1/31/2012

Nettbasert samhandling

- I stedet for å ha brukerens individuelle plan liggende på en minnepinne i en låst skuff, kan bruker og fagpersoner med nettbasert samhandlingsverktøy ha planen på en felles innloggingskonto på nett, sier produktsjef Morten Lossius i firmaet SAMPRO.

Les intervju med ham hos NAPHA.

Tidsskrift for psykisk helsearbeid 03/2011: Det ble en annerledes plan.
Av Ragnhild A. Michaelsen, Solfrid Vatne og Anne Hollingen
Del:

1/30/2012

Måling av klientens vurdering av nytte og effekt av behandling

Å tenke det, ønske det, ville det og, men gjøre det...! En utredning av praksis med å kvalitetsvurdere behandling innen psykisk helsevern for barn og ungdom i Norge. Med hovedfokus på hva som gjøres for å måle resultat. Hovedoppgave av Britta Fällman Waldenstrøm (2007)

Denne undersøkelsen viser at det er interesse for kvalitetsvurdering av arbeidet innen psykisk helsevern for barn og unge. Dette synes å være en trend i den senere tid, og en finner interessen på ulike nivå i behandlingsapparatet. Imidlertid blir ikke gode intensjoner alltid fulgt av handling, eller så er ikke evalueringsarbeidet fokusert på å måle endring i klientens psykiske helsetilstand. Konsekvensen er at svært få enheter bruker egnede evalueringsinstrumenter med en fremgangsmåte som gir et mål på endring. Svært få måler altså resultat av behandlingen.
Del:

1/28/2012

Hvilke intervensjoner forebygger bruk av mekaniske tvangsmidler?

Which Interventions Prevent Episodes of Mechanical Restraint? — A Systematic Review

PURPOSE:  To identify interventions preventing mechanical restraints.

DESIGN AND METHODS:  Systematic review of international research papers dealing with mechanical restraint. The review combines qualitative and quantitative research in a new way, describing the quality of evidence and the effect of intervention.

FINDINGS:  Implementation of cognitive milieu therapy, combined interventions, and patient-centered care were the three interventions most likely to reduce the number of mechanical restraints.

PRACTICE IMPLICATIONS:  There is a lack of high-quality and effective intervention studies. This leaves patients and mental health professionals with uncertainty when choosing interventions in an attempt to prevent mechanical restraints.
Del:

1/23/2012

Kritiske perspektiver på brukermedvirkning og på antipsykiatri

Should service user involvement be consigned to history? A critical realist perspective. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing:

For those who believe that institutional change will only be brought about by service users gaining power by ascending the organizational ladder, this article may be considered disheartening. The institution of psychiatry, however, is very powerful and the notion of service users ascending the power hierarchy is illusory and does not pay adequate regard to the institutional powers that exist within a wider society. What is attempted here is an identification of a model for causal change through a critical realism perspective. Identifying power discourses and social injustice, however, is only the start. As Willig (1998) points out, to abstain from following through the consequences of analysis is itself a politically motivated choice: inaction is a form of action, enlightenment brings with it responsibility (Burr 1998). If we continue to work within existing models of service user involvement, then the change that is wrought within mental health services will only ever be mediated by those in control of services, to comply with their agenda.

--------------

Tad Tietze (australsk psykiater): Demanding ‘more and better’ psychiatry: Potentially liberatory or worse than the disease? (fulltekst)
Del:

1/13/2012

Til alle medlemmer i NFPH

Grunnet uforutsette utfordringer ser NFPHs styre seg nødt til å utsette årsmøtet til 02.03.2012.

Vi beklager dette på det sterkeste, men håper dere har anledning til å komme allikevel.

Årsmøtet vil bli avholdt på Høyskolen i Buskerud (Drammen). Det vil bli servert mat fra kl 16.00 og selve møtet starter kl 17.00.

Saksliste og mer informasjon om oppmøte vil bli tilsendt dere på e-post i løpet av uke 6.

Vel møtt!

Hilsen styret i NFPH
Del:

1/07/2012

Brukerens rolle i velferdsforskning og utviklingsarbeid

Det finns inte mycket dokumentation och forskning kring brukarmedverkan i utvecklingsarbete och forskning på välfärdsområdet. I synnerhet saknas kunskap om hur välfärdstjänster tas emot och realiseras i brukarens livssammanhang. 

En ambition i doktorandkursen ”Brukarmedverkan i forskning och utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvård, socialt arbete och omsorg” var att samla och presentera kunskaper på området. Kursen genomfördes våren 2009 i ett unikt samarbete mellan Karlstads Universitet, Sheffield University i England, Högskolan i Hedmark i Norge, Hälsohögskolan i Jönköping och Högskolan i Borås/FoU Sjuhärad Välfärd. 


Texterna i denna bok härrör från kursens föreläsningar och paperarbeten. De ger många exempel på hur brukare kan involveras i forskning och utvecklingsarbete, och presenterar en rad praktiska metoder för brukarsamverkan.


Av norske bidragsytere finner vi Arild Granerud, Jan Kåre Hummelvoll, Ragnfrid Kogstad, Inger Helen Solheim, Bjørn Stensrud og Margret Gyda Wangen.

Brukarens roll i välfärdsforskning och utvecklingsarbete (fulltekst). Redigert av Lars Rönnmark
Del:

Abonner på kommentarer

Bli medlem!
Medlemskap i Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid koster kr 590,- pr år.

Honnør/student betaler kr 440, -.

Abonnement på Tidsskrift for psykisk helsearbeid er inkludert i prisen. Du får da fire hefter i året - fulle av aktuelle tekster om psykisk helsearbeid.

Kontakt oss

Navn

E-post *

Melding *

NFPHs Årsmøte 2018

I etterkant av årets skuddårsseminar, inviterer Norsk forening for psykisk helsearbeid til årsmøte. Møtet holdes altså tirsdag 27. februar k...

NFPH-Brosjyre

NFPH-Brosjyre
NFPH-Brosjyre

Facebook

OVERSETT

Drevet av Blogger.

ERFARINGSKOMPETANSE