5/22/2011

Dugnad for frihet - Vil du være med?

Hvordan ønsker du å bli møtt når du opplever livskriser og psykiske problemer?

Det finnes gode tilbud innenfor lokalt psykisk helsearbeid og innenfor psykisk helsevern, og mange opplever å få god hjelp.

Men brukererfaringer og offentlige utredninger viser også at mange blir møtt med nedlatende holdninger, sykeliggjøring og manglende helhetssyn. I tillegg opplever mange å ikke få hjelp når de trenger det.

Brukermedvirkning er lovpålagt, likevel opplever mange å bli utsatt for unødvendig tvang og maktovergrep. Politiske føringer legger vekt på å redusere tvangsbruk. Man ønsker å forebygge tvang gjennom blant annet å utvikle alternative metoder til tvang, herunder medisinfrie behandlingstilbud. 
Dugnad for frihet er et slikt alternativ.

Les mer hos http://www.dugnadforfrihet.no/
Del:

Ytringsfrihetsprisen innen psykisk helsevern 2011

Vi samarbeider i år med Institutt for forskning innen psykisk helse og rus (IFPR) ved Høgskolen i Buskerud og Norsk forening for psykisk helsearbeid (NFPH) og inviterer til seminar og prisutdeling fredag 9. desember 2011 kl. 10.00-15.00 på Høgskolen i Buskerud i Drammen.

Årets tema: Hvordan gjør vi psykisk helsevern mer menneskelig?

Blant innlederne finner vi Larry Davidson, Trond Aarre, Grethe Johnsen, Victoria Ibabao Edwards, Runa Øvland, Olav Tangvald-Pedersen, Odd Volden og Bengt Karlsson.

Husk å sette av dagen! Program

Deltakeravgift: 700,- / 350,-

Begrunnede forslag på kandidater til prisen sendes Inger Beate Larsen på e-post: inger.b.larsen@uia.no innen 1. november.

Stiftelsen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern

Inger Beate Larsen, Arnhild Lauveng, Iris Anette Olsen, Anders J.W. Andersen, Bengt Karlsson, Torbjørn Steinhaug og Odd Volden
Del:

5/20/2011

Dansk-norsk sykepleieforskningstidsskrift

Nordisk sygeplejeforskning er en sammenslåing av Dansk tidskrift for sygeplejeforskning og Norsk tidsskrift for sykepleieforskning. Tidsskriftet har som formål å styrke sykepleiefagets vitenskapelige grunnlag gjennom å formidle og spre kunnskap om klinisk og teoretisk forskning og utvikling knyttet til sykepleie, og de vitenskapelige metoder som benyttes i forskningen.

Tidsskriftet har i tillegg til en ansvarlig redaktør to nasjonale redaktører i henholdsvis Danmark og Norge. Det knyttes også to redaksjonsgrupper til tidsskriftet på nasjonalt plan.

Tidsskriftet fins online på idunn.no, og første nummer er her.
Del:

Abonner på kommentarer

Bli medlem!
Medlemskap i Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid koster kr 590,- pr år.

Honnør/student betaler kr 440, -.

Abonnement på Tidsskrift for psykisk helsearbeid er inkludert i prisen. Du får da fire hefter i året - fulle av aktuelle tekster om psykisk helsearbeid.

Kontakt oss

Navn

E-post *

Melding *

NFPHs Årsmøte 2018

I etterkant av årets skuddårsseminar, inviterer Norsk forening for psykisk helsearbeid til årsmøte. Møtet holdes altså tirsdag 27. februar k...

NFPH-Brosjyre

NFPH-Brosjyre
NFPH-Brosjyre

Facebook

OVERSETT

Drevet av Blogger.

ERFARINGSKOMPETANSE