9/21/2012

NFPH uttaler seg om protokoll til FNs torturkonvensjon


NFPH har levert høringssvar til Utenriksdepartementet angående norsk ratifikasjon av en tilleggsprotokoll til FNs torturkonvensjon. Dette tillegget til torturkonvensjonen spesifiserer at landene forplikter seg på å opprette tilsynsorganer som skal foreta besøk ved institusjoner som utøver frihetsberøvelse, for å kontrollere at det ikke skjer "tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff". Besøkene er tenkt å ha forebyggende effekt. Av institusjoner som vil inngå i en slik ordning, nevnes bl.a. fengsel, forvaring av utlendinger, barnevernsinstitusjoner og psykisk helsevern.

Norge har allerede underskrevet denne protokollen, og en arbeidsgruppe har nå utarbeidet et forslag til hvordan denne kan implementeres i norsk lovgivning og praksis, slik at vi etterlever de bestemmelser protokollen innebærer, slik vi forplikter oss til ved en ratifikasjon. Arbeidsgruppen har blant annet foreslått at Sivilombudsmannen skal inneha funksjon som et slikt tilsynsorgan som er beskrevet i protokollen.

NFPH har uttalt oss om arbeidsgruppens forslag, og har i vårt svar særlig lagt vekt på tilsyn ved institusjoner tilknyttet psykisk helsevern.

Høringssvaret vårt kan du lese her, mens selve høringsnotatet, med arbeidsgruppens forslag, ligger her.
Del:

0 comments:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Om du undertegner med navn eller pseudonym uten å være innlogget, kommenter som Navn/nettadresse og skriv inn navnet (nettadresse er ikke nødvendig).

Motta nye innlegg på e-post

Abonner på kommentarer

Bli medlem!
Medlemskap i Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid koster kr 590,- pr år.

Honnør/student betaler kr 440, -.

Abonnement på Tidsskrift for psykisk helsearbeid er inkludert i prisen. Du får da fire hefter i året - fulle av aktuelle tekster om psykisk helsearbeid.

Kontakt oss

Navn

E-post *

Melding *

NFPHs Årsmøte 2018

I etterkant av årets skuddårsseminar, inviterer Norsk forening for psykisk helsearbeid til årsmøte. Møtet holdes altså tirsdag 27. februar k...

NFPH-Brosjyre

NFPH-Brosjyre
NFPH-Brosjyre

Facebook

OVERSETT

Drevet av Blogger.

ERFARINGSKOMPETANSE