5/25/2012

Forskning i psykisk helsearbeid


Det var flott vær i pene omgivelser da NAPHA avholdt  forskningseminar 22- 23 Mai i Rica Nidelven hotell i Trondheim. Hele 60 deltagere møtte opp, langt flere enn forventet ifølge arrangørene.

Deltagerne bestod av  forskere, representanter fra Høgskoler, Universiteter, Tidskriftet for psykisk helse, rådet for psykisk helse, erfaringskompetanse , blant andre.
Mariam Kabia Agyemang fra  NFPH var tilstede, og en bruker representant  Christine Rosenqvist fra Mental Helse.

Det var ikke bare forskningresultater og alvor men humor og latter da Bengt Karlsson(møteleder) introduserte den ene foredragsholderen etter den andre som la frem hvert sitt innlegg. Solfrid Vatne, Marit Borg, Jan Kåre Hummelvoll og Christine Øye var  blant flere foredragsholdere. Første dagen ble lang men innholdet var spennende og verdt å få med seg. Dagen ble avsluttet med deilig middag på kvelden. Andre dagen bestod av workshops der man meldte seg alt etter det tema som interesserte deg mest.  Takk til NAPHA for en fantastisk seminar, vi håper det er den første blant flere i fremtiden innen psykisk helsearbeidfeltet. Og at det  blir flere representanter  som for eks. Ledere, psykologer og brukere med  flere, noe jeg savnet i dette seminaret.
(Fra høyre: Christine Roensqvist, Christine Øye og Kjersti Aslaker , engasjert i en spennende diskusjon på et av flere workshops onsdag den 23/5.

Christine Rosenqvist var den eneste brukerrepresentanten. For Rosenqvist er det viktig  at forskningen skjer på brukernes premisser.  Hun presiserte også hvor viktig det er for forskerne å involvere brukergruppen for å få frem hva de trenger av forskning. Og  henviste til anbefalt forskning. Blant annet Rose, Fleishman & Wykes.

Christine  Øye- Hvordan samskape psykisk helsearbeid som eget forskningsfelt?

Hva er det spesielle med psykisk helsearbeid? Hva er feltets særegenhet? Enkelte setter spørsmålstegn på om psykisk helsearbeid er  et eget forskningsfelt.  Vi slutter oss til definisjonen fra TPH nr.2, 2008

”Psykisk helsearbeid er et flervitenskapelig og tverrfaglig utdannings-, forsknings- og arbeidsfelt, og omfatter alle deler av tjenestene...”

Spørsmålet er hvordan vi kan styrke fagfeltet og bedre kvaliteten på tjenestene. Skal vi tenke større ? Utfordringene er mange. Hvordan  gå fra kunnskap til praksis.

Ifølge Marit Borg er det viktig å  bli tydeligere og synligere. Det er viktig med praksisnær forskning.

Veien videre
Hvor veien går videre, hva som bør prioriteres og tilspisses blir spennende å følge med på og ikke minst hvordan vi kan  utnytte oss av den forskningen som allerede eksisterer og videreformidle kunnskapen .

En ting er  sikkert, det er et stort mangfold i den forskningen som foregår.


(Fra venstre: Trond Hatling-Leder for NAPHA, Bengt Karlsson-møteleder’HIBU, Mariam Kabia Agyemang-NFPH, Jan Kåre Hummelvoll-HIHM,  og  Hjørdis Fogstad-HIOA&TPH

Har du ideer , aktuelle forskningsresultater eller forslag om hvordan vi kan bygge denne broen og  hvilket byggemateriale som trengs for å bygge en solid  bro der både du og jeg   kan trå.

Vi vil gjerne høre fra dere, om du er student, professor,  leder, bruker, forsker, din erfaring og  kompetanse utgjør en forskjell.

Hva er du opptatt av innen forskning for psykisk helsearbeid?
Les mer på www.napha.no Aktiv forskning kan endre tjenestene.
Del:

0 comments:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Om du undertegner med navn eller pseudonym uten å være innlogget, kommenter som Navn/nettadresse og skriv inn navnet (nettadresse er ikke nødvendig).

Motta nye innlegg på e-post

Abonner på kommentarer

Bli medlem!
Medlemskap i Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid koster kr 590,- pr år.

Honnør/student betaler kr 440, -.

Abonnement på Tidsskrift for psykisk helsearbeid er inkludert i prisen. Du får da fire hefter i året - fulle av aktuelle tekster om psykisk helsearbeid.

Kontakt oss

Navn

E-post *

Melding *

NFPHs Årsmøte 2018

I etterkant av årets skuddårsseminar, inviterer Norsk forening for psykisk helsearbeid til årsmøte. Møtet holdes altså tirsdag 27. februar k...

NFPH-Brosjyre

NFPH-Brosjyre
NFPH-Brosjyre

Facebook

OVERSETT

Drevet av Blogger.

ERFARINGSKOMPETANSE