2/19/2013

Rådslag om medisinfrie behandlingstilbud

Tirsdag 12. februar var representanter fra brukerforeningene, fra fagmiljøet og fra myndighetene samlet til rådslag om medisinfrie behandlingstilbud. Nfph, ved leder, var også representert. Helsedirektoratet og Nasjonalt senter for erfaringskompetanse stod som arrangører av rådslaget, som kan sees som et svar på brukerorganisasjonenes ønske om en dialogkonferanse om dette temaet.

Iløpet av dagen ble det holdt flere innlegg med ulike synspunkter på hvorvidt, og hvordan, man bør opprette medisinfrie tilbud. Først ut var Mette Ellingsdalen fra We Shall Overcome (WSO), som fortalte om Fellesaksjonen, hvor brukerorganisasjonene WSO, Hvite Ørn, Aurora, Mental Helse og Landsforeningen for pårørende i psykisk helsevern har gått sammen om et krav om opprettelse av  døgnbaserte behandlingsenheter for mennesker i krise. Ved disse enhetene skal det, ifølge brukerorganisasjonene, ikke være anledning til å tvangsbehandling med medisiner, men det kan i stedet tilbys andre former for behandling, i tillegg til et trygt sted å være, mat og en seng å sove i. Slik vil man få reell valgfrihet mellom medisinsk behandling og andre måter å møte krisene på.

Av andre innledere kan nevnes Thor Rogan fra helse- og omsorgsdepartementet, psykiater Ole Steen ved akuttpsykiatrisk avdeling ved Ullevål sykehus, samt flere representanter fra fag- og brukermiljøer og fra arrangørene. Mellom innleggene foregikk det diskusjon rundt bordene, hvor deltagerne på ble bedt om å ta stilling til spørsmål som hva et medisinfritt tilbud betyr, hvem det er aktuelt for og hva forsvarlig behandling innebærer. Alle synspunkter som kom fram i diskusjonene ble notert og tatt vare på.

I plenumsdiskusjonene kom det fram noe ulike syn på hvorvidt medisinfri behandling kan foregå ved de allerede eksisterende avdelingene, eller om det bør opprettes egne enheter. Videre ble det diskutert om slike nye enheter bør være kommunale eller høre under spesialisthelsetjenesten. Alt i alt kom det fra mange av aktørene til uttrykk en positiv innstilling og en vilje til nytenkning om behandling av psykiske problemer. Det bør også legges til at frivillige, herunder medisinfrie tilbud, er klart ønsket fra helse- og omsorgsdepartementet i oppdragsbrev til helseforetakene.

NFPH hilser brukerorganisasjonenes initiativ velkommen, og ser opprettelsen av medisinfrie behandlingstilbud som et ledd i å oppnå større bredde i tilnærmingen til psykiske helseplager.

Mer om rådslaget kan du lese på Erfaringskompetanse sine nettsider; og mer om Fellesaksjonen for eksempel på Hvite Ørns hjemmeside.
Del:

2 kommentarer:

 1. Lasse Bøyum2/21/2013

  "hvorvidt medisinfri behandling kan foregå ved de allerede eksisterende avdelingene, eller om det bør opprettes egne enheter" er ikke et spørsmål om enten eller. Når vi skal teste ut noe nytt gjelder det å forsøke flere alternativer. Psykiatrien har lang erfaring med dette; om en pille ikke virker så tar vi bare en annen. På systemnivå kan og bør vi forsøke flere ulike alternativer samtidig.

  Igjen kan vi spørre om egne nye enheter skal være rent brukerstyrt eller ha med seg ansatte som kommer fra psykiatrien. Det er mange ting vi kan forsøke. Det gledelige er at nå er endelig viljen der. Politikere og andre som griper tak i denne muligheten kan komme til å bli husket som de som rensket opp i den gamle syke tanten som kalles
  psykiatri dersom de gjør nok innsats til å lykkes med et eller annet.

  SvarSlett
  Svar
  1. Sigrid (Styret)2/21/2013

   Veldig riktig, det du skriver; man bør absolutt forsøke flere alternativer. En grunn til at de i Fellesaksjonen presiserer at det bør opprettes egne enheter, er, sånn jeg skjønner det, at de ser viktigheten av at det skapes nye behandlingskulturer hvor medisinering ikke automatisk sees som det første og riktigste behandlingsalternativet. Dette kan jo være et godt poeng. Kanskje er det lettere å se nye måter å møte problemene på, dersom man starter litt på nytt. Samtidig snakket jo Ole Steen på rådslaget om at de på akutten ved Ullevål en del ganger lar være å medisinere, eller trapper ned medisiner under akuttinnleggelsen. Han snakket om at det er jo mye annet enn medisinene som har effekt. Dette kan jo kanskje sees som et tegn på den gryende velviljen til alternative tenkemåter om alvorlige psykiske problemer/kriser. Men kanskje er det ikke nok? I NFPHs fagpolitiske plattform heter det at vi ønsker oss et mangfold av forståelser av slike problemer, og da vil kanskje et mangfold av behandlings- eller hjelpetilbud være en naturlig konsekvens.

   Slett

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Om du undertegner med navn eller pseudonym uten å være innlogget, kommenter som Navn/nettadresse og skriv inn navnet (nettadresse er ikke nødvendig).

Motta nye innlegg på e-post

Abonner på kommentarer

Bli medlem!
Medlemskap i Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid koster kr 590,- pr år.

Honnør/student betaler kr 440, -.

Abonnement på Tidsskrift for psykisk helsearbeid er inkludert i prisen. Du får da fire hefter i året - fulle av aktuelle tekster om psykisk helsearbeid.

Kontakt oss

Navn

E-post *

Melding *

NFPHs Årsmøte 2018

I etterkant av årets skuddårsseminar, inviterer Norsk forening for psykisk helsearbeid til årsmøte. Møtet holdes altså tirsdag 27. februar k...

NFPH-Brosjyre

NFPH-Brosjyre
NFPH-Brosjyre

Facebook

OVERSETT

Drevet av Blogger.

ERFARINGSKOMPETANSE