6/23/2010

Rolf Sundets doktoravhandling

Del:

Marit Borgs doktoravhandling

I dag fikk bloggen en gjest som hadde søkt etter Marit Borgs doktoravhandling. Dessverre var den ikke å finner her, men nå legges lenke ut, slik at andre slipper bomtur.

Borgs avhandling heter 
The Nature of Recovery as Lived in Everyday Life: Perspectives of individuals recovering from severe mental health problems, og er å finne her.

Rådet for psykisk helse skriver om avhandlingen
Del:

6/14/2010

Prisutdeling og seminar 18. november i Kristiansand

Stiftelsen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern arrangerer i år seminar i samarbeid med videreutdanningen i psykososialt arbeid med barn og unge ved Universitetet i Agder. Den årlige ytringsfrihetsprisen vil også bli utdelt under dette seminaret.

Info om stiftelsen her

Dato for seminar og prisutdeling: 18. november
Sted: Universitetet i Agder, Kristiansand
Rom: Bygg 46, rom 118 (aula)
Tid: 12.15 - 18.00

Program kommer senere, men hold av dagen.

Forslag på kandidater til prisen sendes til stiftelsens leder Inger Beate Larsen, inger.b.larsen@uia.no, innen 1. november.

Hilsen Odd
Del:

Doktoravhandling om skjerming

På skjermingsrommet ble jeg en sykepleier som snakket strengt og bryskt til pasientene; ”Gå inn på rommet, ikke gjør dette!” Jeg ble en annen enn den jeg var i somatiske sykehusavdelinger hvor omsorgsfull tilnærming til pasientene stod mer i fokus.

Jeg opplevde også episoder på skjermet avsnitt hvor personalatferden var av en slik karakter at den ville vært oppsigelsesgrunn på en somatisk avdeling. Pasientenes lave sosiale status på psykiatriske akuttposter i forhold til i somatiske sykehusavdelinger var åpenbar, blant annet når det gjaldt aksept for uhøflig personaloppførsel.

Del:

6/13/2010

Sykepleier+antropolog=doktoravhandling

Sykepleier Aina Skorpen og sosialantropolog Christine Øye disputerte i fjor høst med avhandlingen  Dagliglivet i en psykiatrisk institusjon: En analyse av miljøterapeutiske praksiser. Studien er basert på et ni måneders etnografisk feltarbeid på et norsk psykiatrisk sykehus på to ulike allmennpsykiatriske avdelinger i 2004, der både personalet og innlagte pasienter er informanter.

Les intervju med de to. De hevder blant annet at begrepet brukermedvirkning kan avskaffes i norsk psykiatri.

Avhandlingen er tilgjengelig hos BORA

Del:

6/06/2010

Mer fra årsmøtet
Bilder, ovenfra og ned: Bengt Karlsson, leder av interimstyret 2009-2010
Anders J.W. Andersen, dirigent på årsmøtet og redaktør av Tidsskrift for psykisk helsearbeid

Runa R. Øvdal (til venstre) og Anne Rachlew, nyvalgte styremedlemmer
Ellen Andvig, leder av valgkomiteen i interimstyret 2009 - 2010
Olaug Krogsæter, kasserer i interimstyret 2009-2010Det nye styret har slik sammensetning: Leder: Olav Tangvald - Pedersen. Styremedlemmer: Anne Rachlew, Inger Hagen, Runa R. Øvland, Ida Svantorp, Tore Dag Bøe (repr. for Tidsskrift for psykisk helsearbeid) og Odd Volden.

Vi kommer tilbake med presentasjoner av styremedlemmene og foreningens grunnlagsdokumenter etter hvert.

Tre fra interimstyret ble takket av: Olaug Krogsæter, Ellen Andvig og Bengt Karlsson.
Del:

6/03/2010

Spennende seminar og godt årsmøte


NFPH kan se tilbake på et spennende seminar og et godt årsmøte - vi var ferdige presis kl 18 i dag. Tilstede rundt 20 medlemmer, noen kom og noen gikk. Vi har nå leder, styre, revisorer, valgkomité, handlingsplan og budsjett - vi er på beina og holder stø kurs!


Vi kommer tilbake med mer etterhvert, foreløpig må dere nøye dere med et bilde av den nye lederen, Olav Tangvald - Pedersen, i forkant av deler av årsmøteforsamlingen.


Del:

En vakker dag i Drammen
Det er en vakker dag i Drammen. Seminaret og årsmøtet er bare et par timer unna. Jeg sitter i kantina i Høgskolen i Buskerud og ser utover elva, eller "ælva", som det vel heter her. Jeg er ingen fotograf; jeg har knapt noe som kan kalles et kamera, men jeg knipset et par bilder før jeg gikk inn. Et litt futuristisk bilde av bygget og brua over elva - det får symbolisere håpet, det nyskapende og det storslåtte. På vei inn møter jeg en streikevakt. Hun får symbolisere viktigheten av at vi organiserer oss, både for å ikke miste det vi har oppnådd og for å kjempe for det vi ennå ikke har fått. Det får være det høystemte og symbolske - nå skal jeg dukke ned i sakspapirene og begynne å forberede dagens møte - det første ordinære årsmøtet i NFPHs historie.

Hilsen Odd
Del:

Abonner på kommentarer

Bli medlem!
Medlemskap i Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid koster kr 590,- pr år.

Honnør/student betaler kr 440, -.

Abonnement på Tidsskrift for psykisk helsearbeid er inkludert i prisen. Du får da fire hefter i året - fulle av aktuelle tekster om psykisk helsearbeid.

Kontakt oss

Navn

E-post *

Melding *

NFPHs Årsmøte 2018

I etterkant av årets skuddårsseminar, inviterer Norsk forening for psykisk helsearbeid til årsmøte. Møtet holdes altså tirsdag 27. februar k...

NFPH-Brosjyre

NFPH-Brosjyre
NFPH-Brosjyre

Facebook

OVERSETT

Drevet av Blogger.

ERFARINGSKOMPETANSE