10/13/2010

Ytringsfrihetsseminar 18.11.

YTRINGSFRIHETSPRISEN INNEN

PSYKISK HELSEVERN

inviterer til seminaret

Si det som det er ….

Eller bør vi helst la vær?

Sted: Universitetet i Agder, Kristiansand
Rom: Bygg 46, rom 118 (aula)
Tid: 12.15 - 16.30
Prisutdeling og seminar 18. november i Kristiansand Stiftelsen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern arrangerer i år seminar i samarbeid med ungdommer fra Kick-off gruppa på Agder og videreutdanningen i psykososialt arbeid med barn og unge ved Universitetet i Agder.
Programmet er av og med ungdommer som ut fra egne erfaringer vil være med å påvirke psykisk helse arbeid for barn og unge. Vi inviterer derfor fagpersoner innen skoler, barnevern, helse- og sosialtjenester og psykisk helsevern til å høre om deres erfaringer og anbefalinger for utvikling av tjenestene. Den årlige ytringsfrihetsprisen vil også bli utdelt under seminaret.
Program for dagen:
Det er ungdommer fra Kick-off som holder seminaret. I fremføring av sitt budskap vil de benytte virkemidler som musikkvideo, dokumentar fra Kick-off leirene, digitale fortellinger, kunst- og kultur uttrykk i tillegg til dialog og direkte utfordringer til fagfeltet. Det legges inn pauser med enkel servering.
Kick off er utviklet i samarbeid med Sørlandet sykehus/Avdeling for barn og unges psykiske helse, Familiesentrene i Kristiansand kommune, Røde Kors, Barns Beste og Redd Barnas ungdomsklubb. Kick-off arrangerer en årlig leir for ungdom som selv opplever å ha det vanskelig psykisk eller som har en i familien eller en nær venn som strever psykisk. Her er det rom for avkobling, moro, diskusjoner, deling av opplevelser, kreativitet og alvor. Kick-off har også andre treffpunkter for ungdommene og nytt er etablering av mindre grupper med ungdomskontakter.
Stiftelsen ble etablert i 2001 og prisen ble første gang utdelt i 2002. Informasjon om stiftelsen, prisen og tidligere prisvinnere finner du http://www.genius-loci.no/ytringsfrihetspris.html
Begrunnede forslag på kandidat til Prisen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern 2010 sendes til Inger Beate Larsen, inger.b.larsen@uia.no, innen 1. november. Vi bidrar i år til å heve stemmen til barn og unge, og håper på flere unge kandidater.

Påmelding
Påmelding gjøres til ragnhild.jacobsen@sshf.no. Seminaravgift er kr 900,- for fagpersoner og kr 450,- for studenter. Beløpet settes inn på kto.nr. 6311.6630968 og merkes med YFP 2010 og navn. Ungdommer og foresatte samt medlemmer av brukerorganisasjoner kommer gratis.
Stiftelsens styre utgjøres av
 • Førsteamanuensis PhD Inger Beate Larsen, Universitetet i Agder, styreleder
 • Psykolog og forfatter Arnhild Lauveng, Kongsvinger
 • Cand.polit i psykologi Iris Anette Olsen, Sørlandet Sykehus, Kristiansand
 • Odd Volden, brukeraktivist, skribent og tidligere landsstyremedlem i Mental Helse
 • Førstelektor Anders J.W. Andersen, Universitetet i Agder
 • Konsulent Torbjørn Steinhaug, Skien
 • Professor Bengt Karlsson, Høgskolen i Buskerud 
Del:

10/04/2010

Feedback fra klienten

Hannan et al. (2005) designede et studie, hvor de sammenlignede terapeuters evne til at forudsige, hvilke klienter der fik det værre i behandlingen med et computerprograms forudsigelser (baseret på Lamberts algoritmer). Ud af 550 klienter var terapeuterne kun i stand til at forudsige 1 af de 40 klienter, som fik det værre i behandlingen. Til sammenligning kunne computerprogrammet identificere 36 ud af de 40 klienter, som fik det værre. Med andre ord fandt de, at vi som terapeuter er ret dårlige til at opdage, når vores klienter ikke profiterer af den behandling, vi tilbyder dem. Sådanne resultater understreger nødvendigheden af en mere formaliseret løbende feedback til terapeuter omkring deres klienter (Zimmerman 2008).

Del:

Vedtatte årsmøtepapirer

Vedtekter for NORSK FORENING FOR PSYKISK HELSEARBEID 2010 - 2012
§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er: Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid (NFPH) og ble stiftet 2. oktober 2009.
§ 2 Formål
Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid har følgende mål for virksomheten:
 • Fremme interesse for fagområdet psykisk helsearbeid
 • Fremme samarbeid og kontakt mellom ulike fag- og brukermiljøer
 • Være en høringsinstans for statlig myndighet, herunder helsedirektoratet, helseforetak, KS, kommuner og frivillige interesseorganisasjoner
 • Fremme forslag til myndigheter angående organisering og innhold i psykisk helsearbeid
 • Organisere seminarer og konferanser som stimulerer til debatt
 • Stimulere / fremme forskning og annen fagutvikling innen psykisk helsearbeid
 • Være en støttegruppe for Tidsskrift for psykisk helsearbeid og stille med en representant i fagrådet til tidsskriftet

§ 3 Juridisk person
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. Foreningen kan ikke stifte gjeld.

§ 4 Medlemmer
Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid er åpen for alle med interesse for psykisk helsearbeid.
Medlemskapet er personlig, og kan bare sies opp skriftlig. Det fornyes årlig ved å betale medlemskontingent. Medlemslisten oppdateres i forkant av hvert årsmøte. Medlemmer får tilbud om kurs og seminarer og inkludert i medlemsskapet er (fra 2011) abonnement på Tidsskrift for psykisk helsearbeid.
Del:

Abonner på kommentarer

Bli medlem!
Medlemskap i Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid koster kr 590,- pr år.

Honnør/student betaler kr 440, -.

Abonnement på Tidsskrift for psykisk helsearbeid er inkludert i prisen. Du får da fire hefter i året - fulle av aktuelle tekster om psykisk helsearbeid.

Kontakt oss

Navn

E-post *

Melding *

NFPHs Årsmøte 2018

I etterkant av årets skuddårsseminar, inviterer Norsk forening for psykisk helsearbeid til årsmøte. Møtet holdes altså tirsdag 27. februar k...

NFPH-Brosjyre

NFPH-Brosjyre
NFPH-Brosjyre

Facebook

OVERSETT

Drevet av Blogger.

ERFARINGSKOMPETANSE