode for mennesker med psykiske lidelser. Det var det han fant da han gikk forskningen nærmere i sømmene, som førte ham til den mer kritiske posisjonen som kommer til uttrykk i bøkene hans.

Temamøtet 26. august er viktig å få med seg for alle som jobber innen feltet. Kunnskapen om psykofarmaka, og spesielt langtidsvirkninger av nevroleptika, som Robert Whitaker presenterer, vil måtte ha konsekvenser for retningslinjer og praksis også i Norge. 

Kilde: Mette Ellingsdalen

Del:

8/15/2013

Amaliedagene 2013

22. - 25. august er det Amaliedager i Oslo, en brukerstyrt fagkonferanse.

Frihet - nye veier til bedre psykisk helse
valgfrihet - frihet fra tvang - frihet med seg selv - frihet med hverandre

Noen godbiter:

Ønsker du et annet perspektiv på fagfeltet - sett fra brukerens ståsted? Da anbefales fagdagen
Fra tvang til valgfrihet torsdag 22. august
Sted: Fritt Ord (Uranienborgvn. 2)  
Konferansier: Liv Skreekl 09 - 16    
(Meritterende status søkes for denne dagen) 

kl 09.00 Velkommen 
kl 09.15 "Utfordringer innen dagens psykiske helsevern"
Ingeborg Snilsberg, psykiater
kl 10.10 "Drøm i våken tilstand"
 Siv-Helen Rydheim og Gunn Helen Kristiansen, forfattere med egenerfaring.
kl 11.05 "Vår historie om Silje"
Espen og Lise Øvre, Silje Benedikte Stiftelsen
kl 12.00 Lunsj kl 13.00 "Hvordan kan relasjoner og pårørendes rolle styrkes, ikke svekkes i en psykisk krise?"
Anne-Grethe Terjesen, leder av Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, LPP
kl 14.00 "Trygghet, Frihet, Håp - Medisinfrie tilbud innen psykisk helse"
 Mette Ellingsdalen, leder av brukerorganisasjonen We Shall Overcome, WSO
kl 15.00 "Hvorfor så mye faglig lydighet og lite ulydighet i psykisk helsefeltet?"
Bengt Karlsson, professor ved Høgskolen i Buskerud, leder av Institutt for forskning innen psykisk helse og rus (IFPR), redaktør i Tidsskrift for psykisk helsearbeid
kl 15.40 Oppsummering

----

Lurer du på hva fremtiden kan bringe for psykiske helse? Da bør du få med deg debatten 
Psykisk helsetilbud om 20 år - Hva kommer etter sykdomsmodellen? 
Sted: Litteraturhuset; Amalie Skram sal, (Wergelandsvn. 29) 
kl 18 - 20 

Debattleder: Bengt Karlsson  (se over) 

Paneldeltakere:  Guri Gabrielsen (LDO, jurist), Anne-Grethe Terjesen (LPP), Mette Ellingsdalen  (WSO), Odd Volden (brukeraktivist), Birgit Valla (kommunepsykolog)

Dagens problematikk og veien videre innen forståelsen av psykisk helse og praktiseringen av psykisk helsearbeid. Hvilken retning bør vi ta når sykdomsmodellen dabber av?  

----

Men hvilke andre muligheter har vi egentlig, spør du kanskje? Er det overhodet mulig med medikamentfrie tilbud uten tvang? Carina Håkansson fra Gøteborg har 25 års erfaring med at det går an!

Kom og bli inspirert på filmdagen 23. august:
Dialog - ikke tvang      
Sted: Lillebil, Cinemateket, (Dronningens gt. 16)
Konferansier: Bob Foss
kl 11 - 16.     

 "Healing Homes" -Dokumentar av Daniel Mackler om tilfriskning uten medisinering. Filmen følger Family Care Foundation, en svensk stiftelse som gjennom 25 år har tilbydd folk sviktet av tradisjonell psykiatri å bo i vertsfamilier for å få tid til å skape seg et nytt liv. 
Carina Håkansson (S) fra Family Care Foundation kommer i forbindelse med "Healing Homes" for å fortelle mer om Familievårdstiftelsen.   kl 13.30 - 14.30 Lunsj   
Sted: Lokalene til Rådet for Psykisk Helse (rett over gata for Cinemateket).  

"Open Dialogue" - Dokumentar om "Åpen Dialog"-prosjektet i Finland, et prosjekt som er medisinfrivillig og i dag får de beste resultatene i den vestlige verden for førstegangspsykoser (85 %  får ikke en ny psykoseepisode, selv ved målinger etter mange år). Filmen er laget av Daniel Mackler. 

----

Mandag 26. august er det nok et arrangement du bør få med deg:

En mirakelpille for psyken?
Foredrag/ panelsamtale, engelsk
kl. 18, Litteraturhuset, Amalie Skram-salen

Hva sier forskningen om langtidsvirkning av psykofarmaka? Robert Whitaker har undersøkt dette i den prisvinnende boken «Anatomy of an epidemic».

Arr: Erfaringskompetanse/ WSO
Takk til Mette Ellingsdalen
Del:

7/29/2013

Forelesningsrekke i transkulturell psykiatriHele forelesningsrekken er på hjemmesiden til kanadiske McGill University.
Del:

7/05/2013

Arrangementer i høst

Konferanse i Birmingham 16. oktober: Shared practice in non-medicalised mental health care
Med blant andre Richard Bentall ("The myth that schizophrenia is a genetic disease") og
Joanna Moncrieff ("Mother’s little helper: The politics of consumerism and psychoactive drug use")

Workshop om traumearbeid 7. - 8. oktober
To erfarne terapeuter fra Ramallah vil vise hvordan de med en narrativ tilnærming arbeider med å gi mennesker håp og styrke til tross for pågående traumer.
Workshopen har relevans for alle som arbeider med kronisk sykdom, tap av nære personer, skilsmisse, vold, barn av foreldre med rusproblemer/psykiske lidelser, marginaliserte grupper m.m.

Seminar om terror og vold som rammer barn og unge 23. - 24 september
Day 1 in English - Young people facing terror and disasters – current knowledge of health consequences, early interventions and treatment
Dag 2 på norsk - Hva vet vi om barn og unge utsatt for vold og traumer? Muligheter, utfordringer og veien videre

Nasjonal konferanse: Du ser det ikke før du tror det. Hvilke tegn og symptomer skal vi se etter for å oppdage barn som er utsatt for omsorgssvikt? 21. august 
•Hvordan kan vi snakke med barn og foreldre om vanskelige tema?
•Hvordan kan vi samarbeide bedre for at barn skal få hjelp tidlig?
•Hvordan kan vi forebygge omsorgsvikt?
•Hva er konsekvensene av en oppvekst med omsorgssvikt?
Konferansen ledes av barneminister Inga Marte Thorkildsen, og det er fire departementer som arrangerer konferansen.
PÅMELDINGSFRIST ER 10. JULI

Konferanse om traumer og regulering i Bergen 5. - 6. september

Seminar om traume og psykoterapi ved Modum Bad 23. august
Del:

6/28/2013

Foredrag om stemmehøring og recovery

I 2008 ble det arrangert en internasjonal konferanse om recovery, med vekt på stemmehøring, i Australia. Arrangøren har lagt ut videoer med foredrag av flere personer, som Jacqui DillonMarius Romme, Sandra EscherKaren Taylor og Ron Coleman.

Jacqui Dillon. Skjermdump fra Vimeo

Del:

6/26/2013

FN-dagen til støtte for torturofre

26. juni er den internasjonale dagen til støtte for torturofre.

Sveriges Radio laget i 2011 programmet "Mäta trauman med måttband", der vi blant andre møter
en lege som arbeider med å dokumentere skader av tortur ut fra Istanbul-protokollen, en manual 
som definerer retningslinjer for dokumentasjon og avsløring av tortur og dens konsekvenser.


Lyssna: Tendens 20110928 Mäta trauman med måttband
Del:

6/08/2013

Ja til færre skjemaer og mer medmenneskelighet i helsevesenet!


I mars i år gikk ti leger, ansatt forskjellige steder i helsevesenet, sammen om å skrive en kronikk i Legetidsskriftet. Her kritiserer de den økende byråkratiseringen og detaljstyringen ovenfra som har preget helsevesenet omtrent de siste ti årene. Overordnet kan denne måten å styre offentlige tjenester beskrives som "New Public Management"; et begrep som ble til i England under Margaret Thatchers styringsperiode og hennes reformer. De ti legene argumenterte for at dette er en lite egnet styringsideologi for det norske helsevesen, og de fikk snart mange støttespillere. Det ble dannet en aksjonsgruppe, det ble skrevet avisinnlegg og aksjonen fikk betydelig oppmerksomhet i media. Mer om dette kan du lese på Helsetjenesteaksjonens hjemmeside, hvor du også blant annet kan se tv-reportasjer og intervjuer om aksjonen.

I NFPH-styret er vi nå to som jobber i spesialisthelsetjenesten, en i kommunen, en i NAV og en som personlig ombud. Alle har vi en opplevelse av at kravene til hvordan man jobber er blitt strengere, noe som i og for seg kunne vært positivt. Imidlertid innebærer disse kravene i stor grad en standardisering, hvor alt man gjør, all samhandling med de menneskene man skal hjelpe og med dem man skal samarbeide med, presses inn i en bestemt form - det blir mindre rom for å være oppfinnsom og fleksibel i møte med det enkelte menneske. Dette kan også oppleves som en viss mistillit fra systemet overfor oss "på gølvet", hvor vi får mindre spillerom, ikke blir spurt om prosedyrene og reglene passer for vår arbeidshverdag, og ikke alltid får vite grunnene til at vi skal gjøre sånn eller slik.

Oppgavene vi utfører, takseres etter et bestemt system, og det kan bli vanskelig å finne tid til å utføre oppgaver som ikke har en slik forhåndsgitt takst, f.eks. telefonsamtaler eller annet. Det skal også legges inn prosedyrekoder for mange av oppgavene; en registrering av hva vi har gjort. Imidlertid er det ikke alltid virkeligheten stemmer helt overens med disse kodene, men kodes må det likevel. Følelsen av å utføre meningsløst arbeid blir da påtagelig - særlig når dette tar av arbeidstiden vår.

De strenge kravene til dokumentasjon, i form av journalføring av ALT, prosedyrekoder og annen registrering, er kanskje det vi merker best av de siste års utvikling. Man kan si at det er bra at det blir strengere kontroll med hva som skjer i helsevesenet og i andre offentlige instanser, men når dette er noe som tar svært mye tid og ressurser, bør det gjøres en kostnad/nytte-vurdering. Ikke minst bør det spørres hvem dokumenteringen gjøres for - er det for de menneskene man jobber med å hjelpe, eller er det for dem som jobber i systemet, for at de skal ha ryggen fri? Eller er det for systemet selv, for å kunne vise samfunnet at systemet har kontroll?

I et "nfph-perspektiv" kan vi si at denne utviklingen er uheldig blant annet fordi økt standardisering kan være til hinder for det mangfoldet av forståelser vi ønsker oss innen psykisk helse. Det medisinske språket passer godt som "standardiseringsspråk", og igjen ser vi at diagnostiske kategorier og krav til bestemte "utredningsverktøy" blir stående som en nærmest udiskutabel gullstandard, mens andre forståelser av psykisk helse og av hva som kan være til hjelp, enten blir glemt, nedvurdert eller stående på siden av de rådende forståelsene som en slags kuriositeter - uten å tillegges vekt.

Økt standardisering av tjenestene kan også være til hinder for å se enkeltmennesket i sin unike kontekst. Det tar tid å gjøre seg kjent med ikke bare personen som ber om hjelp, men også omstendighetene han eller hun lever i - og disse passer ikke alltid inn i en ferdig kategori. I de mange møtene med ulike personer og deres kontekster er ikke alltid de forhåndsdefinerte tiltakene og rutinene til hjelp - vi må kunne tenke nytt, vi må kunne tenke fritt, og vi må lytte til dem vi skal hjelpe og ta utgangspunkt i det de forteller oss.

NFPH stiller seg med dette bak Helsetjenesteaksjonen.
Del:

5/30/2013

Lenker om DSM-5, diskriminering, boklansering m.m.

Del:

5/23/2013

Arrangementer om psykisk helsearbeid

Høgskolen i Buskerud, Drammen, 29. mai 
Del:

Konferanse: Brukerkunnskap i praksisfeltet - en kvalitetsforbedring?

I tre år har forskere fra Universitetet i Agder, brukere, pårørende og praktikere i Praxis Sør på oppdrag fra NAPHA drevet et nasjonalt temanettverk, der de har utviklet brukerkunnskap gjennom å forske på tjenestene.

13. -14. juni ønskes alle som jobber på liknende måter velkomne til avslutningskonferanse for Nasjonalt temanettverk for brukerkunnskap, i Kristiansand.

Les mer hos NAPHA.
Del:

5/13/2013

Foreslå priskandidater

Tabuprisen

Rådet for psykisk helse ønsker igjen å dele ut Tabuprisen, og håper på gode forslag til kandidater. Prisen kan tildeles personer, organisasjoner og/eller virksomheter som gjennom ord og handling gjør en innsats for å bygge ned fordommer om psykisk helse, bryte tabuer, fremme inkludering, omtanke og åpenhet om psykisk helse.

Les mer hos RådetKarl Evang-prisen

Karl Evang-prisen vart oppretta som ein honnør til den tidlegare helsedirektøren for hans sosialmedisinske pionerinnsats. Målet med prisen er å stimulere interessa og arbeidet for barnevern, folkehelse og sosiale forhold.

Karl Evang-prisen skal gå til ein person eller organisasjon som har gjort ein særleg innsats for å fremje

•folkehelsa og sosiale forhold som er viktig for denne
•rettstryggleik og tryggleik i barnevernet, helse- og/eller sosialtenesta
•opplysingsarbeid og medverknad i samfunnsdebatten om viktige helse- og sosial- og/eller barnevernpolitiske spørsmål.

Les mer hos Helsetilsynet
Del:

5/06/2013

Fagseminar om krysskulturelle barn og unge

Torsdag 30. mai kl. 1130-1500 ønsker Lill Salole og Gyldendal Akademisk velkommen til seminar i anledning lanseringen av Lill Saloles nye fagbok Krysskulturelle barn og unge. Om tilhørighet, anerkjennelse, dilemmaer og ressurser. Påmeldingsfrist er 16. mai.
Del:

4/25/2013

Lenker til nettkurs, konferanser, avhandlinger m.m.

Fra kl. 10.20 i dag kan du følge Familjevårdsstiftelsens internasjonale konferanse fra Gøteborg live på nettet.

Konferansen RVTS i barnehøyde 2013. Med blant andre Bruce Perry (påmeldingsfrist er 1. mai)

Opplæringsprogrammet Pårørende

Videoserie: Den praktiska klokheten

Lær om ulike kvalitative forskningsmetoder

Att se och möta individuella behov. Ett nätbaserat reflektionsunderlag för personal och studenter i psykiatrisk vård och omsorg

Att söka efter biverkningar och komplikationer i PubMed 

Er helsevesenet til for pasienter eller for helsepersonell? spør professor Per Nordtvedt

Barn som pårørende. Diskursive forståelser av barn av foreldre med psykiske lidelser (masteroppgave)

Pårørende er en ressurs som ikke høres (om en ny doktoravhandling)

Methodology and mental illness: resistance and restorying

Recovery constructs and the continued debate that limits consumer recovery

A paradox in healthcare service development: professionalization of service users

Gunn Pound er tildelt ildsjelprisen fra Mental Helse

Å oppleve og leve med demens. Basert på intervjuer med en gruppe personer med tidlig debuterende Alzheimers sykdom (ny doktoravhandling i fulltekst)

Pasienters opplevelse av miljøterapi i psykisk helsevern (masteroppgave)

Vad är religionspsykologi? Med Owe Wikström och Antoon Geels, forfattere
av det kjente religionspsykologiske verket Den religiösa människan
Lyssna: Teologiska rummet Religionspsykologi 20120429 1700, 2012 0504 2103

Dagskonferanse: Eldre, sjølvmord og vald

Tvang mot barn og unge

Psykiatrien banaliseres, mener psykiater Pål Gjerden

Vem ska vårda skadorna när vården har skadat? spør bruker Linnéa Regnlund

Skjønnlitterære møter med psykisk helsevern:
Bergljot Hobæk Haffs roman Skammen
Skram, Plath og Grimsrud

Del:

4/17/2013

Fagprosedyrer for å avdekke omsorgssvikt og overgrep mot barn


Paul Goyette/Wikimedia Commons

For første gang er det utarbeidet kunnskapsbaserte fagprosedyrer for at helsepersonell skal kunne kjenne igjen kliniske tegn og symptomer på omsorgssvikt, mishandling og seksuelle overgrep mot barn.

Les saken hos Kunnskapssenteret.
Del:

Møte om tvang i Videnskaps-Akademiet


Tvungent psykisk helsevern. Hvordan bør vi organisere og (lov)regulere psykisk helsevern?

Onsdag 5. juni kl. 16.30 – 19.45 i Det Norske Videnskaps-Akademi Drammensveien 78, 0271 Oslo
Enkel bevertning fra kl. 16.00

Kl. 16.30 – 18.00:
Åpning av møtet ved Nils Chr. Stenseth, visepreses DNVA
Introduksjon: Bjørn Rishovd Rund, professor i psykologi, UiO (møteleder)
Jonas Gahr Støre, helse- og omsorgsminister, HOD
Trond Aarre, avdelingssjef, Nordfjord psykiatrisenter
Georg Høyer, professor i sosialmedisin, UiT
Per Sandberg, leder av justiskomiteen, Stortinget
Aslak Syse, professor i jus, UiO
Jan Fredrik Andressen, direktør, Statens helsetilsyn
INGEN BRUKERE

Kl. 18.00 – 18.20: Kaffe/te
Kl. 18.20 – 19.45: Paneldebatt med innlederne

Påmelding sendes 
eirik.lislerud@dnva.no innen 15. mai.
Det tas forbehold om at møtet kan bli fulltegnet før fristens utløp.
Del:

4/16/2013

Ny mailadresse

NFPH har fått ny mailadresse. Fra nå av kan vi nås på nfph@outlook.com.

Ta kontakt om du har spørsmål om medlemsskap, om aktiviteter i foreningen eller om du har forslag til saker vi kan engasjere oss i!
Del:

Informasjon til medlemmene

Til dere som er medlemmer i NFPH, eller som vil melde dere inn:

Fra 1. januar i år har Universitetsforlaget overtatt faktureringen av medlemmene. Når dere mottar en faktura fra Universitetsforlaget, betyr dette derfor ikke at dere blir avkrevd abonnementsavgift for Tidsskrift for psykisk helsearbeid i tillegg til medlemskontingent. Det er rett og slett fakturaen for medlemsskapet som nå sendes fra Universitetsforlaget.

Det kan imidlertid være klokt å kontrollere at beløpet stemmer, for sikkerhets skyld: Vanlige medlemmer skal betale kr. 550, mens student/honnør betaler kr. 400.

Dersom det skulle være spørsmål omkring dette, ta gjerne kontakt med oss på nfph@outlook.com, eller (dersom det gjelder konkrete spørsmål om fakturaen) Universitetsforlaget på abonnement@universitetsforlaget.no.
Del:

4/15/2013

Etterlyser satsing på samarbeidsbasert forskning

- Det er skuffende at Forskningsrådet og Rådet for psykisk helse arrangerer «Forskning nytter»-konferansen
uten at temaet samarbeidsbasert forskning, eller presentasjon av aktuelle prosjekter fra samarbeidsbasert forskning står på programmet.

Det sier Siv Helen Rydheim, student på videreutdanning for samarbeidsbasert forskning innen psykisk helse ved Høgskolen i Buskerud (HiBU).

Såpass provosert ble Rydheim at hun fikk med seg medstudenter og sendte brev til Helse- og omsorgsdepartementet med oppfordring om at samarbeidsbasert forskning nå må settes på dagsorden i de tradisjonelle forskningsmiljøene og i Norges Forskningsråd.

Les artikkelen "Etterlyser mer forpliktende satsing på samarbeidsbasert forskning" på Erfaringskompetanse.no.
Del:

Ny bok: Makt og avmakt. Etiske perspektiver på psykisk helseDen nye boka Makt og avmakt. Etiske perspektiver på psykisk helse er et tverrfaglig bidrag til diskusjonen om hva slags psykisk helsearbeid vi har og ønsker å ha i et nordisk demokrati. Boka er redigert av Terje Mesel og Paul Leer-Salvesen.

Gå til forlagets nettsted for å se innholdsfortegnelsen.
Del:

4/12/2013

Endagskonferanse om kritisk psykologi i Umeå

Del:

4/09/2013

Arnhild Lauveng i Arendal 22. april

Arnhild Lauveng kommer til Arendal 22. april for å snakke om håpets betydning. Påmelding innen 15. april.
Del:

Forskernettverk kritiserer konferanse

Hvordan er det mulig med standarder når alle politiske målsettinger understreker at mennesker som strever med livene sine selv skal være med og vurdere hva som er den beste hjelpen? undrer medlemmer av forskernettverket for sosiokulturelle perspektiver på psykisk helse, som i en kronikk på forskning.no kritiserer konferansen Forskning nytter for å ha en slagside. Helseminister Jonas Gahr Støres konferanseinnlegg representerte ett av få unntak til etablerte sannheter, skriver forskernettverket i kronikken "Nytter forskning i psykiatrien?".
Del:

4/05/2013

Konferanse: Dialog og fellesskap styrker forskningen

24.-25. september inviterer NAPHA, Erfaringskompetanse og sentrale forskningsmiljøer til konferansen Dialog og fellesskap styrker forskningen.

Første dag er disse foredragsholdere:

 • Tor-Johan Ekeland, professor i sosialpsykologi ved Høgskulen i Volda 
 • Marianne van der Wel, rådgiver i Spesialisthelsetjenesteavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet 
 • Anders Johan Wickstrøm Andersen, leder for Institutt for psykososial helse ved Universitetet i Agder 
 • Bjørn Lydersen, generalsekretær i Mental Helse 


Andre dag er det satt av tid til å presentere forskningsprosjekter i feltet, under temaer som:

 • Psykisk helse og rus 
 • Samhandlingsreformen 
 • Brukerstyrt forskning 
 • Lokalbasert psykisk helsearbeid 
 • Psykososialt arbeid med barn og unge 
 • Bedrings- og mestringsprosesser i psykisk helsearbeid 
 • Psykisk helse og eldre 
 • Tvang og frivillighet i psykisk helsearbeid

Påmeldingsfrist er 1. juni.

Les mer hos NAPHA.
Del:

4/02/2013

Tilskuddsmidler - kort søknadsfrist

Det er to viktige søknadsfrister for tilskuddsmidler som utløper denne uken, blant annet midler som kan bidra til å ansette medarbeidere med brukererfaring/erfaringskonsulenter. Les saken hos Erfaringskompetanse.
Del:

3/24/2013

Postpsykiatri - foredrag av psykiater og filosof Pat Bracken

En riktig god påske ønskes bloggens lesere!

Del:

3/21/2013

Internasjonal konferanse hos Familjevårdsstiftelsen


Familjevårdsstiftelsen anordnar Internationell Konferens
Närvaro och Delaktighet
Argument för det humanistiska och hållbara arbetet
där människor möter andra människor
25-27 April 2013
Göteborg

-----------------------
Robert Whitaker, Bruce WampoldDaniel MacklerJacqui Dillon med flere deltar. Program m.m. fins her.

Del:

Richard Bentall om behandling av psykose

Foredrag av professor Richard Bentall om behandling av psykose,
om blant annet betydningen av vennlighet (kindness) og en god relasjon.
Videoen er fra iai TV.


Del:

3/15/2013

Vil ha kursendring i helsetjenesten"Jeg ble glad da jeg leste gårsdagens kronikk “Ta faget tilbake” i Tidsskrift for Den norske legeforening. Ti leger fra hele landet har gått sammen om å lage et slags manifest med en analyse av hva som er galt med den rådende styringsideologien i helsetjenesten sammen med en skisse av en alternativ ideologi," skriver psykolog Eva Jacobsen på bloggen sin.

Les innlegget hennes På tide å gjøre opprør.
Del:

3/14/2013

Konferanse om kvalitet i relasjon, kvalitet i behandling og kvalitet i organisasjon

Fagutviklingsenheten rus og psykiatri, Universitetssykehuset Nord Norge HF har sammen med Seksjon for Kunnskapsbygging, Nordlandssykehuset HF gleden av å kunne ønske velkommen til den 7. Psykiatri i Nord-konferansen i Tromsø 11. - 13. juni. 

Her deltar mange kjente navn. Programmet er her. 
Påmeldingsfrist er 1. april.
Del:

3/07/2013

New Book: Madness Contested: Power and Practice

Thank you for the opportunity to join the blog and to give an outline of the recent book Madness Contested. My belief is that we need to radically rethink how we make sense of people who experience extreme emotional states, are distressed, and have beliefs, or act in ways that other people find hard to understand. Despite sustained criticisms from academia, survivor groups and practitioners, the biogenetic model of madness prevails, shaping our very notions of what madness is, who the mad are and how to respond. This narrow view, at the heart of the psychiatric system, is misinformed, misleading and fraught with tensions between the provision of care and the function of social control. I believe we can, and should, evolve and develop more creative and humane ways to provide support to people in need.

Madness Contested questions how we currently make sense of and respond to madness, and explores alternative and creative ways to understand and support people. It brings together nurses, survivors, psychiatrists, psychologists, practitioners, and service users who discuss and explore these areas. The first section analyses and questions the multiple functions, processes, forms of power and interest at play in maintaining dominant theories and practices. The second section explores alternative conceptualisations of madness, placing emphasis on practice that incorporates openness, modesty and a desire for equality. The book is available from PCCS Books and Amazon.

If you would like to discuss these issues further, I am on Twitter @Steven_Coles_ or I can be e-mailed on madness.contested@gmail.com or through this blog.

Warm wishes

Steven Coles
Del:

3/06/2013

Fagseminar og boklansering

Onsdag 3. april kl. 11.00 -15.00 ønsker Reidun Norvoll, medforfattere og Gyldendal Akademisk deg velkommen til seminar.

Fagseminaret arrangeres i tilknytning til lanseringen av Reidun Norvolls nye fagbok Samfunn og psykisk helse. I boken presenteres sentrale samfunnsvitenskapelige debatter og forskning knyttet til psykisk helse, psykiske lidelser og helse- og sosialtjenestene. Med dette utgangspunktet utdypes temaer som makt, sosial ulikhet, arbeid, migrasjon, styring og organisering, tvang og brukerbevegelsens utvikling. Hensikten er å bidra til et utvidet syn på mennesket og behandlingen i det psykiske helsevesenet, og å øke den kritiske bevisstheten rundt ens eget kunnskapsgrunnlag og ens egen praksis.

Program og påmelding hos forlaget
Del:

2/22/2013

Fordomsfullt om terrorisme og "psykisk syke" i VGFrithjof Jacobsens kommentar i VG den 8. februar, om såkalte "mikroterrorister" gikk ikke upåaktet hen hos verken Psykologforeningen eller Mental Helse. De to organisasjonene gikk sammen om et motsvar, hvor de kritiserer Jacobsens omtale av mennesker med psykiske problemer. De mener han gjør seg skyldig både i krenkelser og feilinformasjon, når han unyansert framstiller disse menneskene som farlige og hevder at helsepersonell burde ha rapporteringsplikt til PST.

NFPH slutter oss, om enn noe sent, til de to andre organisasjonenes motsvar. Vi har tidligere, i avisinnlegg og høringssvar, gått ut mot en fordomsfull og forenklende kobling mellom farlighet og psykiske problemer, og synes det er trist at det stadig kommer nye utspill som bygger opp under denne myten. Slike utspill løser etter vår mening ingen problemer, men bidrar til stigmatisering og skam.

Det blir for enkelt å hevde at alle menn som plager og trakasserer kvinner er psykisk syke. Det er alltid fristende å årsaksforklare på gruppenivå når det er noe man ikke forstår, og benytte seg av "dem" og "oss"-tankegangen, men som det påpekes i motsvaret, har ikke Jacobsens påstander støtte i statistikken. Flesteparten av drap som begås i Norge, begås av menn med et vanskelig forhold til partneren sin, og som gjerne er ruspåvirket. Vold og trakassering av kvinner er et stort samfunnsproblem, men det løses ikke ved at man legger skylden på en gruppe mennesker som fra før har mer enn nok å stri med.

Artikkelen i VG gir heller ingen forslag til hvordan man bedre kunne hjelpe den andelen av personer som begår voldshandlinger, som også har alvorlige psykiske problemer. Det nevnes intet om at samfunnet kanskje kunne være bedre til å fange opp personer som trenger hjelp og at psykiatrien kanskje kunne være mindre skremmende å henvende seg til.

Vi i NFPH ønsker oss mer humanitet og mindre polarisering og stigmatisering. Kommentaren i VG skaper derimot redsel og frykt, og hjelper ingen. Det er viktig og flott at Psykologforeningen og Mental Helse tar til motmæle mot dette utspillet.
Del:

Abonner på kommentarer

Bli medlem!
Medlemskap i Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid koster kr 590,- pr år.

Honnør/student betaler kr 440, -.

Abonnement på Tidsskrift for psykisk helsearbeid er inkludert i prisen. Du får da fire hefter i året - fulle av aktuelle tekster om psykisk helsearbeid.

Kontakt oss

Navn

E-post *

Melding *

NFPHs Årsmøte 2018

I etterkant av årets skuddårsseminar, inviterer Norsk forening for psykisk helsearbeid til årsmøte. Møtet holdes altså tirsdag 27. februar k...

NFPH-Brosjyre

NFPH-Brosjyre
NFPH-Brosjyre

Facebook

OVERSETT

Drevet av Blogger.

ERFARINGSKOMPETANSE

Bloggarkiv

Etiketter