11/18/2010

Hege Orefellen fikk Ytringsfrihetsprisen 2010

I dag ble Prisen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern 2010 delt ut på et ytringsfrihetsseminar i Kristiansand. Juryen sier om årets prisvinner:


Begrunnelse for utdeling av Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk
helsevern 2010.

Bakgrunn
Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern deles ut til en person, institusjon eller organisasjon som har utmerket seg gjennom sitt arbeid med å aktualisere retten til den frie ytring samt betingelsene for dette i psykisk helsevern som system og den praksis som finner sted der. Prisvinneren bør også pekt på forslag til endringer som kan ivareta en grunnleggende respekt for mennesket, dets integritet og rett til ytring, medbestemmelse og deltakelse i behandlingssamarbeidet. Prisen deles ut årlig og består av en prissum på kr.10.000,-. Prisen deles ut i forbindelse med et årlig seminar som har den hensikt å skape oppmerksomhet rundt den enkelte prismottaker og prisens formål.

Om årets prisvinner
Noe av det mest særegne ved psykisk helsevern som juridisk og institusjonelt fenomen historisk og nåtidig, er den omfattende muligheten til å bruke tvang. Dette utgjør i seg selv et stort problem, men bidrar antakelig også mer enn noe annet til å forsinke utviklingen av psykisk helsefeltet i retning av normalisering og humanisering. Det gjensidige avhengighetsforholdet mellom tvang og institusjoner er og blir en faktor som hindrer brukerperspektivet i få den utbredelsen det er tverrpolitisk enighet om at det skal ha.

Årets prisvinner har vært både tydelig og strategisk i sin kamp mot menneskerettsstridig bruk av tvang i psykisk helsvern. De fleste ble kjent med hennes historie da hun deltok i NRKs tvprogram ”Brennpunkt” 20. oktober 2008. Men prisvinneren har bidratt på en rekke arenaer: gjennom internasjonal aktivitet knyttet til implementeringen av den nye diskrimineringskonvensjonen, kontakt med FNs spesialrapportør for tortur, deltakelse i Helsedirektoratets gruppe for evaluering av behandlingskriteriet i psykisk helsevernloven, koordineringsjobben i juristenes internasjonale kommisjon (ICJ), utrettelig arbeid for enkeltmennesker som har fått sine menneskerettigheter truet i psykiatrien, og sist, men ikke minst, gjennom arbeidet som medlem i Helse- og omsorgsdepartementets lovutvalg, som gjennom går hele lovgivingen på psykisk helsefeltet. 

Årets prisvinner har vært opptatt av at krenkelsene bare vil fortsette og fortsette dersom vi ikke får lovendringer. Ingen andre har brakt så mye kunnskap om internasjonale prosesser knyttet til menneskerettighetene for mennesker underlagt tvungent psykisk helsvern til Norge. Både Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet har oppdaget hennes  unike kompetanse og lytter med respekt til hva hun formidler.

Veien synes likevel lang før man på politisk nivå tar konsekvensene av denne kunnskapen, og slikt skjer ikke uten at idealistiske enkeltpersoner stiller med mengder av engasjement, tid og kunnskap. Årets prisvinner arbeider uten store fakter, men det som skjer i Norge av bevisstgjøring rundt menneskerettigheter for pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern og prosesser rundt vurderingen av lovgivingen, hadde knapt skjedd uten henne.

Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern 2010 går til

Hege Orefellen
Del:

1 kommentar:

  1. Under overskrift: "Norge bryter menneskerettighetene" skriver den norske Likestillings- og diskrimineringsombudet 19.12.2013: "Tvangsbruken og tvangslovgivningen i Norge er uforenelig med menneskerettighetene til personer med psykiske lidelser" http://www.ldo.no/no/ombudet/Aktuelt/Nyheter/Arkiv/Featured-news/Norge-bryter-menneskerettighetene/

    SvarSlett

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Om du undertegner med navn eller pseudonym uten å være innlogget, kommenter som Navn/nettadresse og skriv inn navnet (nettadresse er ikke nødvendig).

Motta nye innlegg på e-post

Abonner på kommentarer

Bli medlem!
Medlemskap i Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid koster kr 590,- pr år.

Honnør/student betaler kr 440, -.

Abonnement på Tidsskrift for psykisk helsearbeid er inkludert i prisen. Du får da fire hefter i året - fulle av aktuelle tekster om psykisk helsearbeid.

Kontakt oss

Navn

E-post *

Melding *

NFPHs Årsmøte 2018

I etterkant av årets skuddårsseminar, inviterer Norsk forening for psykisk helsearbeid til årsmøte. Møtet holdes altså tirsdag 27. februar k...

NFPH-Brosjyre

NFPH-Brosjyre
NFPH-Brosjyre

Facebook

OVERSETT

Drevet av Blogger.

ERFARINGSKOMPETANSE