4/07/2014

Rapport fra idédugnad

Den 1. april ble det avholdt en idédugnad om psykisk helsearbeid. Her deltok styret i NFPH, sammen med noen av medlemmene våre, representanter fra brukerorganisasjonene WSO og Aurora, og Bengt Karlsson, redaktør i Tidsskrift for psykisk helsearbeid.

Ettersom flere har vært interessert i idédugnaden, men ikke hadde anledning til å delta, lovte vi å legge ut en rapport fra dugnaden i bloggen vår. Nå kom vi ikke fram til noen entydige konklusjoner eller sikre planer på dugnaden; derimot ble den en åpen diskusjon om psykisk helsearbeids status i dag, samt om hvordan vi kan jobbe videre for å fremme psykisk helsearbeids verdier og arbeidsformer.


Tidlig i møtet ble det klart at det er ønskelig med et tettere samarbeid mellom NFPH og andre organisasjoner/institusjoner. Dette er noe vi vil jobbe videre med gjennom året, og kanskje får vi i 2015 til å lage et arrangement med fokus på psykisk helsearbeid, hvor vi nettopp drar nytte av ulike organisasjoner på feltet og deres kunnskap og kontaktnett. Dette vil vi komme tilbake til her på bloggen senere, når det utkrystalliserer seg en klarere plan.


Det ble ellers på møtet ytret noe frustrasjon over tingenes tilstand innen psykisk helsevern og til dels i andre deler av systemet, når det gjelder et dominerende biomedisinsk paradigme, samt økt byråkrati og standardisering. Dette er noe vi tidligere har skrevet om her på bloggen, i vår sympatierklæring til Helsetjenesteaksjonen. I lys av dette virker det viktigere enn noen gang å løfte fram psykisk helsearbeids verdisyn og være med og påvirke utviklingen på psykisk helse-feltet.


Vi i styret satte stor pris på diskusjonen, og ser fram til framtidige samarbeidsprosjekter!

Del:

Abonner på kommentarer

Bli medlem!
Medlemskap i Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid koster kr 590,- pr år.

Honnør/student betaler kr 440, -.

Abonnement på Tidsskrift for psykisk helsearbeid er inkludert i prisen. Du får da fire hefter i året - fulle av aktuelle tekster om psykisk helsearbeid.

Kontakt oss

Navn

E-post *

Melding *

NFPHs Årsmøte 2018

I etterkant av årets skuddårsseminar, inviterer Norsk forening for psykisk helsearbeid til årsmøte. Møtet holdes altså tirsdag 27. februar k...

NFPH-Brosjyre

NFPH-Brosjyre
NFPH-Brosjyre

Facebook

OVERSETT

Drevet av Blogger.

ERFARINGSKOMPETANSE