1/30/2013

Skriveverksted!

Skriveverkstedet NFPH planla sist høst måtte dessverre avlyses. Til glede for de av dere som hadde meldt dere på, og for dere andre selvfølgelig, arrangerer vi nå et nytt skriveverksted, denne gang i samarbeid med Høgskolen i Buskerud:


INVITASJON TIL SKRIVEVERKSTED

Norsk forening for psykisk helsearbeid i samarbeid med Høgskolen i Buskerud, Institutt for forskning innen psykisk helse og rus (IFPR) har gleden av å invitere deg som er interessert i psykisk helsearbeid og fagutvikling til skriveverksted!
 
Vi tilbyr:
  • Deltagelse i skriveverksted for inntil 12 personer
  • Kursledere er Marit Borg og Bengt Karlsson, begge professorer i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Buskerud, Fakultet for helsevitenskap (IFPR).
  • Kurset går på over tre ganger med oppstart våren 2013, på følgende datoer: 7. mars, 13, mai og 9. septemberkl. 17:00 – 20:00 alle ganger
  • Adresse; Høgskolen i Buskerud, Fakultet for helsevitenskap Papirbredden 1, Grønland 58, Drammen (4.etg).
  • Det gis undervisning og veiledning i skriveprosessen
  • Kurset er åpent for alle interesserte, uavhengig av bakgrunn og tidligere erfaring
  • Deltagelse i kurset er gratis.
Vi ønsker oss av deg at:
  • Du har et engasjement for fagfeltet psykisk helsearbeid eller andre fagområder innen helse- og velferdsfag
  • Du har et ønske om å arbeide med en artikkel, kronikk, essay eller lignende som uttrykker dette engasjementet
  • Du har mulighet til å delta i samlinger i Drammen på nevnte datoer  
Dersom du har lyst til å delta ber vi deg om å sende en søknad på max en A4-side. Denne må inneholde hva du kunne tenke deg å skrive artikkel / kronikk / essay om. Hva er grunnlaget for artikkelen og hvordan tenker du fremstillingen. Søknaden sendes på e-post til bengt.karlsson@hibu.no Søknadsfrist er fredag 1.mars. Vi gleder oss til å høre fra deg!

Vennlig hilsen
Bengt Karlsson og Marit Borg

Del:

1/10/2013

Høringssvar om nattelåsing av pasientrom


NFPH starter det nye året friskt med et høringssvar til forslag om endringer i psykisk helsevernloven.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å gjøre det lovlig å låse pasientrom på psykiatriske sikkerhetsavdelinger om natten. NFPH bemerker i vårt høringssvar at det er flere sider og mulige konsekvenser av dette lovforslaget som ikke er tilstrekkelig diskutert. Vi synes det er grunn til å reagere på at et slikt tiltak framstilles som problemfritt, og at man ikke har vurdert hvordan det vil kunne oppleves for dem det gjelder å være innelåst.

Enda verre synes vi det er at forslaget begrunnes med at dette gjelder det som gjennomgående kalles "svært farlige pasienter". Vi har tidligere, i et avisinnlegg, reagert på slik omtale av personer som sliter psykisk. Selv om det her antagelig vil være snakk om personer som har begått vold eller framført trusler, er det likevel mennesker vi snakker om, som har behov for, og rett til, å bli sett på som mennesker. Mennesker som har det vanskelig, og som har mulighet til å få det bedre. Å tildele disse merkelappen "svært farlig pasient" vil neppe bidra til slike bedringsprosesser.

Høringssvaret vårt finner du her, og høringsnotatet med lovforslaget her. Ta også gjerne en kikk på de andre høringssvarene - det kan være interessant å se hva forskjellige instanser mener om en sak som dette. Og skriv gjerne en kommentar i kommentarfeltet her, dersom du har synspunkter på saken.

Del:

Abonner på kommentarer

Bli medlem!
Medlemskap i Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid koster kr 590,- pr år.

Honnør/student betaler kr 440, -.

Abonnement på Tidsskrift for psykisk helsearbeid er inkludert i prisen. Du får da fire hefter i året - fulle av aktuelle tekster om psykisk helsearbeid.

Kontakt oss

Navn

E-post *

Melding *

NFPHs Årsmøte 2018

I etterkant av årets skuddårsseminar, inviterer Norsk forening for psykisk helsearbeid til årsmøte. Møtet holdes altså tirsdag 27. februar k...

NFPH-Brosjyre

NFPH-Brosjyre
NFPH-Brosjyre

Facebook

OVERSETT

Drevet av Blogger.

ERFARINGSKOMPETANSE