Om NFPH

Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid (NFPH) ble stiftet i 2009, og er en organisasjon for alle med interesse for psykisk helsearbeid. NFPH går inn for å likestille erfaringskompetanse og formell fagkompetanse, og er åpen for fagpersoner innen psykisk helse, personer med bruker- eller pårørendeerfaring eller med kombinasjon av disse formene for kompetanse. Andre interesserte er også velkomne som medlemmer.


Generelle mål for NFPH

 • Fremme interesse for fagområdet psykisk helsearbeid
 • Fremme samarbeid og kontakt mellom ulike fag- og brukermiljøer 
 • Være en høringsinstans for statlig myndighet, herunder Helsedirektoratet, helseforetak, KS, kommuner, frivillige interesseorganisasjoner mm 
 • Fremme forslag til myndigheter angående organisering og innhold i psykisk helsearbeid 
 • Organisere seminarer og konferanser som stimulerer til debatt 
 • Stimulere og fremme forskning og annen fagutvikling innen psykisk helsearbeid


Fanesaker
 • Vi må ha et mangfold av forståelser i relasjon til psykisk helse kombinert med at den patologisk orienterte sykdomsmodellen må detroniseres.
 • Alle tilbud om psykisk helsehjelp skal være basert på frivillighet.
 • Det må ansettes personer med egenerfaring i alle psykisk helsetjenester.
 • Fagpersoner med psykisk helsearbeid-kompetanse og psykisk helsearbeids arbeidsformer må gis sentral plass i alle psykisk helsetjenester.
 • Det må etableres ett tjenestenivå i psykisk helse, som er lokalt forankret.


Årsmøteprotokoller
NFPH Årsmøte 2016
NFPH Årsmøte 2014
NFPH Årsmøte 2012


Vedtekter
NFPHs vedtekter, oppdatert februar 2014, finnes her.

Abonner på kommentarer

Bli medlem!
Medlemskap i Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid koster kr 590,- pr år.

Honnør/student betaler kr 440, -.

Abonnement på Tidsskrift for psykisk helsearbeid er inkludert i prisen. Du får da fire hefter i året - fulle av aktuelle tekster om psykisk helsearbeid.

Kontakt oss

Navn

E-post *

Melding *

NFPHs Årsmøte 2018

I etterkant av årets skuddårsseminar, inviterer Norsk forening for psykisk helsearbeid til årsmøte. Møtet holdes altså tirsdag 27. februar k...

NFPH-Brosjyre

NFPH-Brosjyre
NFPH-Brosjyre

Facebook

OVERSETT

Drevet av Blogger.

ERFARINGSKOMPETANSE

Etiketter