3/19/2012

NFPH har fått nytt styre!

Fra venstre: Mariam, Sigrid, Trude og Joakim.


Tore DagStyret ble valgt på årsmøtet 2. mars 2012 (se her for protokoll fra årsmøtet), og består av følgende medlemmer:

Sigrid Ramdal – leder
er inne i sitt siste år av psykologistudiet, har selv brukererfaringer med psykisk helse-tjenester, og har mange synspunkter og refleksjoner på bakgrunn av dette. Hun er opptatt av at vi må bli flinkere til å se etter mening i psykiske problemer og symptomer, heller enn å se på dette som biologisk fundert sykdom.

Trude Klevan – nestleder
er utdannet barnevernpedagog, med videreutdanning i systemisk familieteori og en master i Klinisk helse med fordypning i psykisk helse. Arbeider nå i Follo Akutteam. Hun mener det er viktig å se og ivareta uike sider av folks liv, og å huske at folk er så mye mer enn sine symptomer. De lever i en kontekst, og det er viktig at helsearbeidere ser og anerkjenner den kontekstuelle siden av psykisk lidelse.

Mariam Kabia Agyemang – sekretær
er sykepleier og videreutdannet i psykisk helsearbeid. Hun er opptatt av bevisstgjøring, og å endre folks holdninger, frykt og usikkerhet. Hun ønsker at vi skal bli bedre til å ivareta hverandre, og gå inn for å få øye på ressurser og skjulte talenter.

Joakim Serpinsky – kasserer
har utdanning som ergoterapeut, som yogalærer og har videreutdanning ved SEPREP - Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser. Arbeider som personlig ombud, og ønsker å bedre tilværelsen for mennesker som sliter med psykiske problemer.

Tore Dag Bøe – representant for Tidsskrift for psykisk helsearbeid
er sosionom med master i psykisk helsearbeid. Arbeider nå som dr.grads-stipendiat ved Universitetet i Agder. Han var også tidsskriftets representant i forrige styreperiode, og fungerer som et bindeledd mellom foreningen og tidsskriftet.


Vi ser fram til en styreperiode med spennende oppgaver, og håper vi gjennom vårt engasjement i NFPH kan være med og bidra til en fortsatt utvikling mot godt psykisk helsearbeid på alle nivåer i samfunnet, i tråd med vår fagpolitiske plattform.

Vi har også et ønske om å legge til rette for mer aktivitet og flere tilbud for medlemmene våre. Om du er engasjert i psykisk helse-feltet, og interessert i å bruke NFPH som kanal for å nå fram med dine meninger, så følg med på bloggen framover! Snart kommer også vårt første nyhetsbrev i innboksen din. Og hvis du ennå ikke har meldt deg inn i foreningen, kan dette ordnes ved å gå inn på fanen Bli medlem. Vi vil gjerne ha deg med!

Hilsen styret
Del:

0 comments:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Om du undertegner med navn eller pseudonym uten å være innlogget, kommenter som Navn/nettadresse og skriv inn navnet (nettadresse er ikke nødvendig).

Motta nye innlegg på e-post

Abonner på kommentarer

Bli medlem!
Medlemskap i Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid koster kr 590,- pr år.

Honnør/student betaler kr 440, -.

Abonnement på Tidsskrift for psykisk helsearbeid er inkludert i prisen. Du får da fire hefter i året - fulle av aktuelle tekster om psykisk helsearbeid.

Kontakt oss

Navn

E-post *

Melding *

NFPHs Årsmøte 2018

I etterkant av årets skuddårsseminar, inviterer Norsk forening for psykisk helsearbeid til årsmøte. Møtet holdes altså tirsdag 27. februar k...

NFPH-Brosjyre

NFPH-Brosjyre
NFPH-Brosjyre

Facebook

OVERSETT

Drevet av Blogger.

ERFARINGSKOMPETANSE