5/25/2012

Forskning i psykisk helsearbeid


Det var flott vær i pene omgivelser da NAPHA avholdt  forskningseminar 22- 23 Mai i Rica Nidelven hotell i Trondheim. Hele 60 deltagere møtte opp, langt flere enn forventet ifølge arrangørene.

Deltagerne bestod av  forskere, representanter fra Høgskoler, Universiteter, Tidskriftet for psykisk helse, rådet for psykisk helse, erfaringskompetanse , blant andre.
Mariam Kabia Agyemang fra  NFPH var tilstede, og en bruker representant  Christine Rosenqvist fra Mental Helse.

Det var ikke bare forskningresultater og alvor men humor og latter da Bengt Karlsson(møteleder) introduserte den ene foredragsholderen etter den andre som la frem hvert sitt innlegg. Solfrid Vatne, Marit Borg, Jan Kåre Hummelvoll og Christine Øye var  blant flere foredragsholdere. Første dagen ble lang men innholdet var spennende og verdt å få med seg. Dagen ble avsluttet med deilig middag på kvelden. Andre dagen bestod av workshops der man meldte seg alt etter det tema som interesserte deg mest.  Takk til NAPHA for en fantastisk seminar, vi håper det er den første blant flere i fremtiden innen psykisk helsearbeidfeltet. Og at det  blir flere representanter  som for eks. Ledere, psykologer og brukere med  flere, noe jeg savnet i dette seminaret.
(Fra høyre: Christine Roensqvist, Christine Øye og Kjersti Aslaker , engasjert i en spennende diskusjon på et av flere workshops onsdag den 23/5.

Christine Rosenqvist var den eneste brukerrepresentanten. For Rosenqvist er det viktig  at forskningen skjer på brukernes premisser.  Hun presiserte også hvor viktig det er for forskerne å involvere brukergruppen for å få frem hva de trenger av forskning. Og  henviste til anbefalt forskning. Blant annet Rose, Fleishman & Wykes.

Christine  Øye- Hvordan samskape psykisk helsearbeid som eget forskningsfelt?

Hva er det spesielle med psykisk helsearbeid? Hva er feltets særegenhet? Enkelte setter spørsmålstegn på om psykisk helsearbeid er  et eget forskningsfelt.  Vi slutter oss til definisjonen fra TPH nr.2, 2008

”Psykisk helsearbeid er et flervitenskapelig og tverrfaglig utdannings-, forsknings- og arbeidsfelt, og omfatter alle deler av tjenestene...”

Spørsmålet er hvordan vi kan styrke fagfeltet og bedre kvaliteten på tjenestene. Skal vi tenke større ? Utfordringene er mange. Hvordan  gå fra kunnskap til praksis.

Ifølge Marit Borg er det viktig å  bli tydeligere og synligere. Det er viktig med praksisnær forskning.

Veien videre
Hvor veien går videre, hva som bør prioriteres og tilspisses blir spennende å følge med på og ikke minst hvordan vi kan  utnytte oss av den forskningen som allerede eksisterer og videreformidle kunnskapen .

En ting er  sikkert, det er et stort mangfold i den forskningen som foregår.


(Fra venstre: Trond Hatling-Leder for NAPHA, Bengt Karlsson-møteleder’HIBU, Mariam Kabia Agyemang-NFPH, Jan Kåre Hummelvoll-HIHM,  og  Hjørdis Fogstad-HIOA&TPH

Har du ideer , aktuelle forskningsresultater eller forslag om hvordan vi kan bygge denne broen og  hvilket byggemateriale som trengs for å bygge en solid  bro der både du og jeg   kan trå.

Vi vil gjerne høre fra dere, om du er student, professor,  leder, bruker, forsker, din erfaring og  kompetanse utgjør en forskjell.

Hva er du opptatt av innen forskning for psykisk helsearbeid?
Les mer på www.napha.no Aktiv forskning kan endre tjenestene.
Del:

Mer om logoen


Vi i styret er stolte av den nye logoen vår, og vil gjerne gi den en ordentlig presentasjon. Logoen ble stemt fram på årsmøtet i mars, som ett av tre forslag tegneren Silje Mac Ask hadde fått i oppdrag å lage til oss.

Kunstneren har hatt mange tanker bak utformingen av figuren:

"Figuren symboliserer først og fremst en bane, i betydningen 'tankebane'. Når man sliter psykisk har man vanskelig for å komme seg ut av et uheldig tankespor. I enden av hovedsporet blir det gradvis mørkere, noe som skal være et bilde på at vonde tanker ofte leder til mørkere tanker hvis man ikke får hjelp til å komme på et annet spor. På høyre side kommer det et alternativt spor ut av det mørke. Foreningen representerer dette lyse sporet. Det vil si en annen måte å tenke på. Foreningen skal gi både psykisk syke og politikere en mulighet til å skifte tankebane.

Betydning 2 av figuren er 'spire'. Foreningen skal representere 'spiren' - det vil si de nye idéene.

Betydning 3 er 'fugl', som ser oppover og er klar til å lette. Det representerer fremtid - optimisme - og det å komme på vingene."

Styret takker Silje for logoen og for de fine tankene.


Del:

5/13/2012

Engasjert? Si din mening gjennom NFPH!

Vi i NFPHs nye styre ønsker at foreningen skal komme mer på banen i den offentlige samtale om helsevesenet, om forebygging og, i det hele tatt - alt som har å gjøre med psykisk helsearbeid. Og dette vil vi gjerne ha med oss medlemmene våre på! Enten dere har brukererfaring, arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten eller kommunen - eller helt annen, relevant erfaring - så vil vi gjerne gjøre bruk av den. Vi ønsker derfor å starte opp to grupper, hvor medlemmer som ønsker å engasjere seg i aktuelle saker, kan utveksle meninger, diskutere og samarbeide om skriveprosessen.

Skrivegruppa
Det siste året har vi så smått begynt å starte opp en kronikkgruppe, som fikk et innlegg på trykk i Dagsavisen sist sommer. Innlegget handlet om tvangslovgivningen innen psykisk helsevern. Denne og andre debatter er det naturlig at NFPH går inn i, og gjennom det vi nå har valgt å kalle skrivegruppa, ønsker vi at flere medlemmer skal få mulighet til å komme fram med sin stemme. Gruppa kan samarbeide om å skrive aviskronikker, artikler, essays og tekster til vårt eget tidsskrift, Tidsskrift for psykisk helsearbeid.

Høringsgruppa
NFPH er registrert som høringsinstans, og blir jevnlig invitert til å lever høringssvar til rapporter, som for eksempel Paulsrud-utvalgets rapport nå siste år, og ulike behandlingsveiledere, for blant annet psykose og bipolar lidelse. Her har vi en fantastisk mulighet til å få formidlet våre synspunkter. Gjennom å delta i høringsgruppa, kan man få en kanal til å uttale seg om sine erfaringer og meninger, og altså være med og påvirke arbeidet med retningslinjer og lovgivning for behandling.

Med disse gruppene ønsker vi å koble sammen dere som sitter der ute og har lyst til å formidle meningene deres. Vi ser for oss at gruppene kan være fleksible, kommunisere pr. mail og/eller møtes og ha skriveverksted, at man ikke skal trenge å forplikte seg til noe, men få mulighet til å hive seg med når det dukker opp en sak som engasjerer en.

Lyder dette interessant? Skriv en kommentar her, eller send oss en mail på nfphforening(krøllalfa)yahoo(dått)no. Det er ingen bindende påmelding, men vi hører veldig gjerne fra dere!
Del:

5/08/2012

NAPHA skriver om NFPH!

NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) har en sak om NFPH på nettsidene sine. Gøy at vi får oppmerksomhet, og flott at vårt ønske om å skape engasjement blir fremhevet - det er jo det vi i det nye styret ønsker å fokusere på framover, blant annet ved å legge til rette for mer dialog med medlemmene våre og flere muligheter til å delta aktivt i foreningen.
Del:

Abonner på kommentarer

Bli medlem!
Medlemskap i Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid koster kr 590,- pr år.

Honnør/student betaler kr 440, -.

Abonnement på Tidsskrift for psykisk helsearbeid er inkludert i prisen. Du får da fire hefter i året - fulle av aktuelle tekster om psykisk helsearbeid.

Kontakt oss

Navn

E-post *

Melding *

NFPHs Årsmøte 2018

I etterkant av årets skuddårsseminar, inviterer Norsk forening for psykisk helsearbeid til årsmøte. Møtet holdes altså tirsdag 27. februar k...

NFPH-Brosjyre

NFPH-Brosjyre
NFPH-Brosjyre

Facebook

OVERSETT

Drevet av Blogger.

ERFARINGSKOMPETANSE