5/17/2010

Hvem representerer hva og hvem på psykisk helsefeltet?


24. april fikk jeg en e-post fra vårt medlem Sigrun Tømmerås. “Her var det ikke mye brukerperspektiv”, skriver hun, og det har hun unektelig rett i (se seminarprogram nederst i bloggposten).
29. april fikk jeg denne e-posten fra vårt medlem Hanne Moss, vedrørende det samme kurset:
“Hallo,
jeg vet ikke om det er gjort noe med dette tidligere, men jeg sender dette bare som et forslag. Kanskje kunne det vært noe for den nye foreninga å følge opp…
I Klassekampen 28.4.kommer det fram at Institutt for journalistikk sender ut informasjon om ekstrakurs på våren, til journalistene. Det ene heter “psykiatrien ut av tvangstrøyen”. Dette kurset blir markedsført som et gratiskurs, deltakerne skal bare betale reiseutgifter. Det det ikke står noe om er hvem som står bak dette.
Kursleder Erika Jahr ved Institutt for journalistikk (IJ) opplyser at det er Norsk psykiatrisk forening (NPF) som vil dekke utgiftene til kurset.
Eva Stabell, styremedlem i Norsk Journalistlag, reagerer på at kurset blir presentert som “gratis” uten at det blir opplyst hvem som betaler.
Frode Rekve, instituttleder ved IJ mener også det er uheldig at  det ikke har blitt opplyst hvem som betaler for kurset om psykiatrien.
Her synes jeg vi har en viktig jobb å gjøre, tenk hvis vi kunne fått kommet på banen samtidig og gitt vårt kurs om hva som bør gjøres – og ikke gjøres – innen psykisk helsearbeid.Vi har jo så mange kloke folk på vår side, vi må da kunne klare å lage et kurs for journalistene vi også!
La oss snart invitere dem til kurs i virksomme relasjoner, åpen dialog, kunst og musikkterapi osv  -og også noe om psykiatriens myter, diagnosenens stigmatiserende og sykeliggjørende konsekvenser, medisinenes skyggesider, tvangsbrukens umenneskelige ansikt.
Å kurse journalistene synes jeg ihvertfall er en lur idé, og  viktig at det ikke bare blir NPF, med Legemiddelindustrien i ryggen som gjør dette!”
Jeg skriver denne bloggposten fordi dette understøtter at vår forening er viktig. Uten Norsk forening for psykisk helsearbeid vil et viktig perspektiv rett og slett være borte fra det offentlige rom, og det har vært borte alt for lenge.
Samtidig må vi være tålmodige og la foreningen få sette seg før vi forventer for mye av den utad. Det er viktig å ha ryddighet når det kommer til hvem som representerer organisasjonen utad og ryddighet i forhold til representere på en årsmøtevedtatt plattform.
Men dette det er opp til årsmøtet å si noe / mye om, og dette er et eksempel på en sak det går an å melde inn til interimstyrets leder, for å få den fremmet på årsmøtet (se under kategorien Årsmøtet 2010. Det er selvfølgelig også mulig at interimstyret velger å fremme denne saken uansett, selv om den ikke blir meldt inn til lederen formelt.
Hilsen
Odd Volden
Dialogseminar mellom psykiatere og journalister
Mandag 31.mai
0800Frokost for deg som kom søndag kveld
0930Åpning og presentasjon: Erika Jahr, fagmedarbeider, Institutt for journalistikk Ida Garløv, leder Barne – og Ungdomsspykiatriske forening
1000Hva er psykiatri? Presentasjon av fagfeltet. Leder i Norsk Psykiatrisk Forening, Jan Olav Johannessen Barnepsykiater og overlege Jannike Snoek Plenumsdiskusjon
1200Lunsj
1300I pressens vold. Overlege Pål Zeiner Psykiater Terje Øiesvold Gruppearbeid
1500Kaffe
1530Hvordan tenker journalister? Anne Hafstad, kommentator Aftenposten
1800Middag
Tirsdag 1.juni
0800Frokost – husk å rydde ut av rommene før kl 0900
0900Kunnskapskilder for journalister som skriver om helse og psykiatri. Hvor mye av forskningen holder mål? Hvor mye av forskningen er relevant? Enkeltstudier og artikler fra tidsskrifter – kan de brukes til noe? Kunnskapsbaserte oppslagsverk. Om kvalitetsvurderte studier. Om oppsummert forskning. Lege og medisinsk redaktør Øystein Eiring
1000Psykiatri og samfunn, lovverk og tvang. Grethe Horn Mathismoen, medlem av kontrollkommisjonen, Dikemark
1130Spørsmål og kommentarer. Oppsummering og avslutning
1200Lunsj
1337
 
Tog til Oslo, buss til lufthavn. Hvem trenger taxi? Resepsjonen hjelper deg.
Del:

0 comments:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Om du undertegner med navn eller pseudonym uten å være innlogget, kommenter som Navn/nettadresse og skriv inn navnet (nettadresse er ikke nødvendig).

Motta nye innlegg på e-post

Abonner på kommentarer

Bli medlem!
Medlemskap i Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid koster kr 590,- pr år.

Honnør/student betaler kr 440, -.

Abonnement på Tidsskrift for psykisk helsearbeid er inkludert i prisen. Du får da fire hefter i året - fulle av aktuelle tekster om psykisk helsearbeid.

Kontakt oss

Navn

E-post *

Melding *

NFPHs Årsmøte 2018

I etterkant av årets skuddårsseminar, inviterer Norsk forening for psykisk helsearbeid til årsmøte. Møtet holdes altså tirsdag 27. februar k...

NFPH-Brosjyre

NFPH-Brosjyre
NFPH-Brosjyre

Facebook

OVERSETT

Drevet av Blogger.

ERFARINGSKOMPETANSE