Om NFPH

Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid (NFPH) ble stiftet i 2009, og er en organisasjon for alle med interesse for psykisk helsearbeid. NFPH går inn for å likestille erfaringskompetanse og formell fagkompetanse, og er åpen for fagpersoner innen psykisk helse, personer med bruker- eller pårørendeerfaring eller med kombinasjon av disse formene for kompetanse. Andre interesserte er også velkomne som medlemmer.


Generelle mål for NFPH

 • Fremme interesse for fagområdet psykisk helsearbeid
 • Fremme samarbeid og kontakt mellom ulike fag- og brukermiljøer 
 • Være en høringsinstans for statlig myndighet, herunder Helsedirektoratet, helseforetak, KS, kommuner, frivillige interesseorganisasjoner mm 
 • Fremme forslag til myndigheter angående organisering og innhold i psykisk helsearbeid 
 • Organisere seminarer og konferanser som stimulerer til debatt 
 • Stimulere og fremme forskning og annen fagutvikling innen psykisk helsearbeid


Fanesaker
 • Vi må ha et mangfold av forståelser i relasjon til psykisk helse kombinert med at den patologisk orienterte sykdomsmodellen må detroniseres.
 • Alle tilbud om psykisk helsehjelp skal være basert på frivillighet.
 • Det må ansettes personer med egenerfaring i alle psykisk helsetjenester.
 • Fagpersoner med psykisk helsearbeid-kompetanse og psykisk helsearbeids arbeidsformer må gis sentral plass i alle psykisk helsetjenester.
 • Det må etableres ett tjenestenivå i psykisk helse, som er lokalt forankret.


Årsmøteprotokoller
NFPH Årsmøte 2018
NFPH Årsmøte 2016
NFPH Årsmøte 2014
NFPH Årsmøte 2012

Vedtekter
NFPHs vedtekter, oppdatert februar 2014, finnes her.

Abonner på kommentarer

Bli medlem!
Medlemskap i Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid koster kr 590,- pr år.

Honnør/student betaler kr 440, -.

Abonnement på Tidsskrift for psykisk helsearbeid er inkludert i prisen. Du får da fire hefter i året - fulle av aktuelle tekster om psykisk helsearbeid.

Kontakt oss

Navn

E-post *

Melding *

NFPHs Årsmøte 2018

I etterkant av årets skuddårsseminar, inviterer Norsk forening for psykisk helsearbeid til årsmøte. Møtet holdes altså tirsdag 27. februar k...

NFPH-Brosjyre

NFPH-Brosjyre
NFPH-Brosjyre

Facebook

OVERSETT

Drevet av Blogger.

ERFARINGSKOMPETANSE