12/31/2013

Høringssvar om lokalt psykisk helsearbeid

I høst leverte NFPH sitt høringssvar til Helsedirektoratets "Sammen om mestring - Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne". Vi er glad for veilederen, og særlig positiv til vektleggingen av brukerperspektivet, av mestring og ressurser, men vi hadde likevel noen kommentarer og innsigelser. Her følger noen smakebiter fra høringssvaret vårt:


Om erfaringskonsulenter:
Her kan det gjerne legges sterkere føringer for at erfaringskonsulenter med bruker og/eller pårørendeerfaring bør ansettes både på kommunalt og spesialisthelsetjenestenivå. Idag er det altfor mye opp til den enkelte tjeneste å selv vurdere om de skal opprette slike stillinger, med det resultat at få prioriterer å bruke ressurser på dette. (...)


Variasjon i tilbudene:
Det heter også i veilederen at det bør finnes et "bredt og variert tjenestetilbud tilpasset brukerens behov". Vi opplever imidlertid ikke at tilbudene som skisseres, og som eksisterer idag, lever helt opp til dette. (...) Ekstra bekymringsverdig mener vi det er når myndigheter og fagpersoners oppfatning av hva som er god behandling skal overprøve den enkelte brukers personlige oppfatning, slik at denne må motta én bestemt behandling, enten fordi det ikke finnes alternativer, eller fordi brukeren blir underlagt tvang. (...)


Bolig:
Det er bra at veilederen fremhever betydningen av en stabil og tilfredstillende bosituasjon. Imidlertid bør det fremheves som spesielt viktig at familier med barn får nødvendig hjelp og støtte til å skaffe en bolig som bidrar til å sikre barna trygge og stabile oppvekstforhold. (...)


Personlig ombud:
Vi merker oss at tjenesten «Personlig ombud» ikke er nevnt i veilederen. Dette undrer oss, da nettopp et slikt bindeledd mellom tjenestene og den som trenger tjenester kan være det som er avgjørende for å hjelpe mennesker til et verdigere liv. Det finnes mange tilbud som veilederen viser til men for mange mennesker som har psykososiale funksjonsnedsettelser og eventuelt rusproblemer er det ikke alltid lett å få på plass det man har krav på. (...)

 
Høringssvaret i sin helhet finner du her, og veilederen kan leses her

Del:

12/16/2013

Ytringsfrihetsprisen 2013 tildelt Siv Helen Rydheim

Juryens begrunnelse:

Bakgrunn
Historien viser at mennesker har blitt og fortsatt blir utsatt for krenkende og uverdig behandling innen psykisk helsevern, hvor også retten til den frie ytring og grunnleggende menneskerettigheter settes til side. ”Prisen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern” har til hensikt å rette oppmerksomheten mot, og bidra til å sikre vilkårene for, den frie ytring på et bredt grunnlag. Prisvinneren bør ha pekt på forslag til endringer som kan ivareta en grunnleggende respekt for mennesket, dets integritet og rett til ytring, medbestemmelse og deltakelse i behandlingssamarbeidet. Prisen deles ut til en person, institusjon eller organisasjon som har utmerket seg i den forbindelse. Prisen, på kr. 10 000, ble første gang utdelt i 2002, og deles ut for tolvte gang i år.

Årets prisvinner 
Årets prisvinnerer en rollemodell som var tidlig ute med å dele sine erfaringer med tvang, krenkelser og erfarte opplevelser kategorisert som psykiske lidelser. Prisvinneren har benyttet seg av de fleste media for å spre erfaringskunnskap, og vært en tydelig og viktig stemme innen psykisk helse og psykisk helsevern. Over flere årtier har prisvinneren vært med å utvide forståelsen av disse begrepene gjennom erfarings- og kunnskapsformidling. Vedkommende står åpent frem og er ikke redd for å uttrykke klare holdninger og meninger, og sprer kunnskapen om hva som kan hjelpe i en livskrise. Prisvinneren har også i stor grad fortalt om de sårbare, skambelagte og stigmatiserte opplevelsene tvang og overgrep har medført, og arbeider modig, engasjert og helhjertet for å bedre forholdene som er i dag.

Årets prisvinner stiller opp der vedkommende kan uten at det er pengene eller reisevei som avgjør. Prisvinneren har i mange år arbeidet for å fremme erfaringsperspektivet og å stå på får en bedre forståelse av psykisk helse og påvirke utviklingen av psykisk helsearbeid. Hun er alltid tilgjengelig for svar på de mange spørsmål som reises i psykisk helsefeltet. Hun har en stødig kurs mot et bedre samfunn, gjennom hardt arbeid og mye kunnskap og lang arbeidskarriere som erfaringsformidler om ellers så tabubelagte og uutalte temaer. Hun har bidratt med utallige prosjekter over de siste årene. Et av hennes siste prosjekter var boken Drøm i våken tilstand (2013) i samarbeid med Gunn Helen Kristiansen. Årets prisvinner var den som dro det hele i gang på grunnlag av at hun så et sterkt behov for at egne og andres erfaringer med psykoselignende opplevelser kom frem i lyset.

 Årets pris tildeles: Siv Helen Rydheim 
Del:

12/03/2013

Opptak fra tirsdagens CRPD-konferanse

Først i denne videoen snakker representanter fra Likestillings- og diskrimineringsombudet.
Psykisk helse starter 27:10. På slutten snakker Hege Orefellen fra WSO (fra 37:30).
Klikk på Meny for å se alle foredragene.

Del:

Ytringsfrihetsprisseminaret 2013

YTRINGSFRIHETSPRISEN INNEN PSYKISK HELSEVERN

”Galskap og litteratur”

Seminar og prisutdeling
Fredag 13. desember 2013
Kl. 18.00-21.00

Kulturhuset, Oslo
Youngstorget 3
0181 Oslo


PROGRAM

18.00 Velkommen. Bengt Karlsson

18.10 Innledninger ved:
Victoria Ibaboa Edwards: »Litteratur som livbøye». 
Inger Beate Larsen: «Når de gale skriver om å være gal - En analyse av skandinaviske selvbiografien skrevet i en periode på 90 år».
Hilde Bondevik: «Om galskap i norsk skjønnlitteratur med utgangspunkt i Amalie Skrams sinnsykehusromaner». 
Siv Helen Rydheim: «Drøm i våken tilstand».

19.45 Panelsamtale. Ordstyrer: Anders J.W. Andersen

Musikk ved Sofie Schiefloe

20.30 Prisutdeling

21.00 Avslutning

Seminaret er gratis og støttes av Fritt Ord, Universitetet i Agder og Høgskolen i Buskerud.

INNLEDERE

Siv Helen Rydheim er forfatter. Tvangs- og psykoseerfarer (1992-96). Sentralstyremedlem We Shall Overcome. Ansatt i Nasjonalt senter for Erfaringskompetanse som prosjektmedarbeider og administrator for facebookgruppen Erfaringsnettverket.

Inger Beate Larsen er førsteamanuensis i psykisk helsearbeid ved Universitetet i Agder. Hun er spesielt opptatt av sammenhengen mellom helse og arkitektur, og tvang i psykisk helsevern.

Victoria Ibabao Edwards er redaksjonsmedlem i Tidsskrift for psykisk helsearbeid og jobber med arbeid og psykisk helse i NAV.  Hun er spesielt opptatt av psykisk helse for barn og unge.

Hilde Bondevik er førsteamanuensis ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Hun er spesielt opptatt av humanioraperspektiver i medisin og helsefaglig forskning. Har arbeidet med tema innenfor medisinsk historie og skjønnlitteratur.

Del:

Abonner på kommentarer

Bli medlem!
Medlemskap i Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid koster kr 590,- pr år.

Honnør/student betaler kr 440, -.

Abonnement på Tidsskrift for psykisk helsearbeid er inkludert i prisen. Du får da fire hefter i året - fulle av aktuelle tekster om psykisk helsearbeid.

Kontakt oss

Navn

E-post *

Melding *

NFPHs Årsmøte 2018

I etterkant av årets skuddårsseminar, inviterer Norsk forening for psykisk helsearbeid til årsmøte. Møtet holdes altså tirsdag 27. februar k...

NFPH-Brosjyre

NFPH-Brosjyre
NFPH-Brosjyre

Facebook

OVERSETT

Drevet av Blogger.

ERFARINGSKOMPETANSE