9/29/2012

Brukeres erfaringer med samarbeidsforskning

"Traditionally, the voices of service users have been silent in research into mental health issues. A Norwegian research network, however, recognizes the importance of involving service users as coresearchers and initiated a training program in research methodology and design intended to empower them as active participants in research projects. In this article, we explore how these coresearchers with a mental health service user background experience their participation in projects as well as in attending the training ..."  

Christian Moltu, Jon Stefansen, Marit Svisdahl og Marius Veseth:
Negotiating the coresearcher mandate – service users’ experiences of doing collaborative research on mental health (gratis sammendrag)
Del:

9/21/2012

NFPH uttaler seg om protokoll til FNs torturkonvensjon


NFPH har levert høringssvar til Utenriksdepartementet angående norsk ratifikasjon av en tilleggsprotokoll til FNs torturkonvensjon. Dette tillegget til torturkonvensjonen spesifiserer at landene forplikter seg på å opprette tilsynsorganer som skal foreta besøk ved institusjoner som utøver frihetsberøvelse, for å kontrollere at det ikke skjer "tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff". Besøkene er tenkt å ha forebyggende effekt. Av institusjoner som vil inngå i en slik ordning, nevnes bl.a. fengsel, forvaring av utlendinger, barnevernsinstitusjoner og psykisk helsevern.

Norge har allerede underskrevet denne protokollen, og en arbeidsgruppe har nå utarbeidet et forslag til hvordan denne kan implementeres i norsk lovgivning og praksis, slik at vi etterlever de bestemmelser protokollen innebærer, slik vi forplikter oss til ved en ratifikasjon. Arbeidsgruppen har blant annet foreslått at Sivilombudsmannen skal inneha funksjon som et slikt tilsynsorgan som er beskrevet i protokollen.

NFPH har uttalt oss om arbeidsgruppens forslag, og har i vårt svar særlig lagt vekt på tilsyn ved institusjoner tilknyttet psykisk helsevern.

Høringssvaret vårt kan du lese her, mens selve høringsnotatet, med arbeidsgruppens forslag, ligger her.
Del:

9/13/2012

NFPH i Aftenposten

NFPH hadde idag et debattinnlegg på trykk i Afteposten. En artikkel som stod i avisa i forrige uke fikk oss til å reagere. Innlegget vårt lød som følger:

"De farlige psykisk syke"
Aftenpostens artikkel 8. september om drapet på en ung Oslo-jente, bidrar til å sementere fordommer om personer med psykiske problemer.

Generalsekretær i Rådet for psykisk helse Tove Gundersen siteres på at "Vi vet at pasienter som har vært syke blir syke igjen». At hun egentlig skal ha sagt « … kan bli syke igjen», står fortsatt i kontrast til Rådets nettsider: «De fleste blir friske eller symptomfrie».

Videre siteres Gundersen på at «Dersom det er aktuelt med tvangsbehandling, så skal pasienten skal [sic] utgjøre fare for seg selv eller andre». Men ifølge SINTEF tvangsinnlegges flertallet uten at de er vurdert som farlige. Heller ikke for tvangsbehandling utenfor institusjon krever loven at pasienten må være farlig. Det er underlig om hverken Gundersen eller avisens helsejournalister har lest psykisk helsevernloven.

På sitt nettsted skriver Rådet: «Ca halve befolkningen vil i løpet av livet oppleve at de har en psykisk lidelse». Dette gjelder altså ikke «de andre»; vi kan alle slite psykisk, og vi kan få det bra igjen. Og de færreste av oss er farlige, selv når vi har det vanskelig.


Sigrid Ramdal
Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid
Sigrun Tømmerås
Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid


Kan du tenke deg å delta i NFPHs skrive- eller høringsgruppe, og samarbeide om tekster eller høringssvar om temaer relatert til psykisk helse? Send oss en mail på nfphforening@yahoo.no. Har du ikke meldt deg inn i foreningen sa du? Det kan du gjøre ved å gå inn på fanen "Bli medlem"!

Del:

Abonner på kommentarer

Bli medlem!
Medlemskap i Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid koster kr 590,- pr år.

Honnør/student betaler kr 440, -.

Abonnement på Tidsskrift for psykisk helsearbeid er inkludert i prisen. Du får da fire hefter i året - fulle av aktuelle tekster om psykisk helsearbeid.

Kontakt oss

Navn

E-post *

Melding *

NFPHs Årsmøte 2018

I etterkant av årets skuddårsseminar, inviterer Norsk forening for psykisk helsearbeid til årsmøte. Møtet holdes altså tirsdag 27. februar k...

NFPH-Brosjyre

NFPH-Brosjyre
NFPH-Brosjyre

Facebook

OVERSETT

Drevet av Blogger.

ERFARINGSKOMPETANSE