6/27/2011

Orefellens dissens

Lenke til Hege Orefellens dissensuttalelse til lovutvalgets innstilling: Selvbestemmelse og frihet på lik linje med andre
Del:

6/25/2011

Helseinformasjonssikkerhetsforskriften

I går kom en ny forskrift om informasjonssikkerhet ved elektronisk tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre (helseinformasjonssikkerhetsforskriften).

Del:

6/14/2011

Ketil Lund med kronikk om tvang

Ketil Lund har en kronikk om psykiatrisk tvang i dagens Klassekampen. Den begynner slik:

Over 160 år etter tvangslovenes inntog finns det ikke pålitelige tall for den svære bruken av tvang i det psykiske helsevernet. I 2009 var det antakelig nærmere 9000 tvangsinntak. For tvangsmedisinering er det ikke engang mulig å angi omtrentlige tall. Bruken av mekaniske tvangsmidler har vært sterkt økende på 2000-tallet.

Tvangsbruken har røtter i en lang og dyster tradisjon med store institusjoner som degenererte til oppbevaringsanstalter for en mangfoldig skare av psyko-sosialt nedkjørte og lidende mennesker. I 1961, da sinnssykeloven av 1848 ble avløst av lov om psykisk helsevern, var rundt 8000 personer til enhver tid innesperret i sinnssykevesenets anstalter; et avstengt, overbefolket og skremmende univers med omfattende menneskerettskrenkelser, som hverken politikere, presse, rettsforvaltere eller vi andre viste noen interesse.

Det var situasjonen jeg møtte, på begynnelsen av 1970-tallet, som statens advokat i saker mot mennesker som krevde seg utskrevet. Norge hadde nylig hadde måttet innføre en slik adgang på grunn av Den europeiske menneskerettskonvensjon. I rettssalene regjerte tvangspsykiatrien; min største bragd som advokat den gangen var nok at jeg omsider klarte å tape en sak for staten.
Del:

6/12/2011

En ressursorientert musikkterapi

Å utforske hva et ressursorientert perspektiv på musikkterapi kan innebære for arbeid innenfor psykisk helse og omsorg har vært fokus for min forskning de siste årene. Jeg har gjort en kvalitativ forskningsstudie basert på min egen praksis i en psykiatrisk institusjon. Jeg har studert litteratur for å finne frem til teori som kan informere en slik praksis, og studert musikkterapicase for å få en bedre forståelse for hva ressursorientert musikkterapi kan innebære.

En ressursorientert musikkterapi av Randi Rolvsjord (bokkapittel)
Del:

6/10/2011

Morgenbladet om Paulsrud-utvalget

Om nøyaktig en uke kommer etter planen utredningen (NOU) om regler for bruk av tvang, skriver Morgenbladet.no. Mot én stemme (Hege Orefellens) går utvalget inn for å bevare dagens vilkår for å sette i verk tvang, samt at adgangen til å tvangsmedisinere beholdes.

Morgenbladets papirutgave har mer om saken. 
Del:

6/01/2011

Samarbeidsbasert forskning

Larry Davidson er professor i psykiatri og direktør for Program for Recovery and Community Health og Institution for Social and Policy Studies ved Yale University.

Hans samarbeid med HiBu gjennom Institutt for forskning innen psykisk helse og rus (IFPR) strekker seg tilbake til 1996, da han og professor Marit Borg ved Avdeling for Helsefag innledet et felles forskningsprosjekt om psykisk helse.

Davidson har gjestet Norge mange ganger tidligere. Denne gangen er han i Drammen for å delta på IFRPs forskningsworkshop om psykisk helse og rus, der han skal holde det innledende foredraget. Tema er samarbeidsbasert forskning.

- Det handler om å involvere personer med alvorlige psykiske lidelser i forskningsprosessen, ikke som deltakere, men som medforskere.

Les mer hos HiBu.
Del:

Abonner på kommentarer

Bli medlem!
Medlemskap i Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid koster kr 590,- pr år.

Honnør/student betaler kr 440, -.

Abonnement på Tidsskrift for psykisk helsearbeid er inkludert i prisen. Du får da fire hefter i året - fulle av aktuelle tekster om psykisk helsearbeid.

Kontakt oss

Navn

E-post *

Melding *

NFPHs Årsmøte 2018

I etterkant av årets skuddårsseminar, inviterer Norsk forening for psykisk helsearbeid til årsmøte. Møtet holdes altså tirsdag 27. februar k...

NFPH-Brosjyre

NFPH-Brosjyre
NFPH-Brosjyre

Facebook

OVERSETT

Drevet av Blogger.

ERFARINGSKOMPETANSE